فصل پنجم: ویژگیهای مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

فصل پنجم: ویژگیهای مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران

          فصل پنجمویژگیهای مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  ایمان و تحول روحی

‏  اسلامخواهی‏

‏  بیداری و رشد دینی و سیاسی‏

‏  حضور مصمم در همه صحنه ها‏

‏  الگوی ملل مستضعف جهان‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 151

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 152