کرامت انسان و آزادی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عباسی، ولی‌الله

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسان و آزادی

کرامت انسان و آزادی

جناب آقای ولی الله عباسی[1]

‏کرامت انسان، یکی از آموزه های مهم و اساسی ادیان الهی است. در دین اسلام نیز به این مسأله توجه خاصی شده و بر تکریم نوع انسان تأکید شده است. همچنین حقوق بشر، حق کرامت و حیثیت بشر را به عنوان یک حق اساسی مورد تأکید قرار داده و همه انسانها در همه جوامع را به رعایت آن مکلف می داند.‏

‏یکی از سؤال هایی که در خصوص کرامت مطرح می شود، نسبت آن با موضوع آزادی است. این موضوع، ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسان دارد و در واقع، آزادی انسان یکی از وجوه کرامت وی به شمار می رود؛ بلکه می توان گفت کرامت انسانی در تحقق مفهوم آزادی عینیت می یابد که انسان جوهره خود را نشان دهد و اراده خداوند را که از مسیر اراده انسان می گذرد، تحقق بخشد.‏

‏نویسنده در این مقاله، پس از طرح مباحث مقدماتی در خصوص انسان و جایگاه وجودی او، کرامت انسان را مورد بحث قرار داده و پس از آن، به تبیین دیدگاه امام(ره) درباره آزادی پرداخته است. و با معرفی مفاهیم فلسفی و سیاسی آزادی به تبیین ارزش آزادی پرداخته و با بیان مبانی آن، اقسام آزادی در جامعه را بر شمرده و جایگاه کرامت انسانی را در مورد پذیرش اقسام آزادی بررسی می نماید.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 37

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.