جایگاه کرامت انسان در نکات تفسیری امام(ره) و شهید مطهری(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : علیزاده فلاح، احمد

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

جایگاه کرامت انسان در نکات تفسیری امام(ره) و شهید مطهری(ره)

جایگاه کرامت انسان در نکات تفسیری‏ امام(ره) و شهید مطهری(ره)

جناب آقای احمد علیزاده فلاح[1]

‏خداوند به جهت کریم بودنش، به آدمی نیز کرامت و شرافت عطا نمود و به اوّلین انسان، کرامت تعلیم اسماء الله را ارزانی داشت و او را معلم فرشتگان قرار داد و برای رسیدن انسانها به دار کرامت، برایشان پیامبران را فرستاد تا از طریق آشنا شدن با خالق به آن مقام نایل آیند.‏

‏علما و اندیشمندان اسلامی در باب کرامت انسانی سخن ها گفته و نوشته اند؛ اما محور بحث ما در این نوشتار، بررسی جایگاه کرامت انسان در نکات تفسیری امام و شهید مطهری(ره) است. عمده تفاوت در این جهت است که شهید مطهری(ره) بیشتر به مسائل اجتماعی توجه کرده است و امام(ره) بیشتر به مسائل اخلاقی و عرفانی.‏

‏در این مجال، به بررسی کلمات این دو بزرگوار در مورد مسائل ذیل می پردازیم:‏

‏آیا کرامت انسان ذاتی است؟‏

‏برتری انسان بر موجودات دیگر در چیست؟‏

‏ویژگی های انسان کریم کدام است؟‏

‏آثار کرامت بر جامعه چیست؟‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 64

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.