فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مطالب

‏ ‏

عنوان صفحه

 

مقدمه··· الف 

 

فصل اول: حق حاکمیت مردم در نظام اسلامی··· 1

     انتخاب کارگزاران نظام و مشروعیت حکومت··· 3

     مردمی بودن مسئولان··· 10

     امکان تصمیم گیری و مشارکت در اداره امور حکومت··· 19

     حکومت در خدمت مردم··· 40

 

فصل دوم: مسئولیت و نقش مردم در برپایی نظام اسلامی··· 57

     حضور مردم در صحنه و پشتیبانی از نظام و دولت··· 59

     قیام و استقامت مردم در مبارزه با طاغوت··· 79

     حفظ وحدت و هوشیاری نسبت به توطئه ها··· 95

     نظارت همگانی بر امور جامعه··· 103

 


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه V

فصل سوم: توطئه های دشمنان علیه مردم مسلمان··· 111

     تلاش برای ایجاد اختلاف··· 113

     دلسرد کردن مردم از اسلام و حکومت اسلامی··· 119

     دورکردن مردم از صحنه های انقلاب··· 128

 

فصل چهارم: تأثیر پشتیبانی مردم در نظام اسلامی··· 133

     خنثی شدن توطئه ها و قطع امید دشمنان··· 135

     احیای اسلام و گسترش نهضتهای اسلامی··· 139

     حل مشکلات و پیشرفت امور··· 141

     حفظ نظام··· 144

 

فصل پنجم ویژگیهای مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران··· 151

     ایمان و تحول روحی··· 153

     اسلامخواهی··· 165

     بیداری و رشد دینی و سیاسی··· 170

     حضور مصمم در همه صحنه ها··· 177

     الگوی ملل مستضعف جهان··· 185

 

فهارس··· 193

     فهرست تفصیلی··· 195

     فهرست مآخذ··· 211

     فهرست منابع··· 231

‏ ‏

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه VI