کرامت انسانی از دیدگاه اومانیسم و اسلام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : باقی‌پور، فاطمه‌السادات

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسانی از دیدگاه اومانیسم و اسلام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

کرامت انسانی از دیدگاه اومانیسم و اسلام با تأکید‏ بر دیدگاه امام خمینی(ره)

سرکار خانم فاطمه السادات باقی پور[1]

‏همه مکتب های فکری به نوعی بر کرامت انسان و شأن و منزلت او تأکید کرده اند و امروز قدرتمندان عالم نیز سخنان زیادی در مورد تکریم شهروندان مطرح می کنند؛ نمونه آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر است که به عنوان آرمان مشترک برای کلیه ملل جهان بر اساس تأکید بر حفظ حرمت و کرامت انسانی تدوین شده است.‏

‏مقاله حاضر، به هدف بررسی جایگاه کرامت انسانی در دو مکتب اسلام و اومانیسم تدوین شده است و بر این اساس، دیدگاه این دو مکتب درباره انسان مورد بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه گرفته شده است که اومانیسم موجب نوعی الحاد و کفر است و پیروان آن را به نوعی پوچی و پوچ گرایی می کشاند و حال آن که مکتب اسلام انسان ساز است و به زندگی معنا می بخشد. برای تبیین دیدگاه اسلام از سیره عملی معصومین(علیهم السلام) بهره جسته، در پایان، سخنان امام خمینی(ره) و سیره عملی ایشان را مطرح کرده ایم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 60

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.