قیام و استقامت مردم در مبارزه با طاغوت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

قیام و استقامت مردم در مبارزه با طاغوت

‏ ‏

قیام و استقامت مردم در مبارزه با طاغوت

‏ ‏

‏ ‏

‏وظیفۀ ملت غیور ایران است که از منافع امریکا و اسرائیل در ایران‏‎ ‎‏جلوگیری کرده و آن را مورد هجوم قرار دهند، هر چند به نابودی‏‎ ‎‏آن بیانجامد. وظیفۀ علمای اعلام و مبلّغین است که جرایم اسرائیل‏‎ ‎‏را در مساجد و محافل دینی به مردم گوشزد کنند. علمای اعلام و‏‎ ‎‏ملت شریف ایران نباید در این امر ساکت باشند؛ و لازم است از‏‎ ‎‏هر طریق ممکن شاه را وادار کنند که در صف مسلمانان قرار گیرد‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 79

‏و از خیانت بیشتر به قرآن و پیروان آن بپرهیزد؛ و جنایات این‏‎ ‎‏عفریت خونخوار را بیش از پیش برملا سازند تا چهرۀ باطنی او‏‎ ‎‏بهتر روشن گردد. و اگر یهود ایران برای کمک به اسرائیل مشغول‏‎ ‎‏فعالیت باشند (چنانکه هستند و بی شک از کمک شاه هم‏‎ ‎‏برخوردار می باشند) بر ملت ایران است که از آن جلوگیری کنند؛ و‏‎ ‎‏برای مجاهدینی که در آتش و خون به سر می برند صندوق‏‎ ‎‏اعانه ای باز نمایند و از هیچ کوششی خودداری نورزند.(140)‏

22 / 7 / 52

*  *  *

‏ ‏

عدم توانایی اسلحه در مقابل ایمان و قیام مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏هیچ اسلحه ای با ایمان نمی تواند مقابله بکند، هیچ اسلحه ای با‏‎ ‎‏قیام ملت نمی تواند مقابله بکند. امروز همۀ اسلحه ها نمی توانند‏‎ ‎‏مقابله کنند با قیام مردم؛ هر چه بکشند باز نمی توانند.(141)‏

23 / 2 / 57

*  *  *

‏ ‏

عدم اطاعت از طاغوت

‏ ‏

‏ ‏

‏شاه و دولت او که قیام مسلحانه بر ضد ملت حق طلب و بر ضد‏‎ ‎‏قانون اساسی و بالاتر بر ضد احکام آزادیبخش اسلام نموده اند‏‎ ‎‏قهراً خائنند و اطاعت از آنان اطاعت از طاغوت است؛ به آنان‏‎ ‎‏مجال ندهید و با اعتصاب و اعتراض دنیا را از اعمال وحشیانۀ آنان‏‎ ‎‏آگاه کنید.(142)‏

15 / 6 / 57

*  *  *

‏ ‏

ادامه نهضت و قیام تا برچیده شدن استبداد

 

 

‏ملت مسلمان ایران! بیدار باشید و زلزله و سیل و سایر عوامل،‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 80

‏شما را از مسیر خود منحرف نکند؛ و به تبلیغات اغفال کنندۀ‏‎ ‎‏دستگاه شاه گوش ندهید و نهضت اسلامی را ادامه دهید، و تا‏‎ ‎‏برچیده شدن دستگاه قلدری و استبداد، از قیام خود دست‏‎ ‎‏نکشید.(143)‏

27 / 6 / 57

*  *  *

‏ ‏

ادامه نهضت تا سرنگونی رژیم سلطنتی

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏اوضاع کنونی ایران را چگونه ارزیابی می فرمایید؟‏‏]‏

جواب: ‏رژیم فاسد شاه با اجرای سیاستهای غلط و ویرانگر خود‏‎ ‎‏باعث ورشکستگی مملکت شده است. با اِعمال زور و شکنجه و‏‎ ‎‏اعمال خلاف انسانی هزاران نفر را از بین برده است، اما مردم ما‏‎ ‎‏علی رغم همۀ این فشارها علیه شاه و خاندان او قیام کرده اند و‏‎ ‎‏نهضت عظیم اسلامی مردم ما تا سرنگونی رژیم سلطنتی ادامه‏‎ ‎‏خواهد یافت.(144)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

تنفر ملت از رژیم سلطنتی

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏آیا حضرتعالی سلطنت مشروطه را قانونی قبول خواهید‏‎ ‎‏کرد و اگر شاه استعفا بدهد و فرزندش جای او بنشیند مورد قبول‏‎ ‎‏شما خواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏هرگز سلطنت مشروطه مورد قبول ما و ملت نخواهد بود،‏‎ ‎‏بلکه رژیم سلطنتی باید از بین برود؛ و این سلسله هم بخصوص‏‎ ‎‏مورد تنفر این ملت است و باید از بین برود و مردم خودشان‏‎ ‎‏رژیمی را انتخاب کنند.(145)‏

15 / 8 / 57


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 81

مقاومت و ادامه قیام تا پیروزی نهایی

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏... با سفارش کردن به مردم ایران در مورد مبارزه با رژیم‏‎ ‎‏شاهنشاهی، آیا نتایج مهم این برخورد را که خون زیادی خواهد‏‎ ‎‏ریخت می پذیرید؟ اگر این برخوردها شدت یابد، در نظر دارید که‏‎ ‎‏باز مبارزه تان را ادامه دهید؟ اگر شورش خونین در ایران راه بیفتد،‏‎ ‎‏بدون قید و شرط از آن پشتیبانی خواهید کرد؟‏‏]‏

جواب: ‏ملت ایران برای رهایی از چنگال دیو استبداد و استعمار و‏‎ ‎‏رسیدن به حکومت اسلامی، نهضت مقدس اسلامی خود را آغاز‏‎ ‎‏کرده و به یاری خدای تعالی تا رسیدن به پیروزی ادامه خواهد داد.‏‎ ‎‏بدیهی است که چون دشمنان قسم خوردۀ مردم، یعنی شاه و‏‎ ‎‏حامیانش به آسانی حاضر به کنار رفتن نیستند، لهذا لجاجت‏‎ ‎‏دشمنان ملت و مقاومت دلیرانۀ مردم مسلمان در مقابل آنان،‏‎ ‎‏ضایعاتی برای آنان به بار خواهد آورد. ولکن مسلمان می داند که‏‎ ‎‏اگر کشته شود در صف شهدای کربلاست و چیزی را از دست‏‎ ‎‏نمی دهد و بدین مناسبت تا پیروزی نهایی به قیام خود ادامه‏‎ ‎‏می دهد.(146)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

 

تنفر مردم از حکومت مشروطه سلطنتی و ادامه نهضت اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏به فرض اینکه خیزش ایرانیان گسترش نیابد و اینکه شاه‏‎ ‎‏واقعاً اقدام به آزادی کند و در طی یک رفراندم ایرانیان رأی به‏‎ ‎‏ماندن حکومت سلطنتی یامشروطۀ سلطنتی بدهند، چه خواهید‏‎ ‎‏کرد؟‏‏]‏

جواب: ‏انقلاب ایران یک نهضت اسلامی است که ادامه دارد و با‏‎ ‎‏رفتن یا ماندن شاه نیز ادامه دارد. اگر شاه لجاجت کند و کنار نرود،‏‎ ‎‏نهضت همچنان ادامه خواهد داشت. اصولاً حکومت مشروطۀ‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 82

‏سلطنتی، مورد تنفر شدید مردم است. از طرفی شاه محال است به‏‎ ‎‏مردم ستمدیدۀ ایران آزادی دهد. آیا تظاهرات و اعتصابات‏‎ ‎‏سراسر ایران رفراندمی علیه شاه نیست؟(147)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

مشارکت همه اقشار ملت در نهضت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏آیا اگر همۀ مخالفین شاه با هم ـ متحداً ـ علیه شاه فشار‏‎ ‎‏بیاورند، آیا امکانپذیر نیست که اوضاع ایران بدون دست زدن به‏‎ ‎‏جهاد مسلحانه حل شود؟ اگر نیست، چه گروه از مردم ـ اعم از‏‎ ‎‏کارگران، سربازان، محصلین، کشاورزان و ...ـ را می توان در این‏‎ ‎‏جهاد مسلحانه به حساب آورد؟‏‏]‏

جواب: ‏ما امیدواریم که مسائل ایران بدون قیام مسلحانه، با همین‏‎ ‎‏نهضتی که اکنون تمام اقشار ایران را فرا گرفته است و با همین‏‎ ‎‏فشارهایی که ملت بر شاه وارد می کند، حل شود اگر چنانچه حل‏‎ ‎‏نشد و احتیاجی به قیام مسلحانه پیدا شد، تمام اقشار ملت در آن‏‎ ‎‏شرکت خواهند کرد و یک طبقۀ معینی در آن انحصار نخواهد‏‎ ‎‏داشت.(148)‏

17 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

قیام تمام اقشار در برابر نفوذ غرب

‏ ‏

‏ ‏

‏حکومت اسلامی و خواست ملت ما، برای همین است که نفوذ‏‎ ‎‏غرب و همۀ کشورها را در ایران از بین ببرد. وقتی یک ملت با تمام‏‎ ‎‏اقشار آن برای یک هدف قیام کردند، هیچ نفوذی نمی تواند خلاف‏‎ ‎‏آن را تحمیل کند.(149)‏

18 / 8 / 57


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 83

تظاهرات سراسری ملت علیه سلسله شاهنشاهی

‏ ‏

‏ ‏

‏ما از مردم باید بفهمیم که ملت چه می گویند، و همه دیدید که ملت‏‎ ‎‏در این تظاهراتی که کردند در شهرها، الآن هم تظاهراتی که‏‎ ‎‏می کنند در همۀ شهرها، آنکه فریاد می زنند همین فریاد است که ما‏‎ ‎‏این سلسله را نمی خواهیم. گاهی هم ‏‏[‏‏می گویند‏‏]‏‏ ما شاه را‏‎ ‎‏نمی خواهیم. بنابراین ابهام در این اصل هیچ نیست.(150)‏

29 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

ایستادگی ملت در قیام الهی

‏ ‏

‏بحمدالله الآن ملت ایستاده است؛ و ما امیدواریم که این‏‎ ‎‏ایستادگی اش باقی باشد و عمده این است که توجه به خدا باشد.‏‎ ‎‏باید همۀ شما، همۀ ما، همۀ ملت، وِجْهۀ نَفْسشان خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی باشد؛ انحراف پیدا نشود از قیام، الهی باشد. ‏اَنْ تَقُومُوا لِلّٰه مَثْنٰی‎ ‎و فُرٰادیٰ؛ اِنَّمٰا اَعِظُکُمْ بِوٰاحِدَةٍ اَن تَقُومُوا لله ِ.‎[1]‎‏ برای خدا قیام کنید؛ این‏‎ ‎‏نهضت الهی باشد ان شاءالله ؛ انحراف از آن نباشد که ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته ـ با انحراف شکست بیاید؛ الهی باشد. و اگر الهی باشد‏‎ ‎‏پیروزی است ان شاءالله . همه توجه به این معنا داشته باشید که‏‎ ‎‏مقصدْ مقصد الهی ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏. برای خاطر خدا و برای خاطر نجات‏‎ ‎‏یک ملتی که بندگان خدا هستند قیام کنید و مطمئن باشید که‏‎ ‎‏ان شاءالله با این وضع پیش خواهید برد.(151)‏

2 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏اکنون با در نظر گرفتن رفراندم تاسوعا و عاشورا ـ که غیر رسمی‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 84

‏ ‏

ادامه اعتصابات و سرپیچی از اطاعت شاه

‏ ‏

‏ ‏

‏بودن شاه و دولت را به جهانیان ثابت نمود ـ بر ملت است که به‏‎ ‎‏حکم اسلام و قانون، از اطاعت شاه و دولت سرپیچی کنند: مالیات‏‎ ‎‏نپردازند و کلیۀ اعتصابات ادارات و مؤسسات و شرکتهای دولتی،‏‎ ‎‏خصوصاً اعتصاب شرکت نفت را تا رفتن شاه و دولت ادامه دهند‏‎ ‎‏و بر ملت است که با گسترش اعتصابات خود از آنان پشتیبانی‏‎ ‎‏نمایند.(152)‏

23 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

خواسته های مکرر ملت 

‏ ‏

‏ ‏

‏بیش از یک سال است که ملت ایران مکرراً خواسته های خود را،‏‎ ‎‏حتی در برابر آتش مسلسل و توپ و تانک، بیان کرده است. در‏‎ ‎‏رفراندم تاسوعا و عاشورا با اکثریتی که در تاریخ رأی گیریهای دنیا‏‎ ‎‏کم نظیر است، خواستار سرنگونی سلسلۀ پهلوی و از بین رفتن‏‎ ‎‏رژیم سلطنتی و استقرار جمهوری اسلامی شده است؛ بنابراین در‏‎ ‎‏این خواستها هر که تردید کند خود را از ملت جدا کرده است.(153)‏

23 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

مجاهدتهای بیدریغ ملت

‏ ‏

‏ملت ایران با مجاهدتهای بیدریغ خود و کشته دادنهای بیشمار‏‎ ‎‏خود بالاخره شاه را از ایران بیرون می کند و نظام شاهنشاهی را‏‎ ‎‏برچیده و حکومت عدل اسلامی را جایگزین آن خواهد کرد.(154)‏

25 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

مصمم بودن ملت در قطع ریشه های استعمار و استبداد

‏ ‏

‏ ‏

‏ما مصمم هستیم. ملت ما مصمم است که، تا تمام ریشه های‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 85

‏استعمار و استبداد فاسد را از جای نکَند از پای ننشیند.(155)‏

17 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

قیام همگانی اقشار

‏ ‏

‏ ‏

‏قیام همگانی و برای اسلام؛ قیام برای خدا؛ قیام برای جمهوری‏‎ ‎‏اسلام. این قیام در تمام اقشار ملت ما ریشه کرد و تمام اقشار را‏‎ ‎‏به هم پیوند داد؛ و ایمان در همه ظهور پیدا کرد؛ یک تحول روحی؛‏‎ ‎‏یک تحول فکری، با ارادۀ مصمم. از بچه های کوچک تا مردهای‏‎ ‎‏بزرگ، از دخترهای کوچک تا خانمهای بزرگ، همۀ اقشار، با هم‏‎ ‎‏قیام کردند و استقامت کردند ‏أَن تَقُوموا لله ‏؛ قیام برای خدا، جمعاً و‏‎ ‎‏فرداً.(156)‏

21 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

پیشبرد نهضت با وحدت کلمه

‏ ‏

‏ ‏

‏شما ملت شاهد همۀ این مصیبتها و جنایتها و خیانتها بودید. و شما‏‎ ‎‏ملت به خواست خدای تبارک و تعالی قیام کردید، قیام مردانه،‏‎ ‎‏قیام همه جانبه، قیام برای خدا. اگر قیام برای خدا باشد و برای‏‎ ‎‏اسلام و برای دین باشد، هیچ وقت شکست ندارد. پیشبرد شما‏‎ ‎‏برای همین وحدت کلمه و قیام برای خدای تبارک و تعالی و‏‎ ‎‏خواستار بودن جمهوری اسلامی شد. شما تا اینجا رساندید‏‎ ‎‏نهضت را، و از این به بعد باید دنبال کنید.(157)‏

2 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

قیام و استقامت

‏ ‏

‏قیام برای خدا، و استقامت دنبال آن قیام. در وصیت خدا به وسیلۀ‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 86

 

‏پیغمبر برای امت؛ این است که قیام کنید برای خدا، یکی یکی قیام‏‎ ‎‏کنید، جمع جمع قیام کنید؛ لکن قیام برای خدا. در این آیه است که‏‎ ‎‏استقامت کنید.‏

‏     شما ملت قیام کردید، و بحمدالله قیام شما برای خدا بود، همه‏‎ ‎‏فریاد می زدید که ما «جمهوری اسلامی» می خواهیم. برای احکام‏‎ ‎‏اسلام قیام کردید. امر اول را که فرموده اند قیام کنید برای خدا‏‎ ‎‏اطاعت کردید؛ باقی مانده است امر دوم: ‏فَاستَقِم کَمَا أُمِرتَ و من تَابَ‎ ‎مَعَکَ؛‎[2]‎‏ استقامت کنید، این قیام را حفظ کنید. این تحول روحی که‏‎ ‎‏برای شما ملت حاصل شده است حفظ کنید. استقامت کنید.(158)‏

4 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

مقاومت در مقابل دسیسه ها و توطئه ها

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت با تمام قوا باید در مقابل دسیسه ها مقاومت کنند، توطئه ها را‏‎ ‎‏بشکنند؛ با کمال مراقبت انقلابی این جنایتکاران را شناسایی کنند‏‎ ‎‏و به دادگاههای انقلابی معرفی کنند.(159)‏

5 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

قیام در مقابل خیانتکاران جهت اجرای احکام مترقی اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت شریف با نهضت عظیم خود و قیام مردانه، با ایثار جان و‏‎ ‎‏خون و از دست دادن دهها هزار شهیدان ارجمند و به جا گذاشتن‏‎ ‎‏دهها هزار معلول و مصدوم، کشور را از لوث وجود خیانتکاران و‏‎ ‎‏اجانب پاک، و با رفراندم بیمانند خود به جمهوری اسلامی رأی‏‎ ‎‏مثبت داد که حکومت عدل اسلامی برقرار و احکام مترقی اسلام‏‎ ‎‏اجرا شود، و از این جهت، جمهوری صددرصد اسلامی است و‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 87

‏قانون اساسی آن باید به هیچ وجه مخالف با احکام اسلام‏‎ ‎‏نباشد.(160)‏

9 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

قیام تمام قشرها بر ضدطاغوت و غلبه بر قوای شیاطین

‏ ‏

‏ ‏

‏من نمی دانم از کجا شروع کنم. تسلیت به ملت ایران برای فجایعی‏‎ ‎‏که در طول این مدت دیدند، و شهدایی که دادند، یا بر فجایعی که‏‎ ‎‏در 15 خرداد به بار آمد، یا فجایعی که 17 دی ، 19 دی. ما تمام‏‎ ‎‏ایام سالمان، در این دو سال اخیر، ایامی بوده است که مصیبت‏‎ ‎‏برای ملت بوده است، لکن توأم با سرفرازی شهادت در راه اسلام.‏‎ ‎‏خون دادن در راه استقلال؛ ما هم سرفرازیم در عالم، برای اینکه‏‎ ‎‏قیام کردیم بر ضد طاغوت. و ملت ما، تمام قشرها، بانوان، آقایان،‏‎ ‎‏تمام قشرهای ملت، قیام کرد و بر همۀ قوای شیاطین غلبه‏‎ ‎‏کرد.(161)‏

19 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

ادامه مقابله و مبارزه با ابرقدرتها

‏ ‏

‏نهضت ملت شریف ایران برای قطع ایادی دشمنان ادامه دارد؛ و تا‏‎ ‎‏امریکا و سایر ابرقدرتها به ستمکاری و جنایات خود ادامه‏‎ ‎‏می دهند ملت ما به مقابله و مبارزۀ خود با آنان ادامه می دهد، و‏‎ ‎‏استقلال همه جانبۀ خود را با تمام قوا حفظ می کند.(162)‏

20 / 12 / 58

*  *  *

فداکاری ملت در راه اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت عزیز ما آن روز که جز مشت خالی و خون پاک هیچ نداشت،‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 88

‏بر قدرتهای عظیم شیطانی با فریاد «الله اکبر» غلبه کرد؛ و امروز‏‎ ‎‏بحمدالله تعالی جوانان رزمنده از خواهران و برادران دارد که با‏‎ ‎‏تعلیمات نظامی در سرتاسر کشور قدرت تفکر را از دشمنان ایران‏‎ ‎‏و اسلام سلب و با اعتماد به قدرت الهی و فداکاری در راه اسلام بر‏‎ ‎‏همۀ مشکلات و همۀ قدرتهای شیطانی غلبه خواهد کرد.(163)‏

16 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

ایستادگی و مقابله با ابرقدرتها

‏ ‏

‏ ‏

‏شمایی که به همۀ ابرقدرتها می گویید «ما ایستادیم و مقابله می کنیم»‏‎ ‎‏و مشتتان را گره می کنید که ما امریکا و شوروی و کذا را ‏‏[‏‏شکست‏‎ ‎‏می دهیم‏‏]‏‏، شما باید همچو قدرتمند باشید اگر پشت این خانه هایتان‏‎ ‎‏هم ـ خدای نخواسته ـ سرباز اجانب آمد، باز هم همان مشت‏‎ ‎‏گره کرده بروید و با هم در بیفتید و جنگ تن به تن بکنید.‏‏(164)‏

14 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

استقامت در جهاد

‏ ‏

‏ملتی که بخواهد شرافت خودش را حفظ کند، اسلام را که مبدأ‏‎ ‎‏همه شرافتهاست بخواهد حفظ کند، این ملت باید علاوه بر جهاد،‏‎ ‎‏استقامت در جهاد داشته باشد. استقامت معنایش این است که اگر‏‎ ‎‏گرفتاریهایی پیدا شد در جهاد، اگر در جنگهایی که پیش می آید‏‎ ‎‏برای یک ملتی که می خواهد شرافتمند باشد، می خواهد اسلام را‏‎ ‎‏و نهضت اسلامی را به ثمر برساند، از مشکلات هراس نداشته‏‎ ‎‏باشد. در مشکلات سستی نکند. این امر خداست. خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی، که دفاع را بر همۀ ملت و بر همۀ مسلمین واجب کرده‏‎ ‎‏است، و ما هم الآن در آن امر واقع شده ایم که دفاع می کنیم از‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 89

‏شرافت خودمان، دفاع می کنیم از اسلام عزیز... در طول تاریخ‏‎ ‎‏نظیر ندارد که یک ملت سی و چند میلیونی به یک قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏چند صد میلیونی با آن همه ابزار غلبه کرده است و دست آنها را‏‎ ‎‏کوتاه کرده است. چه می خواهد دیگر بشود، بالاتر از این امر‏‎ ‎‏چیست؟ امروز روز استقامت است. امروز روز پایداری است.‏‎ ‎‏برادران و خواهران باید پایدار باشند و استقامت کنند، و این‏‎ ‎‏نهضت را ـ ان شاء الله ـ به پیروزی نهایی برسانند.(165)‏

8 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

تداوم در انقلاب مردمی

‏ ‏

‏ ‏

‏یک انقلابی بود که خود ملت انجام داد و قیام کرد و خود ملت هم‏‎ ‎‏از خودش دانست این انقلاب را، همان طوری که اسلام را از‏‎ ‎‏خودش می داند و این اسباب این شد که در سرتاسر کشور خود‏‎ ‎‏ملت در همۀ حوایج اقدام کرد و حاضر در صحنه بود؛ بی تفاوت‏‎ ‎‏نبود، این طور نبود که رها کنند؛ بعد از اینکه انقلاب کردند، رها‏‎ ‎‏کنند و بروند سراغ کارشان.(166)‏

7 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

تحمل کمبودها و ادامۀ مبارزه

‏ ‏

‏ ‏

‏امریکای جهانخوار باید بداند که ملت عزیز و خمینی تا نابودی‏‎ ‎‏کامل منافعش او را راحت نخواهند گذاشت و تا قطع هر دو دست‏‎ ‎‏آن به مبارزۀ خدایی خود ادامه خواهند داد. ملت ما همان گونه که‏‎ ‎‏نشان داده اند، تحمل تمام کمبودها را برای حفظ شرف و آبروی‏‎ ‎‏خویش خواهد نمود.(167)‏

16 / 3 / 60


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 90

ایستادگی و مقابله با تمام قدرتهای عالم

‏ ‏

‏ ‏

‏شما یک سلطنت 2500 سالۀ جابرانه را بکلی ریشه کن کردید و‏‎ ‎‏یک رژیمی که تمام قدرتهای بزرگ دنیا دنبالش بودند و طرفدارش‏‎ ‎‏بودند، شما تمام قدرتهای دنیا را کنار زدید و رژیم را به کلی از بین‏‎ ‎‏بردید و یک حکومت اسلامی در ایران اعلام کردید. این مطلب،‏‎ ‎‏یک مطلبی نیست که شما خیال کنید که یک کار کوچکی شده‏‎ ‎‏است و حالا ضایعات دارد، این کار، کار بسیار بزرگی است. شما‏‎ ‎‏یک ملت، در مقابل تمام قدرتهای عالم ایستادید و مقابله دارید با‏‎ ‎‏تمام قدرتهای دنیا و همه بر ضد شما هستند و مع ذلک، شما‏‎ ‎‏ایستادید و همه را کنار زدید. غافل نباشید از اینکه شما کاری انجام‏‎ ‎‏دادید که در طول تاریخ کم نظیر بوده است یا بی نظیر بوده‏‎ ‎‏است.(168)‏

19 / 5 / 60

*  *  *

 

ایستادگی در مقابل شرق و غرب

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ما عموماً، چه قوای مسلحه و چه کسانی که دست اندرکار‏‎ ‎‏هستند در یکی از پستها و چه سایر قشرهای میلیونی ملت، باید‏‎ ‎‏این جهت را همیشه توجه داشته باشند که شما در مقابل همۀ‏‎ ‎‏قدرتها ایستاده اید. تمام قدرتهایی که شرق و غرب، در شرق و‏‎ ‎‏غرب زندگی می کنند، شرقی یا غربی هستند و تمام وابستگان آنها‏‎ ‎‏امروز با این جمهوری اسلامی به اعتبار اینکه برنامۀ این جمهوری،‏‎ ‎‏اسلام است و اسلام برای جلوگیری از همۀ ظلمها و ستمها و‏‎ ‎‏تعدیها و چپاولها آمده است، تمام اینها با ملت ما مخالف اند. و‏‎ ‎‏شما در مقابل همۀ آنها ایستاده اید و مشت خودتان را گره کرده اید‏‎ ‎‏و از اول گفتید: «نه شرقی و نه غربی»، نه به طرف شرق ما می رویم‏‎ ‎‏و نه به طرف غرب، ما استقلال داریم، آزادی، آن طوری که در‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 91

‏اسلام است داریم و جمهوری اسلامی را می خواهیم.(169)‏

27 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

اراده آهنین ملت انقلابی

‏ ‏

‏سالروز هفدهم شهریور که گزارشگر جنایات شاهنشاهی‏‎ ‎‏ضد انسانی و اسلامی است و از ایام الله و نشانگر مقاومت و‏‎ ‎‏شجاعت و ایستادگی ملت در مقابل ستمگران و جنایتکاران است،‏‎ ‎‏در خاطرۀ ملت مبارز ایران زنده است و زنده خواهد بود.‏

‏     ملت شجاع و رزمندۀ ایران در آن روز و روزهای اختناق و‏‎ ‎‏جنایت به دست دژخیمان شاه مطرود، نشان داد که تا رسیدن به‏‎ ‎‏هدفهای انسانی ـ اسلامی خود چون سدی آهنین ایستاده و از‏‎ ‎‏قتل عامها و کشتارهای وحشیانۀ دسته جمعی هراس به خود راه‏‎ ‎‏نداده و راه خود را شجاعانه ادامه می دهد. از هفدهم شهریور تا‏‎ ‎‏امروز سالروز افتخارآمیز آن، هرگز سستی و فتوری در ارادۀ آهنین‏‎ ‎‏ملت انقلابی ایران حاصل نشده، بلکه هر واقعه و فاجعه ای او را‏‎ ‎‏مصمم تر و منسجم تر می کند.(170)‏

17 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

عدم هراس از قدرتهای بزرگ

‏ ‏

‏ ‏

‏اکنون بر ملت شریف و مبارز ایران است که در مقابل تمام توطئه ها‏‎ ‎‏و شرارتها بایستند و همان طور که با قیام و انقلاب خود دست‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ و تفاله های آنان را از ایران قطع کردند، برای ادامۀ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی خود و برای اقامۀ عدل الهی از هیچ قدرتی و‏‎ ‎‏شرارتی هراس به خود راه ندهند.(171)‏

27 / 6 / 60


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 92

ایستادگی و عدم سستی در مقابل قدرتهای فاسد

‏ ‏

‏ ‏

‏از اول انقلاب تا حالا هیچ شما سستی به خودتان راه ندادید. این‏‎ ‎‏قشر تودۀ میلیونی مردم، این تودۀ مستضعف و این زاغه نشینان و‏‎ ‎‏متوسطین در این میدان حاضر و ناظر بوده اند و هستند و‏‎ ‎‏ایستاده اند و در مقابل همۀ قدرتها تا آخر ایستاده اند. و زن و مرد‏‎ ‎‏ایران با اینکه شهدای بسیار داده است و نمی شود گفت در شهری‏‎ ‎‏نیست که شهید نداشته باشیم، شهدا نداشته باشیم، مع ذلک، به‏‎ ‎‏قدرت آنها افزوده شده است و قیام و انقلاب آنها زیاد شده است‏‎ ‎‏و ان شاءالله تعالی، صفها فشرده تر خواهد شد و تا آنجایی که ظلمها‏‎ ‎‏و ریشه های فاسد ظلم را و قدرتها و ریشه های فاسد قدرت را از‏‎ ‎‏این کشور بیرون کنند و قطع کنند، ایستاده اند.(172)‏

26 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

اهمیت استقامت

‏ ‏

‏ ‏

‏مراتب تشکر و سپاس خود را متواضعانه تقدیم ملت بزرگوار‏‎ ‎‏متعهد ایران نموده و از خداوند تبارک و تعالی تشکر می کنم که در‏‎ ‎‏عصر حاضر، که عصر حکومت شیطان بر زمین است، چنین ملت‏‎ ‎‏آگاهِ رشیدِ جان نثاری در راه عقیدت و ایمان و عاشق لقاءالله و‏‎ ‎‏مجاهد فی سبیل الله به این کشور طاغوت زده و غارت شده عنایت‏‎ ‎‏فرموده که با مجاهدات خویش بدون تکیه بر قدرتهای چپ و‏‎ ‎‏راست، بر طاغوتیان غلبه نموده است و دست آنان را از کشور‏‎ ‎‏عزیز و مخازن آن کوتاه کرده و منحرفان و منافقان را منزوی نموده‏‎ ‎‏یا از کشور رانده است. و از درگاه خداوند متعال عاجزانه خواستار‏‎ ‎‏است که آنان را در صراط مستقیم اعانت فرموده و در مقابل‏‎ ‎‏پیشامدها و مشکلات اجتناب ناپذیرِ دنبالۀ انقلاب، استقامت عطا‏‎ ‎‏فرماید. و ملت عزیز بدانند که «استقامت» آنچنان اهمیت ویژه‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 93

‏دارد که از پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ منقول است‏‎ ‎‏که فرموده: سورۀ هود مرا پیر کرد ‏‏[‏‏آنجا‏‏]‏‏که فرموده است تو و‏‎ ‎‏پیروانت استقامت کن. ما و شما که افتخار پیروی آن حضرت و‏‎ ‎‏ادعای آن را داریم باید در حفظ دین مقدس و اسلام عزیز و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی استقامت کنیم و مشکلات را با استقبال و‏‎ ‎‏استقامت انقلابی رفع نماییم.(173)‏

22 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

به آخررساندن انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏مهم این است که انقلاب اسلامی ما انقلابی است که به دست مردم‏‎ ‎‏صورت گرفته، مردم انقلاب کرده اند و مردم باید آن را به آخر‏‎ ‎‏برسانند. مردم قیام کرده اند، شاه را بیرون کرده و رژیم او را‏‎ ‎‏سرنگون نموده و نظام اسلامی را که به نفع مستضعفین است‏‎ ‎‏جایگزین آن کرده اند؛ پس، مردم باید پای کاری که کرده اند‏‎ ‎‏بایستند. هر چه عمل بزرگ باشد، دشمنش بیشتر و بزرگتر‏‎ ‎‏است.(174)‏

18 / 6 / 63

*  *  *

‏ ‏

حفظ حکومت اسلامی در مقابل حکومت طاغوت

‏ ‏

‏ ‏

‏شما ملت عزیز با قدرت خودتان، با ایمان خودتان، با تحولی که‏‎ ‎‏درتان واقع شد، دست تبهکاران را در داخل و دست غارتگران‏‎ ‎‏را که از خارج دراز شده بود قطع کردید. شما یک حکومت‏‎ ‎‏طاغوتی را برداشتید و به جای او یک حکومت‏‎ ‎‏اسلامی گذاشتید. شمایی که این کار را کردید باید دنبالش باشید‏‎ ‎‏تا نگهش دارید، نمی شود که انسان یک کاری بکند و نیمه کاره‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 94

‏ ‏

‏رهایش کند.(175)‏

23 / 6 / 63

*  *  *

‏ ‏

استقامت و مقاومت مردم برای خدا و حفظ دین

‏ ‏

‏ ‏

‏مشکلات پس از جنگ یکی پس از دیگری رخ می نمایاند، و نظام‏‎ ‎‏نوپای ما ان شاءالله در مقابل آنها چون کوه ایستاده است؛‏‎ ‎‏و مردم عزیز زیر فشار چرخهای زندگی و اقتصادی همان گونه که‏‎ ‎‏تا به حال برای خدا و دین او مقاومت کرده اند، بعد از این نیز با تمام‏‎ ‎‏توان استقامت می کنند؛ و الاّ همۀ زحمات این سالیان پردرد و‏‎ ‎‏اضطراب و افتخار از بین خواهد رفت.(176)‏

20 / 10 / 67

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 95

  • )) «ای رسول ما بگو به امت که من به یک سخن شما را پند می دهم و آن سخن این است که شما خالص برای خدا دو نفر دو نفر با هم یا هر یک یک تنها در امر دینتان قیام کنید.» (سوره سبا، آیه 46)
  • )) سوره هود، آیه 112.