کرامت انسانی در پرتو قرآن با تکیه بر اندیشه های امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قاضی‌زاده، کاظم

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسانی در پرتو قرآن با تکیه بر اندیشه های امام خمینی(ره)

کرامت انسانی در پرتو قرآن با تکیه بر‏ اندیشه  های امام خمینی(ره)

حجت الاسلام والمسلمین دکتر کاظم قاضی زاده[1] 

جناب آقای مصطفی سلیمی زارع٭٭

‏با اندک توجه به کرامات و نعمتهای خداوند، دو گونه کرامت را می توان برای انسان متصور شد. نخست کرامت عامه که تمام موجودات را در برگرفته و اشاره به رحمت عام پروردگار دارد و همگان در برخورداری از آن حق یکسانی دارند.‏

‏ نوع دیگر، کرامتی است که تنها کسانی را شامل است که قدمی بیش از دیگران در مسیر سعادت خویش برداشته اند و از آن تعبیر به کرامت اکتسابی می شود؛ یعنی همت و تلاش انسان در راه تقرب خداوند تعیین کننده آن است که تا چه حد در ظل این نوع کرامات قرار گیرد. این نکته ای است که در طول تاریخ توسط برخی از جوامع بشری به باد فراموشی سپرده شده یا از روی آگاهی برای نیل به اهداف استعماری خود به آن بی توجهند. همواره حاکمان جور بر پایه تعصبات قومی و نژادی، حقوق اولیه انسان های دیگر را نادیده گرفته و آنها را از نعمتهایی که با همنوعان خود در استفاده از آن ها مشترک بوده اند، محروم ساخته اند. ‏

‏در این مقاله، به استناد به آیات قرآن کریم دو گونه کرامت تبیین گردیده و مصادیق هر یک از این دو شمارش شده است.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 46

  • ٭. عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس.٭٭. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده حدیث.