فصل اول: فرهنگ شهادت
اهداف شهدا و ایثارگران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

اهداف شهدا و ایثارگران

‏ ‏

اهداف شهدا و ایثارگران

‏ ‏

‏ ‏

هدف حفظ اسلام و احکام قرآن کریم است

‏ ‏

‏بزرگان اسلام ما، در راه حفظ اسلام و احکام قرآن کریم کشته‏‎ ‎‏شدند، زندان رفتند، فداکاریها کردند تا توانستند اسلام را تا به‏‎ ‎‏امروز حفظ کنند و به دست ما برسانند. امروز وظیفۀ ماست که در‏‎ ‎‏برابر خطراتی که متوجه اسلام و مسلمین می باشد، برای تحمل‏‎ ‎‏هرگونه ناملایمات آماده باشیم تا بتوانیم دست خائنین به اسلام را‏‎ ‎‏قطع نماییم و جلو اغراض و مطامع آنها را بگیریم ... .(59)‏

2 / 1 / 42

*  *  *

‏ ‏

آمال ما، فدای اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ما خودمان را باید فدا کنیم برای اسلام؛ آمال و آرزویمان را باید‏‎ ‎‏فدا کنیم برای اسلام.(60)‏

26 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

مقصد ما مقصد انبیاست

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر ما برای مقصد اسلامی، برای مقصدی که انبیا خودشان را به‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 37

‏آب و آتش زدند، اولیای عظام خودشان را به کشتن دادند، علمای‏‎ ‎‏بزرگ اسلام را آتش زدند، سر بریدند، حبس کردند، تبعید کردند،‏‎ ‎‏حبسهای طولانی کردند، اگر چنانچه ما برای مقاصد اسلام‏‎ ‎‏بترسیم، دین نداریم. دیندار هم برای اینکه خرقه را از این عالم‏‎ ‎‏خالی کند می ترسد؟ اگر ما ماورای این عالم را اعتقاد داشته‏‎ ‎‏باشیم، باید شکر کنیم که در راه خدا کشته بشویم و برویم در صف‏‎ ‎‏شهدا. بترسیم؟ از چه چیز بترسیم؟ آن باید بترسد که غیر این عالم‏‎ ‎‏جایی ندارد. خدای تبارک و تعالی وعده کرده به ما که یک جای‏‎ ‎‏خوب دارید، اگر چنانچه به دین من رفتار کنید؛ و ما امیدوارم که‏‎ ‎‏رفتار کنیم؛ امید دارم که رفتار کنیم. ما از چه بترسیم؟ چه ترسی ما‏‎ ‎‏داریم از شماها؟ شما آن آخر امر این است که ما را اعدام کنید؛ اول‏‎ ‎‏زندگی راحت ماست؛ از این کثافتکاریها بیرون می رویم؛ از این‏‎ ‎‏رنج و مِحَن خلاص می شویم. آقای ما فرموده: ‏والله ِ، لاَبْنُ اَبیطالبٍ آنَسُ‎ ‎بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفلِ بِثَدْیِ اُمِّه‎[1]‎‏.‏‏ خوب ایشان فرموده اند، ما البته نمی توانیم‏‎ ‎‏همچو دعویها بکنیم، لکن ما شیعۀ او هستیم. ما اگر از مرگ‏‎ ‎‏بترسیم، معنایش این است که ماوراء الطبیعه قبول نیست.‏‏(61)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

26 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

هدف شهدا اهداف شریفۀ اسلام است

‏ ‏

‏ ‏

‏مبارک باد بر شما افراد روشنفکر و متدین که در راه اهداف شریفۀ‏‎ ‎‏اسلام، که ضامن رفاه عموم و تأمین معنویات و مادیات بشر است،‏‎ ‎‏فداکاری می کنید. مبارک باد بر مسلمانانی که در راه دفاع از احکام‏‎ ‎‏اسلام و ممالک مسلمین و رهایی از یوغ استعمار و عمال خبیث‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 38

‏آن، به حبس و تبعید و شکنجه و قتل تن می دهند و برای قطع‏‎ ‎‏ایادی ظلم با هر محرومیتی می سازند.(62)‏

4 / 7 / 55

*  *  *

‏ ‏

هدف، برپاداشتن پرچم پرافتخار اسلام است

‏ ‏

‏ ‏

‏ما سوگمندانه و مفتخرانه عزیزانی را در راه هدف که واژگونی‏‎ ‎‏رژیم طاغوتی و برپاداشتن پرچم پرافتخار اسلام است، فدا کردیم؛‏‎ ‎‏و این درست راه اسلام و برنامۀ مسلمین راستین در صدر اسلام‏‎ ‎‏بوده و در طول تاریخ خواهد بود و:‏ لَکُمْ فی رَسُولِ الله ِ اُسْوَةٌ‎ ‎حَسَنَةٌ‎[2]‎‏.پیغمبر بزرگ اسلام همه چیزش را فدای اسلام کرد تا پرچم‏‎ ‎‏توحید را به اهتزاز در آورد.(63)‏

20 / 3 / 57

*  *  *

‏ ‏

هدف شهدا، تداوم راه و رسم پیامبر اسلام است

‏ ‏

‏ما از این غیورانی که در راه هدف مقدس اسلام فداکاری می کنند و‏‎ ‎‏از جان و مال دریغ ندارند، و تن به ظلم نمی دهند و سکوت مرگبار‏‎ ‎‏را شجاعانه با اهدای جان خود می شکنند، و راه و رسم پیامبر‏‎ ‎‏اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ و امامان تشیع را یافته و بدانان اقتدا‏‎ ‎‏نموده اند، تشکر نموده و به آنان تبریک می گوییم.(64)‏

5 / 5 / 57

*  *  *

‏ ‏

مخالفت با سلطان جائر شیوه اولیاءالله است

‏ ‏

‏ ‏

‏عزیزان من! از فدایی دادن و نثار جان و مال در راه خدا و اسلام و‏‎ ‎‏ملت مسلمان نهراسید، که این شیوۀ پیغمبر عظیم الشأن و اوصیا و‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 39

‏اولیای آنان بوده، و خون ما رنگینتر از خون شهدای کربلا نیست که‏‎ ‎‏با مخالفت با سلطان جائر که متمسک به اسلام بود و خود را خلیفۀ‏‎ ‎‏اسلام معرفی می کرد، ریخته شد.(65)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

4 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

راه شهدا راه اولیاءالله است

‏ ‏

‏ ‏

‏خواهران و برادران عزیز! صبور باشید و سستی و ضعف از خود‏‎ ‎‏نشان ندهید؛ راه شما راه خدا و اولیای خدا است. خون شما در‏‎ ‎‏راهی می ریزد که خون پیغمبران و امامان و اصحاب صلاحیتدار‏‎ ‎‏آنان ریخته شد. شما به آنان می پیوندید و این نه تنها غم ندارد، که‏‎ ‎‏شادی آور است.(66)‏

20 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

در راه خدا فداکاری می کنیم

‏ ‏

‏ ‏

‏وقتی یک امری برای خدا شد و مقابل ظلم شد، ما چه غمی‏‎ ‎‏داریم. اصلاً این غمی ندارد که ما برای خدا داریم کار می کنیم و‏‎ ‎‏جوانهای ما برای خدا دارند فداکاری می کنند؛ هیچ ابداً از این‏‎ ‎‏هراسی به دلتان راه ندهید. وسوسه های شیاطین که خوب ما چه‏‎ ‎‏کنیم، چه می شود، یا از این حرفهایی که شیاطین القا می کنند و‏‎ ‎‏بعضی شیاطین هم می گویند به ماها و به شما؛ هیچ ابداً. خودتان‏‎ ‎‏محکم بایستید و هیچ هراس به دلتان راه ندهید که شما پیروزید ان‏‎ ‎‏شاءالله . چه کشته بشویم و چه بکُشیم حق با ماست. ما اگر کشته‏‎ ‎‏هم بشویم در راه حق کشته شدیم و پیروزی است، و اگر بکشیم‏‎ ‎‏هم در راه حق است و پیروزی است.(67)‏

3 / 8 / 57


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 40

‏ ‏

آبیاری درخت آزادی با خون شهدا

‏ ‏

‏ ‏

‏نباید ما نگران باشیم از اینکه فدایی می دهیم؛ این سیرۀ انبیا بوده‏‎ ‎‏است که این کارها را می کرده اند. انبیا، اولیا، در مقابل ظَلَمه، در‏‎ ‎‏مقابل اشخاصی که ظلم به مردم می کردند، قیام می کردند و کشته‏‎ ‎‏می شدند و کشتار می کردند و جوانهایشان را می دادند و‏‎ ‎‏اصحابشان را می دادند و مسأله ای نیست که ما حالا یک نگرانی‏‎ ‎‏داشته باشیم که مبادا خونْ راه بیفتد! باید خون راه بیفتد؛ باید یک‏‎ ‎‏ملتی که می خواهد خودش را نجات بدهد از زیربار اینهمه‏‎ ‎‏جنایات و این همه خسارات که بر او وارد شده است، همین طور‏‎ ‎‏مجانی نمی شود که انسان به دست بیاورد. یکی از این مادرها‏‎ ‎‏ـ ظاهراً در بهشت زهرا ـ ایستاده و صحبت کرده که درخت آزادی‏‎ ‎‏محتاج به آبیاری است و خون پسر من یکی از چیزهایی است که‏‎ ‎‏آبیاری می کند. ما یک همچو شیرزنان داریم.‏

‏     احتیاج دارد اسلام به اینکه فدا بدهیم برای این اسلام. از صدر‏‎ ‎‏اسلام تا حالا چه نفوس طیبه ای فدایی شدند.(68)‏

3 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نهضت ما برای رسیدن به حکومت اسلامی است

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ایران برای رهایی از چنگال دیو استبداد و استعمار و رسیدن‏‎ ‎‏به حکومت اسلامی، نهضت مقدس اسلامی خود را آغاز کرده و‏‎ ‎‏به یاری خدای تعالی تا رسیدن به پیروزی ادامه خواهد داد. بدیهی‏‎ ‎‏است که چون دشمنان قسم خوردۀ مردم، یعنی شاه و حامیانش به‏‎ ‎‏آسانی حاضر به کنار رفتن نیستند، لهذا لجاجت دشمنان ملت و‏‎ ‎‏مقاومت دلیرانۀ مردم مسلمان در مقابل آنان، ضایعاتی برای آنان‏‎ ‎‏به بار خواهد آورد. ولکن مسلمان می داند که اگر کشته شود در‏‎ ‎‏صف شهدای کربلاست و چیزی را از دست نمی دهد و بدین‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 41

‏مناسبت تا پیروزی نهایی به قیام خود ادامه می دهد.(69)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

دانشجویان در راه اسلام فدایی داده اند

‏ ‏

‏ ‏

‏من از دانشجویان عزیز که در راه اسلام و کشور فدایی داده اند و در‏‎ ‎‏مقابل شاه با مشتی گره کرده ایستاده و او را محکوم کرده اند تشکر‏‎ ‎‏می کنم.(70)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

قیام ملت برای آزادی و استقلال و حکومت عدل است

‏ ‏

‏ ‏

‏مردمی که قیام کرده اند و بچه هایشان را، جوانهایشان را دارند فدا‏‎ ‎‏می کنند برای آزادی، برای استقلال، برای اسلام، برای حکومت‏‎ ‎‏عدل، اینها «اراذل پست» هستند در منطق شما؟‏‎[3]‎‏(71)‏

4 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

برای احقاق حق، شهادت ضروری است

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏اگر چنانچه این روشهای مسالمت آمیز و مبارزات سیاسی‏‎ ‎‏کنونی به نتیجه ای نرسید، آیا شما دستور می دهید که طرفدارانتان‏‎ ‎‏بجنگند؟ واقعاً اسلحه بردارند و بجنگند؟‏‏]‏

جواب:‏ ما حتی الامکان میل داریم که با مسالمت تمام بشود، و با‏‎ ‎‏همین ترتیبی که الآن ملت ایران مشغول هستند که آن اعتصابات و‏‎ ‎‏تظاهرات است کار تمام شود و ماه محرّم هم زیادتر خواهد شد.‏‎ ‎‏ولی چنانچه به نتیجه ای نرسید، ممکن است که تجدید نظر بکنیم.‏

سؤال: ‏[‏‏حتی اگر این به معنای آن باشد که طرفداران خودتان را‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 42

‏جلوی گلوله های شاه بفرستید؟‏‏]‏

جواب:‏ البته طرفدارهای ما نمی خواهند جلوی گلوله ها بروند.‏‎ ‎‏آنها می خواهند حق خودشان را استیفا کنند. و برای احقاق حق،‏‎ ‎‏این امری است ضروری.(72)‏

10 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

هدف، اقامه عدل و حق است

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز روزی نیست که شما بنشینید توی خانه تان و بگویید که‏‎ ‎‏تکلیف من این است که بروم مثلاً فرض کن دکان و برگردم، بروم‏‎ ‎‏مسجد و برگردم، بروم محراب و برگردم. امروز آن روز نیست. اگر‏‎ ‎‏آن روز بود، خوب من هم قم بودم و مشغول درسم بودم، مشغول‏‎ ‎‏بحثم بودم و مشغول استفاده از آقایان. امروز آنطور نیست آقا!‏

‏     امروز مطلب مهم است. از مهماتی است که جان باید پایش‏‎ ‎‏داد. همان مهمی است که سیدالشهداء جانش را داد برایش، همان‏‎ ‎‏مهمی است که پیغمبر اسلام بیست و سه سال زحمت برایش‏‎ ‎‏کشید، همان مهمی است که حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ هجده‏‎ ‎‏ماه با معاویه جنگ کرد در صورتی که معاویه دعوی اسلام‏‎ ‎‏می کرد... برای اینکه یک سلطان جائر بود، برای اینکه یک‏‎ ‎‏دستگاه جائر بود، باید به زمینش بزند. آنقدر از اصحاب‏‎ ‎‏بزرگوارش را به کشتن داد، آنقدر از آنها را هم کشت؛ برای چه؟‏‎ ‎‏برای اینکه اقامۀ حق بکند، اقامۀ عدل بکند.(73)‏

13 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

با شهادتها اسلام بیمه شد

‏ ‏

‏ ‏

‏خون دادید، جوان دادید لکن خون و جوان شما به نفع اسلام و‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 43

‏برای اسلام بود. اسلام عزیزتر از آن است که ما خوف داشته‏‎ ‎‏باشیم که خونمان یا جوانانمان در راه او شهید شود. اسلام شهیدان‏‎ ‎‏زیاد داشته است. امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ شهید اسلام است‏‎ ‎‏و برای اسلام شهادت پیدا کرد. حسین بن علی در راه اسلام شهید‏‎ ‎‏شد. ما باکی از شهادت نداریم، ما باکی از کشته دادن نداریم. شما‏‎ ‎‏ملت ایران که با خون خود، با جوانهای خود اسلام را بیمه کردید،‏‎ ‎‏دست اجانب را قطع کردید.(74)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

10 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

منطق شهید، منطق اسلام است

‏ ‏

‏ ‏

‏منطقْ منطقِ صدر اسلام است که اگر بکشیم بهشت می رویم، و اگر‏‎ ‎‏کشته بشویم بهشت می رویم. این منطقْ شکست ندارد. منطقِ دنیا‏‎ ‎‏نیست که اگر چنانچه بمیرند، یا به جهنم می روند یا به جایی بدتر‏‎ ‎‏از جهنم ـ اگر باشد! منطقْ منطقِ دین است. منطقْ منطقِ اسلام‏‎ ‎‏است، منطق قرآن است.(75)‏

14 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

هدف بزرگ شهدا حکومت عدل اسلامی است

‏ ‏

‏ ‏

‏درود بر شهدای راه آزادی! سلام بر شهدای سرتاسر ایران! درود‏‎ ‎‏بر شهدای شهرستان قم! درود بر شما جوانان رشید! سلام بر‏‎ ‎‏بانوان و جوانان رشید قم! درود بر بانوان و جوانان سرتاسر ایران!‏‎ ‎‏من از شما مفارقت کردم در صورتی که اکثر جوانان فعلی نارس‏‎ ‎‏بودند؛ و به خدمت شما آمدم در صورتی که بسیاری از جوانان ما‏‎ ‎‏از دست رفته است. بسیاری از آنهایی که ما ندیدیم آنها را و حالا‏‎ ‎‏شمایل آنها را می بینیم، شهید شدند ـ افتخار شهادت در راه‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 44

‏اسلام، افتخار شهادت در راه قرآن کریم، افتخار شهادت در راه‏‎ ‎‏آزادی و استقلال، افتخار شهادت در راه هدف بزرگ اسلام و آن‏‎ ‎‏حکومت عدل اسلامی، «جمهوری اسلامی». شما جوانان برومند‏‎ ‎‏ایران، و شما جوانان برومند قم به اسلام عزیز حق پیدا کردید.‏‎ ‎‏اسلام بر همه منت دارد، ما هیچ منتی بر اسلام نداریم. من منت از‏‎ ‎‏شما می کشم؛ من زیر منت شما ملت ایران و شما اهالی محترم قم،‏‎ ‎‏زیر منت شماها هستم. شماها بودید که نهضت اسلامی را به ثمر‏‎ ‎‏رساندید. شما ملت بزرگ ایران و اهالی معظم قم بودید که با‏‎ ‎‏مشت بر تانکها و توپها و مسلسلها غلبه کردید... ما باکی از این‏‎ ‎‏نداریم که خونهای طیب جوانهای ما در راه اسلام ریخته شده‏‎ ‎‏است؛ باکی از این نداریم که شهادت نصیب عزیزان ما شده است.‏‎ ‎‏این یک شیوۀ مرضیه ای است که در شیعۀ امیرالمؤمنین از اول‏‎ ‎‏پیدایش اسلام تاکنون بوده است.(76)‏

18 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

شهدایی که دادیم برای اسلام بود

‏ ‏

‏ ‏

‏و من در این آخر سال تأسف خودم را از این شهدایی که ما داشتیم‏‎ ‎‏باید اظهار بکنم. ما بسیار متأسفیم از این شهدایی که دادیم، که مثل‏‎ ‎‏اینکه 160 هزار نفر مجروح و ‏‏[‏‏شهید‏‏]‏‏ ـ مثل اینکه نوشته بود 160‏‎ ‎‏هزار نفر مجروح و کشته ـ داشتیم. در هر صورت ـ هر چه داشتیم ـ‏‎ ‎‏یک نفرشان هم زیاد بود. یک نفرشان هم نباید واقع بشود. لکن‏‎ ‎‏حالا شد؛ اما چون که برای اسلام بود و صبغۀ دینی و اسلامی‏‎ ‎‏داشت نه برای دنیا؛ و لهذا می آمدند بعض اشخاص و به من‏‎ ‎‏می گفتند که شما دعا کنید که ما شهید بشویم. این صبغه، صبغۀ‏‎ ‎‏دین است، اسلام است. آنی که ما پیش بردیم همین بود. اینطور‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 45

‏روحیات بود که برای شهادت داوطلب بودند یعنی از مرگ‏‎ ‎‏نمی ترسیدند. همان طوری که صدر اسلام هم پیشرفت مسلمین‏‎ ‎‏همین بود. ما بسیار اشخاص ارزنده را از دست دادیم لکن چون‏‎ ‎‏برای اسلام بود ان شاءالله روح همۀ آنها شاد است و همۀ آنها در‏‎ ‎‏سعادت و تحت لوای خدای تبارک و تعالی هستند. و برای‏‎ ‎‏بازماندگان آنها هم ما دعای صبر می کنیم که خداوند به همۀ آنها‏‎ ‎‏صبر و اجر و مزد عنایت بفرماید.(77)‏

29 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

چون اسلام در کار بود مردم شهادت را طالب بودند

‏ ‏

‏ ‏

‏تمام قدرتهای بزرگ نتوانست جلو این ملت را بگیرد و این ملت با‏‎ ‎‏مشت خالی غلبه کرد بر آنها. و نبود جز اینکه اسلام در کار بود و‏‎ ‎‏مردم شهادت را طالب بودند؛ و نبود الاّ اینکه همه با هم بودند: از آن‏‎ ‎‏بچۀ کوچک تا آن پیرمرد هشتاد ساله، همه یک حرف می زدند‏‏.(78)‏

29 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

قدرت ایمان شهادت را فوز می داند

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت چیزی دستش نبود، مشت و خون داشتند؛ غیر از این چیزی‏‎ ‎‏نداشتند. مع ذلک قدرت ایمان بود که شهادت را برای خودشان‏‎ ‎‏فوز می دانستند. این قدرت ـ که شهادت را برای خودش فوز‏‎ ‎‏بداند ـ غلبه داد ایران را بر قدرتهای بزرگ دنیا. همه پشت سرش‏‎ ‎‏ایستاده بودند، همۀ قدرتها. من داخل کار بودم. از امریکا مکرر‏‎ ‎‏پیغامها به من بود، و همه پشت سرش ایستاده بودند. مع ذلک‏‎ ‎‏قدرت ایمان این مردم غلبه کرد.(79)‏

3 / 2 / 58


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 46

‏ ‏

مقصد احقاق حق مستضعفین است

‏ ‏

‏ ‏

‏خداوند را سپاس می کنم که اراده فرمود منت بر مستضعفین‏‎ ‎‏بگذارد علیه مستکبرین و زمین را از لَوْث مستکبرین پاک کند و‏‎ ‎‏مستضعفین را به حکومت زمین برساند. اسلام برای همین مقصد‏‎ ‎‏آمده است و تعلیمات اسلام برای همین معناست که مستکبری در‏‎ ‎‏زمین نباشد و نتوانند مستکبرین مستضعفین را استعمار و استثمار‏‎ ‎‏کنند. ما به تَبَع تعالیم عالیۀ قرآن و آنچه از اسلام و سیرۀ رسول اکرم‏‎ ‎‏و ائمۀ مسلمین به دست آوردیم و از سیرۀ انبیا ـ چنانچه در قرآن‏‎ ‎‏نقل می فرماید ـ به دست آوردیم، آن است که مستضعفین با هم‏‎ ‎‏مجتمع شوند و بر مستکبرین ثَوْره کنند و نگذارند حقوق آنها را‏‎ ‎‏ببرند. ما با این تعالیم پیشرفت کردیم و ملت ما شهادت را استقبال‏‎ ‎‏کرد برای این مقصد. و چون شهادت مورد هدف او بود، با مشت و‏‎ ‎‏خون بر تمام قوای جهنمی، بر دبّابات، بر مسلسلها، بر ابرقدرتها،‏‎ ‎‏که در پشت شاه سابق صف کشیده بودند، غلبه کرد.‏‏(80)‏

4 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

نترسیدن از شهادت ناشی از نور ایمان است

‏ ‏

‏ ‏

‏این معجزه است که خانمها را در مقابل تانک و توپ، در مقابل‏‎ ‎‏مسلسلها، در مقابل توپها و تانکها برقرار کرد و از هیچ چیز‏‎ ‎‏نهراسیدید. این نور قرآن و اسلام است که در دلهای شما و در‏‎ ‎‏قلوب همۀ ملت ایران جلوه کرده است. این نور ایمان است که شما‏‎ ‎‏خانمها هم از شهادت نمی هراسید.(81)‏

16 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

خون ما فدای اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ما مصمم هستیم که تا آخر قطرۀ خون، خودمان و ملتمان را فدای‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 47

‏اسلام کنیم.(82)‏

17 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ما مفتخریم که در راه اسلام شهید بدهیم

‏ ‏

‏ ‏

‏اسلام از روز اول که ظهور پیدا کرد، با شهادت، این دین حنیف را‏‎ ‎‏ترویج کرد. اسلام شهدای بزرگ داشته است و مفتخر است به‏‎ ‎‏اینکه در راه خدا و در راه هدف، شهدای بزرگ داده است. ما هم‏‎ ‎‏مفتخریم به اینکه در راه اسلام و در راه هدفمان شهید بدهیم؛ و‏‎ ‎‏این‏‎[4]‎‏ آخرْ شهید ما نیست. ما باز شهدایی ممکن است بدهیم؛ و‏‎ ‎‏برای ما زندگی این دنیا مطرح نیست. مطرح هدف است و در راه‏‎ ‎‏هدف کوشش می کنیم؛ و هرچه پیش بیاید چون برای هدف است‏‎ ‎‏از او استقبال می کنیم.(83)‏

17 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

وقتی هدف خدا باشد از شهادت خوف نیست

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر نهضت برای خدا باشد، از شهادت خوف نیست. شکست در‏‎ ‎‏نهضتی که برای خدا باشد نیست. مسلمین صدر اسلام می گفتند‏‎ ‎‏اگر بکشیم بهشت است، و اگر کشته شویم بهشت است. شما هم‏‎ ‎‏همین طور هستید.(84)‏

21 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

خون دادن برای تحقق اسلام است

‏ ‏

‏ ‏

‏استقلالی که تو‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏ آن امام زمان نیست، آزادی که تو‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏ آن قرآن‏‎ ‎‏نیست، آزادی که در آن پیغمبر اسلام نیست. ملت ما این را‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 48

‏می خواهد؟ خونش را داد برای این؟ برای آزادی داد؟ برای خدا‏‎ ‎‏داد. ملت ما تبع حضرت سیدالشهداء شد. او خونش را برای کی‏‎ ‎‏داد؟ حکومت می خواست؟ استقلال می خواست؟ آزادی‏‎ ‎‏می خواست؟ او خدا را می خواست، او اسلام را می خواست، او‏‎ ‎‏می خواست که اسلام در خارج تحقق پیدا بکند.(85)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

2 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

عزیزان خودتان را برای اسلام دادید

‏ ‏

‏ ‏

‏شما عزیزان خودتان را برای اسلام دادید؛ حالا که عزیزها را‏‎ ‎‏دادید، به ضد اسلام بخواهید وارد بشوید، هدر بدهید خون‏‎ ‎‏عزیزان خودتان را؟ توجه بکنید! اینها می خواهند هدر بدهند خون‏‎ ‎‏شما را.(86)‏

4 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

خونها برای زنده کردن اسلام بود

‏ ‏

‏ ‏

‏شما زحمت کشیدید، زن و مرد زحمت کشید، به خیابانها ریخت،‏‎ ‎‏جورها کشید، خونها داد که اسلام را زنده کند؛ برای اسلام خون‏‎ ‎‏داد، برای شهادت داوطلب شد. آنکه می خواست ملت ما، آنکه به‏‎ ‎‏او رأی داد ملت ما، «جمهوری اسلامی» بود. اسلام مورد نظر‏‎ ‎‏بود.(87)‏

4 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

فداکاری برای اسلام و قرآن

‏ ‏

‏ ‏

‏از اینکه این جوانها از دست شما رفته است و مصیبت واقع شده‏‎ ‎‏است من متأثرم لکن برای اسلام و برای قرآن کریم ارزش دارد که‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 49

‏همه از بین برویم.(88)‏

8 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

شهادت را برای اسلام می خواهند

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ما اینهمه زحمت کشیدند و اینهمه خون دادند و اینهمه‏‎ ‎‏گرفتاری پیدا کردند و اینهمه فریاد زدند، اینها برای اسلام این‏‎ ‎‏کارها را کردند. اسلام را مردم می خواهند. اگر ما اسلام نداشتیم‏‎ ‎‏الآن هم همان معانی سابق بود. مردم برای جهات دیگری غیر‏‎ ‎‏اسلام نمی روند خون خودشان را بریزند. مردم شهادت را‏‎ ‎‏می خواهند. الآن هم باز اشخاصی می آیند از من استدعا می کنند‏‎ ‎‏که دعا کنید که ما شهید بشویم. شهادت را برای چه می خواهند؟‏‎ ‎‏شهادت را برای این می خواهند که یک مثلاً غیر اسلام یک چیز‏‎ ‎‏دیگری تحقق پیدا کند؟ یک دمکراسی غربی باشد؟ یک آزادی‏‎ ‎‏مثل شوروی باشد؟ یک آزادی مثل ـ مثلاً ـ امریکا باشد؟ یا اسلام‏‎ ‎‏را می خواهند اینها؟(89)‏

8 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

ملت، اسلام را می خواهد

‏ ‏

‏ ‏

‏چرا این ملت به خیابانها ریخت و «الله اکبر» گفت؛ چرا جوانهایش‏‎ ‎‏را داد و شب پشت بامها رفت و فریاد زد و مرگ بر که و زنده باد که‏‎ ‎‏گفتند. این برای چه بود؟ برای اسلام بود. اینها اسلام می خواستند.‏‎ ‎‏فقط مسأله این نبود که ما آزادی می خواهیم آزادی منهای اسلام را‏‎ ‎‏نمی خواهد دولت ایران، ملت ایران؛ ملت ایران اسلام را‏‎ ‎‏می خواهد. آزادی باشد لکن مثل شوروی باشد؟ آزادی باشد لکن‏‎ ‎‏مثل مملکت دیگری باشد؟ اجنبی باشد؟ کِیْ همچو چیزی را‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 50

‏ملت ما می خواست؟!(90)‏

8 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

کسی برای رفاه مادی خون نمی دهد

‏ ‏

‏ ‏

‏خونشان را جوانهای ما برای اینکه یک زندگی مرفهی در دنیا‏‎ ‎‏داشته باشند خون می دادند؟ این می شود که یک کسی خودش را‏‎ ‎‏بکشد که زندگی اش خوب باشد؟(91)‏

16 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

جوانان ما برای تجدید حیات اسلام فدا شدند

‏ ‏

‏ ‏

‏من نمـی دانم چطور اظهـار تأثر کنم در اینطور مصیبتهـا که به ما‏‎ ‎‏وارد شـده است. نمی دانـم با شما بـرادران خودم و فـرزندان‏‎ ‎‏خودم چطور مواجه باشم، و چطـور ببینم من سالـم نشسته ام و‏‎ ‎‏شما مجروح و درمانده هستید. آنچه که مایۀ دلخوشی است این‏‎ ‎‏است که این امور برای اسلام واقع شده است، و برای خدا بوده‏‎ ‎‏است. و آنچه که برای خدا هست پیش خدا محفوظ است. شما‏‎ ‎‏سلامتی خودتان را از دست دادید برای اسلام؛ چنانکه اولیای‏‎ ‎‏خدا جان خودشان را برای اسلام دادند. اسلام عزیزتر از آن است‏‎ ‎‏که ما تصور می کنیم...‏

‏     شما زحمت کشیدید، شما رنج بردید، جوانهای ما فدا شدند و‏‎ ‎‏اسلام را در این وقت که می رفت رو به تباهی برود زنده کردید.‏‎ ‎‏خداوند شما را اجر عنایت کند که اسلام در این زمان با کوشش‏‎ ‎‏شما تجدید شد. اگر نبود این کوششهای جوانهای ما و اقشار ملت،‏‎ ‎‏می رفت که اسلام را دست جنایتکاران از بین ببرد. شما قیام‏‎ ‎‏کردید، فداکاری کردید و اسلام را زنده کردید. و خداوند به شما‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 51

‏زندگی ابدی خواهد داد.(92)‏

24 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

همه چیز برای خداست

‏ ‏

‏ ‏

‏شما برای خدا نهضت کردید، دلیلش اینکه جان را گذاشتید کف‏‎ ‎‏دست و راه افتادید در خیابانها و فریاد کردید اسلام. این دلیل بر‏‎ ‎‏این است که شما برای خدا کردید این کار را. اگر برای خدا نبود،‏‎ ‎‏خوب، کسی جان برادرش را، خودش را نمی دهد. تو می دانی که‏‎ ‎‏دارد تفنگ می آید، دارند مسلسل می بندند؛ دارد توپ می آید،‏‎ ‎‏تانک می آید، سرباز مسلح است. این دلیل بر این است که برای‏‎ ‎‏خدا این کار انجام گرفت. همین وصیت خدا موعظه ای که خدا‏‎ ‎‏کرده است، عمل شد: ‏أَعِظُکُمْ بِوٰحِدَةٍ‎[5]‎‏؛ یکی. ‏إنّما أَعِظُکُمْ بِوٰحِدَةٍ ‏؛ به آنها‏‎ ‎‏بگو که من فقط یک موعظه دارم و آن این است که نهضت شما،‏‎ ‎‏قیام شما، برای خدا باشد. توی این همه چیز هست، توی این یک‏‎ ‎‏کار، یک موعظه، همه چیز هست. شما این موعظۀ خدا را‏‎ ‎‏پذیرفتید تا حالا، نگذارید از دستتان برود.(93)‏

28 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

ما شهادت را می خواهیم

‏ ‏

‏ ‏

‏الآن هم باز جوانـهایی گاهی می آیـند پیش من و می گویـند دعا‏‎ ‎‏کنید که ما شهیـد بشویم. شهادت را می خواهنـد. این یک تحـولی‏‎ ‎‏بود که در این ملت پیدا شد که برایشان زنـدگی این دنیا خیلی‏‎ ‎‏مطرح نبود؛ شهادت را می خواستند. اگر مطـرح بود این امور مادی‏‎ ‎‏این زندگی، نمی رفتند در مقابـل توپ، در مقابل تانکها، مسلسلها.‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 52

‏رفتند در مقابل توپ و تانـک، از بچۀ اینقـدری رفت تا بزرگها، از‏‎ ‎‏دانشگاهی رفت تا علمـای مذهب؛ از بازاری رفت تا کارگر؛‏‎ ‎‏ارتش.(94)‏

28 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

ملت برای اسلام جوان می دهد

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ما که به خیابانها ریختند، به پشت بامها رفتند، شب و روز‏‎ ‎‏زحمت کشیدند، جوانهایشان را دادند، خونشان را دادند، این برای‏‎ ‎‏اسلام بود. اگر اسلام نبود، همچو کاری نمی کردند.(95)‏

28 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

مقصد اسلام بود

‏ ‏

‏ ‏

‏آنچه مقصد بود اسلام بود؛ آنچه مردم خونشان را در راه آن دادند‏‎ ‎‏اسلام بود؛ آنچه مردم جوانهایشان را دادند و زنها جوانهایشان را‏‎ ‎‏دادند، و بعد هم اظهار تشکر می کردند، آن اسلام بود و اعتقاد به‏‎ ‎‏اینکه باید اسلام تحقق پیدا بکند.(96)‏

31 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

این خونها برای ایجاد حکومت عدل اسلامی ریخته شد

‏ ‏

‏ ‏

‏اینقدر خون جوانهایمان از بین رفت برای اینکه یک مملکتی‏‎ ‎‏داشته باشیم مال خودمان، اینقدر مردم جانفشانی کردند و زنها‏‎ ‎‏جوانهاشان را دادند برای اینکه یک مملکت عدل اسلامی پیدا‏‎ ‎‏بشود.(97)‏

6 / 4 / 58

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 53

‏ ‏

برای اسلام هر چه بدهیم کم دادیم

‏ ‏

‏ ‏

‏ما در عید فطر سابق که عید خون بود و در این عید هم که باز عید‏‎ ‎‏خون است هراسی از خون نداریم. اسلام دین خون است برای‏‎ ‎‏فجّار؛ و دین هدایت است برای مردم دیگر. اولیای ما بی هراس‏‎ ‎‏خون دادند و بی هراس در جنگهای خونین وارد بودند.‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ آن موجود یگانه، در عین حالی که‏‎ ‎‏نهج البلاغه برای هدایت داشت، شمشیر برای آنهایی که توطئه گر‏‎ ‎‏بودند. ما خونها دادیم و شهدا دادیم. اسلام خون داد و شهدا داد.‏‎ ‎‏ما فرقهای شکافته دادیم، مثل علی بن ابی طالب، علی بن الحسین و‏‎ ‎‏سرهای بر نیزه رفته دادیم، مثل سیدالشهداء و اصحاب و اعوان او.‏‎ ‎‏اسلام در تمام اعصار، با خون و با شمشیر و با اسلحه پیش برد و‏‎ ‎‏نمایش پیدا کرد. ما از شهید دادن باکی نداریم. در عید فطر سال‏‎ ‎‏قبل و در آن ایام شهدا دادیم و در این فطر و در این ماه صیام هم‏‎ ‎‏شهدا دادیم، از شهادت باکی نیست. اولیای ما هم شهید شدند یا‏‎ ‎‏مسموم شدند یا مقتول. اولیای ما هم بعض از آنها در حبس و بعض‏‎ ‎‏از آنها در تبعید به سر بردند. برای اسلام هر چه بدهیم کم دادیم .‏‎ ‎‏و جانهای ما لایق نیست. بدخواهان ما گمان نکنند که جوانهای ما‏‎ ‎‏از مُردن، از شهادت، باکی دارند. شهادت ارثی است که از اولیای‏‎ ‎‏ما به ما می رسد. آنها باید از مردن بترسند که بعد از موت را فنا‏‎ ‎‏می دانند. ما که بعد از موت را حیات بالاتر از این حیات می دانیم‏‎ ‎‏چه باکی داریم.(98)‏

2 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

شهادت را فنا نمی دانستند

‏ ‏

‏ ‏

‏این آخر که آنها حمله کردند و کودتا خواستند بکنند و نقشه‏‎ ‎‏کشیدند که در یک شب تمام سرها را ـ سرهای قوم را ـ از بین‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 54

‏ببرند، خدا رحمت کند قرنی‏‎[6]‎‏ را گفت: سه ساعت و نیم طول‏‎ ‎‏کشید، گفت: جنگ بین مردم و قوای شاه مخلوع سه ساعت و نیم‏‎ ‎‏شد! با سه ساعت و نیم غلبه کرد، مشتها غلبه کرد بر تانکها، بر‏‎ ‎‏توپها. این ایمان بود، این برای این بود که جوانهای ما از مُردن‏‎ ‎‏نمی ترسیدند؛ برای این ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ شهادت را فنا نمی دانستند؛ شهادت‏‎ ‎‏را یک زندگی جاویدان می دانستند. کراراً پیش من آمدند، کراراً،‏‎ ‎‏حالا هم می آیند گاهی، که شما دعا کنید ما شهید بشویم. من دعا‏‎ ‎‏می کردم که ثواب شهید پیدا کنید ان شاءالله . یک همچو روحیه ای‏‎ ‎‏پیدا شد؛ نظیر همان روحیه ای که در زمان رسول الله در جوانهای‏‎ ‎‏آن وقت بود. این اسباب این شد که غلبه کرد مشت بر تانک.(99)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

3 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

این فداییها برای اسلام است

‏ ‏

‏ ‏

‏ما هر روز مواجه می شویم با این جنایاتی که از طرف بازمانده های‏‎ ‎‏همان رژیم ‏‏[‏‏انجام می شود‏‏]‏‏ هر روز باید متأثر باشیم از این‏‎ ‎‏مصیبتهایی که بر ما و بر خواهران و برادران ما وارد می شود. لکن‏‎ ‎‏آن چه ما و شما را تسلیت می دهد این است که این کارها برای خدا‏‎ ‎‏بوده است؛ و چیزی که برای خداست محفوظ می ماند. اسلام از‏‎ ‎‏این شهدا زیاد داشته است؛ و صدر اسلام، پیغمبر اکرم شاهد‏‎ ‎‏شهدای بسیار بزرگ بوده است. و بعد ایشان هم حضرت امیر‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه ـ هم شهید شد، و هم شاهد شهدای بزرگ بود. بعد‏‎ ‎‏از او هم حضرت سیدالشهداء ـ سلام الله علیه ـ هم شهید شد و هم‏‎ ‎‏شاهد شهدای بزرگ بود. اسلام همیشه از این فداییها داشته است.‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 55

‏و قرآن کریم، که به همۀ ما و به همۀ بشر حق دارد، سزاوار است که‏‎ ‎‏ما در راه او فداکاری کنیم. من از خدای تبارک و تعالی، رحمت‏‎ ‎‏برای آن‏‎[7]‎‏ شهید طلب می کنم و صبر و اجر برای مادر و عیال و‏‎ ‎‏سایر بازماندگان او. خداوند به شماها صبر عنایت کند؛ و این شهید‏‎ ‎‏را در نتیجۀ اعمال شما جزء شهدایی که فداکار در راه اسلام‏‎ ‎‏بوده اند ثبت فرماید. من به شما تسلیت عرض می کنم و شریک‏‎ ‎‏شما هستم در این غمها و در این گرفتاریها. و این باری است که‏‎ ‎‏روی دوش ما سنگینی می کند لکن مهم این است که برای اسلام‏‎ ‎‏است. امیدوارم که اسلام برای همه محفوظ بماند؛ و فداییان ما‏‎ ‎‏فداییان اسلام و در ردیف شهدای درجۀ اول در صدر اسلام‏‎ ‎‏باشند.(100)‏

15 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

برای حیات جاوید، تقاضای شهادت می کنند

‏ ‏

‏ ‏

‏الآن هم می آیند به من می گویند، مکرر ـ دستجمعی، تنهایی ـ که‏‎ ‎‏شما دعا کنید ما شهید بشویم. معقول است که بگوید من شهید‏‎ ‎‏بشوم برای اینکه شکمم سیر بشود؟ برای شکمش می خواهد‏‎ ‎‏شهید بشود؟! کسی معقول است که تقاضای شهادت بکند برای‏‎ ‎‏شکمش؟ همچو معقول نیست این معنا، تقاضای شهادت برای‏‎ ‎‏اینکه ادراک کرده است که در شهادت موت نیست؛ یک حیات‏‎ ‎‏جاوید است، برای حیات جاوید است که این تقاضای شهادت‏‎ ‎‏می کند. زیربنا توحید است، زیربنا عقاید حقّۀ الهی است؛ نه زیربنا‏‎ ‎‏شکم باشد. اینهایی که اقتصاد را زیربنا می دانند، اینها منحط‏‎ ‎‏کردند انسان را از حدّ انسانیت به حد یک حیوانی، مثل سایر‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 56

‏حیوانات؛ این هم مثل سایر حیوانات.(101)‏

17 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

نهضت و شهادت برای اسلام است

‏ ‏

‏ ‏

‏نهضت برای اسلام است؛ و شهادت هم برای اسلام. و آنچه که‏‎ ‎‏برای اسلام است شرف است و عزت است.(102)‏

21 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

مردم برای خدا خون می دهند

‏ ‏

‏ ‏

‏اینهمه خون دادند مردم، برای این بود که مثلاً در ایران فقط چه‏‎ ‎‏چیز ارزان بشود، چه چیز گران بشود؟ برای خدا، مردم خون‏‎ ‎‏می دهند. مگر عقلشان را شیطان برده است که بیخودی خون‏‎ ‎‏خودشان را بدهند.(103)‏

28 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

عزیزان ما در راه خدا فدا شدند

‏ ‏

‏ ‏

‏من به همۀ شهدایی که در راه اسلام، جان خودشان را فدا کردند‏‎ ‎‏سلام می فرستم. و از خدای تبارک و تعالی برای همه رحمت و‏‎ ‎‏آمرزش از خدا طلب می کنم. و به همه بازماندگان آنها تسلیت‏‎ ‎‏عرض می کنم. و من شریکم در غم همه و من خدمتگزار به همه‏‎ ‎‏هستم و دعاگو. البته مصیبت برای بازماندگان زیاد است؛ لکن‏‎ ‎‏چون در راه خداست؛ شما خودتان را با صاحب شرع، با وَلیّ‏‎ ‎‏اعظم، با رسول اکرم، در بین آنها خودتان را وارد کردید. آنها هم‏‎ ‎‏عزیزان خودشان را در راه اسلام داده اند؛ و شما هم عزیزانتان را‏‎ ‎‏داده اید. و خواهرها هم همین طور. و آن چیزی که آسان می کند‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 57

‏مصیبتها را این است که همۀ انسانها رفتنی هستند و همه ماها‏‎ ‎‏رفتنی هستیم، و چه بهتر که در راه خدا فدا بشویم. و فدا شدند‏‎ ‎‏آنهایی که رفتند به جوار رحمت خدا.(104)‏

29 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

مقصد شهدا استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است

‏ ‏

‏ ‏

‏ما اینهمه جوان دادیم، در دانشگاهها جوان دادیم، در مدرسه های‏‎ ‎‏قدیمی جوان دادیم، در مدارس علمی و اسلامی و فرهنگ جوان‏‎ ‎‏دادیم، در خیابانها و بازارها و کوچه ها شهید دادیم که به مقصد‏‎ ‎‏برسیم. برای مقصد بود و آن مقصد همان بود که ملت ما فریاد‏‎ ‎‏کشیدند و آن را خواستند: استقلال، آزادی، جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی.(105)‏

13 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

جوانهایتان را برای زنده کردن اسلام دادید

‏ ‏

‏ ‏

‏شما اشخاصی هستید که بچه هایتان را، جوانهایتان را دادید برای‏‎ ‎‏اینکه اسلام را زنده بکنید. شما تابع امیرالمؤمنین اید، نه تابع‏‎ ‎‏مکتبهای انحرافی که اصل این مسائل را کار ندارند، و توجه به آن‏‎ ‎‏ندارند.(106)‏

18 / 8 / 58

*  *  *

 

اولیا شهادت را برای عالم دیگر می خواهند

‏ ‏

‏ ‏

‏از ما دائماً این مطلب را حتی حالا می خواهند که شما دعا کنید ما‏‎ ‎‏شهید بشویم. آخر کسی دلش می خواست شهید بشود برای‏‎ ‎‏شکم؟! کسی جوانش شهید بشود برای اینکه یک خانۀ خوبی‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 58

‏داشته باشد؟! یا مسأله این نیست. مسأله یک عالم دیگری است.‏‎ ‎‏شهادت برای یک عالم دیگری. آن شهادتی که همۀ اولیای خدا،‏‎ ‎‏همۀ انبیا دنبالش بودند و بسیاری از اولیای ما به شهادت رسیدند،‏‎ ‎‏آن معنا را می خواستند. مردم دنبال آن معنا هستند.(107)‏

21 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

ملت ما روبه روی کفر ایستاده است

‏ ‏

‏ ‏

‏ما تقریباً هر روز مواجه هستیم با این مادرهایی که بچه هایشان را از‏‎ ‎‏دست دادند و این پدرهایی که عزیزانشان را از دست دادند و این‏‎ ‎‏معلولین و این مجروحین و این گرفتاریهایی که در رژیم سابق برای‏‎ ‎‏ملت ما مهیا شده بود. ما هر روز تأثرات زیادی در این مسائل‏‎ ‎‏داریم، لکن خودمان را تسلیت می دهیم به اینکه ملت ما به صورت‏‎ ‎‏مجاهدین صدر اسلام درآمدند. همان طور که در صدر اسلام در‏‎ ‎‏رکاب رسول الله و امیرالمؤمنین، ـ سلام الله علیه ـ عدۀ کثیری از‏‎ ‎‏فرزندان اسلام از دست رفتند، لکن اسلام را حفظ کردند. امروز‏‎ ‎‏هم که ما در یک موقعیتی واقع هستیم که اسلام روبروی کفر‏‎ ‎‏ایستاده است و احتیاج به فداکاری دارد، ملت ما بحمدالله مردانه‏‎ ‎‏ایستاده و فداکاری می کند. نه مردها، زنها، و نه زنها و مردها،‏‎ ‎‏بچه ها همه ایستاده اند.(108)‏

11 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

شما جوانها با سلامت روح برای اسلام فعالیت می کنید

‏ ‏

‏ ‏

‏من وقتی شما جوانها را می بینم که با صداقت، با سلامت روح‏‎ ‎‏فعالیت برای اسلام می کنید و خودتان را در معرض خطر مرگ قرار‏‎ ‎‏می دهید مباهات می کنم. افتخار می کنم که در بین مسلمانها یک‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 59

‏همچو جوانهای رشید متعهد هست. از این جهت، ما نباید از‏‎ ‎‏قدرتمندهایی که اتکال به خدا ندارند، اتکال به مسلسل دارند، ما‏‎ ‎‏نباید بترسیم. ترس مال آن است که برای شهادت حاضر نباشد.‏

‏     ‏‏در روایتی است که حضرت علی بن الحسین در کربلا که بودند‏‎ ‎‏به پدرشان گفتند که ـ قریب به این معنا ـ که به آنها گفته بودند که‏‎ ‎‏شما کشته می شوید. عرض کرد به سیدالشهداء که مگر ما بحق‏‎ ‎‏نیستیم؟ فرمود چرا. گفت دیگر مبالات از مردن نداریم کسی که‏‎ ‎‏بحق است و کسی که قائل است به اینکه این عالم تمام یک مدبر‏‎ ‎‏دارد و او خداست، و عالم طبیعت پایینترین عوالم است ـ در قرآن‏‎ ‎‏از او به دنیا تعبیر شده، دنیا این پایین ـ وقتی بنا باشد که شهید‏‎ ‎‏منزلش در ملأ اعلیٰ باشد، این چه خوفی دارد؟ خوف را باید امثال‏‎ ‎‏کارترها داشته باشند که اعتقاد به این مسائل ندارند.‏

‏     اینهایی که همۀ مقصدشان این است که در اینجا چند روزی به‏‎ ‎‏یک قدرتمندی برسند یا به یک جنایتکاری برسند، آنها باید‏‎ ‎‏بترسند. اما جوانهای ما که اعتقاد به ماورای طبیعت دارند، و‏‎ ‎‏شهادت را برای خودشان یک فوزی می دانند، اینها ترس ندارند.‏‎ ‎‏ما فرض می کنیم که همچو قدرتی برای آن قدرتمندان باشد که‏‎ ‎‏بریزند و بکشند و همه چیز را از بین ببرند، مع ذلک ما چون بحق‏‎ ‎‏هستیم نباید بترسیم.(109)‏

12 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

جوانهای ما برای اسلام کشته شدند

‏ ‏

‏ ‏

‏خوب مـا خون بچه هایمـان ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ داده ایـم، یک قبرستـان اینجا پر‏‎ ‎‏است از جوانهـای ما، قبرستانهـای شهرستـان پر از جوانهای‏‎ ‎‏ماست که در راه این مملکت و در راه این اسلام اینها کشته‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 60

‏شده اند.(110)‏

15 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

آرمان شهدا وصول به حق است

‏ ‏

‏ ‏

‏شما ای ملت عزیز و ارتش عراق! بدانید که قوای مسلح ما،‏‎ ‎‏ارتشیان دلاور و پاسداران قدرتمند و شهربانی و ژاندارمری شجاع‏‎ ‎‏و پیش مرگان فداکار همراه با قشرهای رزمندۀ ملت و سپاه، بسیج‏‎ ‎‏سلحشور، قدرت عظیمی است منسجم، و چون سد آهنین در‏‎ ‎‏مقابل همۀ قدرتمندان ایستاده است. و چون خدای متعال و اسلام‏‎ ‎‏و قرآن کریم انگیزۀ نبردشان و شهادت و وصول به حق آرمانشان‏‎ ‎‏است، پیروزی با آنان است.(111)‏

12 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

مردم ما جوانهایشان را برای اسلام می دهند

‏ ‏

‏ ‏

‏مملکت اسلام از اول 15 خرداد تا حالا، بیشتر از صدهزار‏‎ ‎‏جمعیت از آن کشته شده است و بیشتر از صدهزار معلول ما الآن‏‎ ‎‏داریم. اینها برای چه معلول شده اند؟ برای چه کشته شده اند؟‏‎ ‎‏برای نفت بوده است؟ آدم برای نفت خودش را می کشد؟ برای‏‎ ‎‏خانه بوده است؟ برای ارزانی بوده است؟ خوب، ما از تظاهرات‏‎ ‎‏مردم باید اینها را بفهمیم. همه می گفتند: ما اسلام را می خواهیم.‏‎ ‎‏اگر اسلام نبود، نه نفت می توانست هیچ کاری بکند و نه سایر‏‎ ‎‏چیزها. مگر مردم می شود جوانهایشان را بدهند برای نفت؟‏‎ ‎‏می شود جوانشان را بدهند برای خانه؟ الآن که شما در جبهه های‏‎ ‎‏جنگ هستید و ارتشیهای ما، که خداوند نصرتشان بدهد، در مراکز‏‎ ‎‏فعال هستند، الآن کی هست که دارد از آنها پشتیبانی می کند؟ آن‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 61

‏زنهایی که برای شما نان می پزند و آن مردمی که برای شما پول‏‎ ‎‏می دهند و آن مردمی که برای شما ذخیره می دهند و آنقدر چیزها‏‎ ‎‏را می فرستند. همین مردم مسلمانند. شما ببینید در تلویزیونتان که‏‎ ‎‏یک زنی که ده تا تخم مرغ آورده، دارد می آورد می دهد همین را.‏‎ ‎‏یک بچه ای که ده تومان دارد این را می دهد. اینها برای چه اینها را‏‎ ‎‏می دهند؟ اینها برای اسلام است، برای کشور اسلامی است.(112)‏

25 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

شما برای اسلام جانفشانی می کنید

‏ ‏

‏ ‏

‏من نمی دانم از کجا شروع کنم، و نمی دانم با مواجهه با اشخاصی‏‎ ‎‏که در راه اسلام، در راه خدای تبارک و تعالی معلول شده اند و در‏‎ ‎‏اینجا حاضرند، و چهره هایی که عازم به سفر برای دفاع از اسلام‏‎ ‎‏هستند، چطور ستایش کنم. من از شما جوانها، از شما که در راه‏‎ ‎‏اسلام و در راه ایمان خودتان رنج دیدید و معلول شده اید، و شما‏‎ ‎‏جوانها که عازم به جبهه ها هستید، چطور تشکر کنم. من وقتی این‏‎ ‎‏صحنه های اسف آور و افتخار آمیز را می بینم عاجزم از اینکه در‏‎ ‎‏مقابل آنها مطلبی بگویم. شما خودتان زبان گویای افتخار هستید.‏‎ ‎‏زبان گویای اسلام هستید. شماها افتخار برای این ملت آفریدید. و‏‎ ‎‏شماها بودید که دست قدرتهای بزرگ را، چپاولگر را، معاند با‏‎ ‎‏اسلام را، طاغوت را از این مملکت کوتاه کردید. و شما هستید که‏‎ ‎‏برای اسلام باز کوشش می کنید و جانفشانی می کنید. و هیچ چیز‏‎ ‎‏در مقابل این خدمتها جز خدای تبارک و تعالی، هیچ کس جز‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی نمی تواند به شما اجری بدهد. زحمتهای‏‎ ‎‏شما را خدای تبارک و تعالی اجر خواهد داد.‏

‏     شما اگر معلول هستید، که خداوند شفا بدهد همۀ شما را، و‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 62

‏برای خدمت به اسلام معلول شده اید. و شمایی که عازم جبهه ها‏‎ ‎‏هستید، برای خدمت به اسلام هستید، اسلام برای شما بسیار ارج‏‎ ‎‏قائل است و تشکّر از شما می کند. و همۀ ملت از شما متشکّر‏‎ ‎‏هستند.(113)‏

26 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

این جوانان در خدمت اسلام و مسلمین جان نثار می کنند

‏ ‏

‏ ‏

‏انصـاف نیست که جوانـان عزیز اسلام از ارتـش و سپاه و‏‎ ‎‏ژاندارمری و بسیـج و شهربانی گرفتـه تا گروههای جانبـاز‏‎ ‎‏عشـایر و عزیزان شهرهـا و روستاها در سراسر کشـور در خدمت‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین خون خود را نثار و جان خود را فدا کنند، ما در‏‎ ‎‏کناری بنشینیم و با قلمهـا و زبـانهای خود قلب نـورانی آنـان را‏‎ ‎‏آزار دهیم. انصـاف دهید که ما بـرای اسلام و کشـور اسـلامی خود‏‎ ‎‏چه کـرده ایم و این جوانـان عزیز از خـود گذشته، از دانشگـاهی تا‏‎ ‎‏روحـانی و از روستـایی تا شهرستـانی و از کارگـر تا بـازاری چه‏‎ ‎‏کـرده اند. از اول انقـلاب تا کنون تمـام رنجهـا و زحمتهـا و‏‎ ‎‏جـانبازیها بر دوش این طبقـات بوده است و آنان ولی نعمـت ما‏‎ ‎‏بوده اند.(114)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

کوردلان گمان کرده اند برای شکم جوان داده اید!

‏ ‏

‏ ‏

‏این کوردلان گمان کرده اند که شما، جوانان و عزیزان خود را در راه‏‎ ‎‏نفت و بنزین داده اید و به اسلام و میهن عزیز خود برای پرکردن‏‎ ‎‏شکم خود خدمت می کنید. اینان را که دشمن عزت و شرافت شما‏‎ ‎‏هستند از خود برانید و مجال ندهید که توطئه های آنان به‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 63

‏ثمر برسد.(115)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

ملت عزیز برای رضای خدا همه چیزشان را در طبق اخلاص گذاشتند

‏ ‏

‏ ‏

‏شما ملت عزیز بزرگوار، همه چیز خودتان را برای رضای خداوند‏‎ ‎‏تعالی در طبق اخلاص نهادید و این مائدۀ بزرگ آسمانی را به‏‎ ‎‏دست آوردید.(116)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

ملت برای خدا قیام کرده است

‏ ‏

‏ ‏

‏با رفتن شهدایی با اینکه بسیار ارزشمند، بسیار ارزشمند بودند و‏‎ ‎‏هستند، با رفتن شهدا، در عین حال که ما متأثر هستیم، لکن چون‏‎ ‎‏ما توجهمان به خداست و برای خداست و ملت ما برای خدا قیام‏‎ ‎‏کرده است، با رفتن اشخاص، هیچ سستی به خودشان راه‏‎ ‎‏نمی دهند.(117)‏

9 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

منطق ما، منطق قرآن است

‏ ‏

‏ ‏

‏منطق ملت ما، منطق مؤمنین، منطق قرآن است: ‏إِنَّا لله ِِ وَ إِنَّا اِلَیْهِ‎ ‎رٰاجِعُونَ.‎[8]‎‏ با این منطق، هیچ قدرتی نمی تواند مقابله کند. جمعیتی که‏‎ ‎‏ـ ملتی که ـ خود را از خدا می دانند و همه چیز خود را از خدا‏‎ ‎‏می دانند و رفتن از اینجا را به سوی محبوب خود، مطلوب خود‏‎ ‎‏می دانند، با این ملت نمی توانند مقابله کنند. آن که شهادت را در‏‎ ‎‏آغوش، همچون عزیزی می پذیرد، آن کوردلان نمی توانند مقابله‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 64

‏کنند. اینها یک اشتباه دارند و آن اینکه شناخت از اسلام و شناخت‏‎ ‎‏از ایمان و شناخت از ملت اسلامی ما ندارند. آنها گمان می کنند که‏‎ ‎‏با ترور شخصیتها، ترور اشخاص، می توانند با این ملت مقابله‏‎ ‎‏کنند؛ و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که ما شهید‏‎ ‎‏دادیم ملت ما منسجمتر شد.‏

‏     ملتی که قیام کرده است. در مقابل همۀ قدرتهای عالم، ملتی که‏‎ ‎‏برای اسلام قیام کرده است، برای خدا قیام کرده است، برای‏‎ ‎‏پیشرفت احکام قرآن قیام کرده است، این ملت را با ترور نمی شود‏‎ ‎‏عقب راند. آنها گمان می کنند که افکار مؤمنین و ملت بپا خاستۀ ما‏‎ ‎‏همچون افکار غربزده ها و غرب است که جز به دنیا فکری‏‎ ‎‏نمی کنند و جز متاع دنیا را نمی بینند، آنها هم آن طورند.‏

‏     ملـتی که از اول، از صدر اسـلام و پیشوایـان آن جان خودشـان‏‎ ‎‏را فدا کردند برای هدف خودشان، که آن خدا و اسلام است، به‏‎ ‎‏این مسـائل و به این امور از بیـن نخواهند رفت و سستی نخواهنـد‏‎ ‎‏داشت. ملت ما، ملت عزیز ما در تـاریخ خوانـده است که علی بن‏‎ ‎‏ابی طالب ـ سلام الله علیه ـ با دست یـکی از همیـن منـافقین، با‏‎ ‎‏دست یکی از همین اشخاصی که به صورت اسلام، ‏‏[‏‏اما‏‏]‏‏ از اسلام‏‎ ‎‏جدا بودند، فرق مبـارکش شکافت. ملت ما چـون علی بن‏‎ ‎‏ابی طالب را فدا کرده است از برای اسلام، فدا کردن امثال این‏‎ ‎‏شهدا‏‎[9]‎‏ برای ملت ما یک مسأله مهم نیست، گرچه خود واقعه و‏‎ ‎‏خود این افرادی که شهید شده اند در نظر همۀ ما عزیز و‏‎ ‎‏ارجمندند.(118)‏

9 / 6 / 60

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 65

‏ ‏

بذل جان و مال و فرزند برای تحقق عدل الهی

‏ ‏

‏ ‏

‏از ملت تشکر کنیم که در همۀ مراحل، از قبل از انقلاب تا زمان‏‎ ‎‏انقلاب و تا پیروزی انقلاب، یکدل و یک جهت برای اقامۀ عدل‏‎ ‎‏اسلامی و برای دفع اشرار و رژیمهای فاسد و اقامۀ رژیم جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، کوشش کردند و از زمانی که بپا خاستند تاکنون در صحنه‏‎ ‎‏بوده اند و با تمام توان خود و بذل مال و جان و فرزند و خاندان،‏‎ ‎‏برای پیدا شدن عدل الهی و مستقر شدن احکام آسمانی کوشا‏‎ ‎‏بوده اند.(119)‏

17 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

هم و غم ملت ما تحقق اسلام است

‏ ‏

‏ ‏

‏خدای تبارک و تعالی که می فرماید: «کسانی که نصرت مرا بکنند‏‎ ‎‏آنها را نصرت می کنم»، می داند که ما و ملت ما نصرت دین او را‏‎ ‎‏می خواهیم و پیاده شدن احکام اسلام را می خواهیم و از اول‏‎ ‎‏نهضت همه همّ و غم ملت ما بر این بوده است که جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی با محتوای اسلامی تحقق پیدا بکند. شهدا همه در راه این‏‎ ‎‏مقصد از صحنۀ ظاهری خارج شدند و دوستان عزیز ارتشی و‏‎ ‎‏سپاه پاسداران و سایر قشرهای مسلح و غیرمسلح، آنها همه دنبال‏‎ ‎‏همین مقصد هستند. وقتی که همۀ ما و همۀ شما و همۀ ملت دنبال‏‎ ‎‏نصرت احکام اسلام و نصرت خدای تبارک و تعالی هستیم خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی نصرت می کند ما را.(120)‏

7 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

جوانان ما برای جانفشانی در راه اسلام مهیا هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏جوانان ما مهیا هستند از برای جانفشانی در راه اسلام و‏‎ ‎‏همان طوری که اسلام می خواهد که در مقابل کفر و زندقه و در‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 66

‏مقابل ستم و ستمکاران ایستادگی بکنند، مردانه ایستادند و ایثار‏‎ ‎‏کردند و جانفشانی کردند و این مطلب را به ثبت رساندند.(121)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

10 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

شما برای قوت دادن به اسلام قیام کردید

‏ ‏

‏ ‏

‏فرق است ما بین ایدۀ شماها و دشمنهای شما؛ آنها برای‏‎ ‎‏قدرتمندی، برای نمایش قدرت، برای شیطان، با اسلام به جنگ‏‎ ‎‏برخاستند و شما برای خدا و برای رضای او و برای قوت دادن به‏‎ ‎‏اسلام و پیاده کردن احکام اسلام به دفاع برخاستید. شما مدافع از‏‎ ‎‏انسانهای مظلوم در طول تاریخ هستید. مدافعات شما از اسلام و‏‎ ‎‏پیروزی شما انحصار به پیروزی در میدان ندارد. شما در تمام ابعاد‏‎ ‎‏پیروز هستید و شما در تمام جهات معنوی و مادی پیروز هستید و‏‎ ‎‏شما در طول تاریخ پیروز هستید و پیروزی شما پشتوانۀ پیروزی‏‎ ‎‏مستضعفین جهان است در طول تاریخ. شمایی که با آغوش باز و با‏‎ ‎‏روی گشاده به طرف الله و به طرف لقاءالله و به طرف شهادت‏‎ ‎‏می روید پیروز هستید؛ چه در میدان جنگ پیروز بشوید و‏‎ ‎‏می شوید، و چه ـ خدای نخواسته ـ شکست بخورید و نخواهید‏‎ ‎‏خورد. شما آن چیزی را که همراه دارید دشمنان شما ضد او را‏‎ ‎‏همراه دارند؛ شما رضای خدا را همراه دارید و آنها سخط خدا را،‏‎ ‎‏شما ایمان را همراه دارید و آنها طرفداری از کفر را، شما آرامش‏‎ ‎‏قلبی دارید و در این جنگ با آرامش، با خاطر آسوده، با این ایده که‏‎ ‎‏اگر شهید بشوم پیروزم و اگر پیروز بشوم هم پیروزم، شما این را‏‎ ‎‏دارید و آنها از مرگ فرار می کنند. بین این دو طایفه بسیار فرق‏‎ ‎‏است؛ آن که مرگ را در آغوش می گیرد برای اینکه شهادت است،‏‎ ‎‏برای اینکه از اسلام است، برای اینکه دفاع از حق است و آن که از‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 67

‏مرگ فرار می کند برای اینکه برای طعمه، جنگ می کند. فرق است‏‎ ‎‏مابین ملتی که داوطلب برای شهادت هست و برای پیروزی هست‏‎ ‎‏ـ و من امیدوارم که داوطلبها بیشتر بروند و اسم بنویسند و خواهند‏‎ ‎‏رفت ـ و آنهایی که با سرنیزه به جنگ می آیند، اگر اقدام نکنند از‏‎ ‎‏پشت کشته خواهند شد، آنهایی که با اسم داوطلب، با فشار و زور‏‎ ‎‏و با هزار جور اذیت وادار به جنگ می شوند، آنهایی که ملتهایشان‏‎ ‎‏به آنها پشت کرده است. بین شما که ملت پشتیبان شماست و‏‎ ‎‏نگهبان از شماست و به همین جهت خدای تبارک و تعالی نگهبان‏‎ ‎‏شماست و پشتیبان شماست، با آن که برای شیطان می خواهد‏‎ ‎‏جنگ بکند، برای شیطان نفس می خواهد جنگ بکند فرق است‏‎ ‎‏ما بین اینها. فرق است مابین انقلاب اسلامی ایران با انقلابهای‏‎ ‎‏دنیا؛ انقلابهای دنیا بی استثنا برای ایمان نیست، برای خدا نیست،‏‎ ‎‏انقلاب ایران برای خداست و از اول هم فریاد خدا بوده است،‏‎ ‎‏«الله اکبر» بوده است و تا آخر هم همین است.(122)‏

18 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

تفاوت اهداف شهدا با منحرفین

‏ ‏

‏ ‏

‏فرق هست مابین داوطلبی و ایثار شما با داوطلبی و ایثار منحرفین.‏‎ ‎‏آنها برای رسیدن به دنیا و برای رسیدن به آمال و شهوات نفسانی‏‎ ‎‏وارد می شوند در میدانها و شما برای شهادت و برای رسیدن به‏‎ ‎‏لقاءالله وارد می شوید.(123)‏

28 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

عشق به شهادت، ابزار نبرد رزمندگان

‏ ‏

‏ ‏

‏تنها ایمان به خداوند و عشق به شهادت در راه اسلام و روح ایثار و‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 68

‏فداکاری، ابزار نبرد نابرابر اینان بود.(124)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

وصول به لقاءالله غایت آمال است

‏ ‏

‏ ‏

‏تکلیف، بزرگ است و همه باید این تکلیف بزرگ را بپذیریم. آخر‏‎ ‎‏مطلب شهادت است و وصول به لقاءالله و حضور در محضر‏‎ ‎‏حضرت سیدالشهداء و امثال او، و این غایت آمال اشخاصی است‏‎ ‎‏که عشق به خدا دارند. و ما می بینیم در جبهه ها، برای ما نقل‏‎ ‎‏می کنند از جبهه ها که این جوانهای عزیز در جبهه ها شب چه حالی‏‎ ‎‏دارند؛ چه ذکر و فکر و دعایی دارند و نمازی و روز با چه نشاطی‏‎ ‎‏به جبهه ها می روند. این چیزی است که خدای تبارک و تعالی،‏‎ ‎‏نعمتی است که خدای تبارک و تعالی به این ملت عطا فرموده‏‎ ‎‏است. این این نعمت را حفظ کنید.(125)‏

25 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

همه چیزشان را برای اسلام می دهند

‏ ‏

‏ ‏

‏انصافاً ما رهین منت این توده های بزرگواری هستیم که همه‏‎ ‎‏چیزشان را می دهند و چیزی هم نمی خواهند. از آن پیرزنها که آن‏‎ ‎‏چیزی که در طول عمرشان تهیه کردند، حالا می آیند برای اسلام‏‎ ‎‏می دهند تا آن اشخاصی که قلکشان را می شکنند و پولش را‏‎ ‎‏می آورند برای اسلام می دهند.(126)‏

25 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

جوانشان را برای اسلام می دهند

‏ ‏

‏ ‏

‏کسی که جوانش را برای اسلام می دهد دیگر دنبال این نیست که‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 69

‏مثلاً فلان چیز را ندارد، چطور باشد، یا فلان چیز را دارد، چه‏‎ ‎‏بشود. ما باید این اسلام عزیز را نگهداری بکنیم.(127)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

4 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

جوانان ما به عشق خدا از جانشان می گذرند

‏ ‏

‏ ‏

‏خدای تبارک و تعالیٰ با قدرت غیبی خودش به این ملت عنایت‏‎ ‎‏فرمود و این جوانها را متحول کرد به یک انسانهای عارف مسلک‏‎ ‎‏که برای خدای تبارک و تعالیٰ و به عشق خدای تبارک و تعالیٰ از‏‎ ‎‏جانشان می گذرند و مادران و پدران آنها از فرزندان رشیدشان‏‎ ‎‏می گذرند و این فداکاری موجب این شد که ما در عین حالی که‏‎ ‎‏بسیار از بزرگانمان را از دست دادیم و بسیار از جوانان‏‎ ‎‏ارزشمندمان را از دست دادیم و خسارات بسیار بر ما وارد شد از‏‎ ‎‏دست دشمنها، مع ذلک آنچه که به دست ‏‏[‏‏آورد‏‏]‏‏ اسلام عزیز بود،‏‎ ‎‏و اسلام ارزش دارد که همه چیز در راه او داده بشود، چنانچه‏‎ ‎‏اولیای خدا چنین کردند.(128)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

شهادت در راه خدا غایت آمال جوانان ماست

‏ ‏

‏ ‏

‏غایت امر این است که ما در راه خدا شهید می شویم و این غایت‏‎ ‎‏آمال جوانهای ماست.(129)‏

21 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

طلب حق، انگیزه شهدای گمنام 

‏ ‏

‏ ‏

‏اسلام بزرگ و ملت شریف و فاتحان عزیز ما افتخار می کنند به‏‎ ‎‏هزاران سرباز گمنام بزرگواری که در پی نام و نشان نیستند و برای‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 70

‏کشور اسلامی خویش و اسلام عزیز و ملت انسانپرور افتخاراتی‏‎ ‎‏می آفرینند معجزه آسا و پیروزیهای ژرف. فرق است بین سرباز‏‎ ‎‏گمنامی که قدرتهای مادی دنیا به آن فخر می فروشند و بین‏‎ ‎‏سربازان گمنامی که پروردۀ اسلام و مکتب توحید است، که انگیزۀ‏‎ ‎‏آنان تحصیل قدرت و اکثراً ستمکاری است و انگیزۀ اینان خدا و‏‎ ‎‏طلب حق است.(130)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

14 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

فداکاریها برای اسلام است

‏ ‏

‏ ‏

‏تا امروز هم تمام این فداکاریها، فداکاریهای روی اسلام است نه‏‎ ‎‏اینکه حساب دیگری دارد. مسأله ملیت هست، اما نه آنطوری که‏‎ ‎‏آقایان خیال می کنند که ما ملیت را بگیریم و کاری به اسلام نداشته‏‎ ‎‏باشیم، اول ملی باشیم و بعد اسلامی باشیم، نخیر، مسأله‏‎ ‎‏اسلامی بودن است که مردم را وادار کرد به اینکه جوانهایشان را‏‎ ‎‏بدهند و فریاد بزنند باز جنگ، این غیر از این چیزی نیست.(131)‏

7 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

سرافرازی در دنیا شهادت لازم دارد

‏ ‏

‏ ‏

‏شمایی که می خواهید آدم بشوید زحمت دارد آدم شدن.‏‎ ‎‏می خواهید سرفراز در دنیا باشید این زحمت دارد؛ بیخود‏‎ ‎‏نمی شود، اگر نوکری آنها را بکنید دیگر ارزش ندارید، یک پول‏‎ ‎‏هم ارزش ندارید. اگر بخواهید از تحت سلطه همه بیرون بروید و‏‎ ‎‏خودتان باشید این ارزش دارد، یک ارزش انسانی است، یک‏‎ ‎‏شرافت انسانی است، این زحمت دارد، این گرانی دارد، این‏‎ ‎‏کمبودی دارد، ای ن جهاد دارد، این دفاع دارد، این شهادت دارد،‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 71

‏این برای ارزش انسانی است. همین است که انبیا برای او کار‏‎ ‎‏کردند. همین است که امام حسین برای او کشته شد. اگر آن هم‏‎ ‎‏فکر می کرد که زحمت دارد، اصحاب او هم با آن کمی فکر‏‎ ‎‏می کردند زحمت دارد، که توانستند یک همچو انقلابی را‏‎ ‎‏به جا بیاورند که تا حالا هم اثرش باقی مانده است. ولی وقتی برای‏‎ ‎‏خدا شد، زحمت کم می شود.(132)‏

11 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

در راه خدا از شهادت باکی نیست

‏ ‏

‏ ‏

‏در راه خدا نه شهادت و نه نقص عضو و نه گرفتاری هیچ یک از‏‎ ‎‏اینها اشکال ندارد. این چیزی بوده است که اولیای خدا از اولی که‏‎ ‎‏خلقت تحقق پیدا کرده است، انبیای عظام در طول تاریخ مبتلا به‏‎ ‎‏آن بودند و نترسیدند و جلو رفتند.(133)‏

30 / 2 / 63

*  *  *

‏ ‏

مبارزه برای حفظ اساس اسلام است

‏ ‏

‏ ‏

‏مردم انقلاب کردند، باید پای زحماتش هم بنشینند. مردم،‏‎ ‎‏پیغمبران و پیغمبر اسلام را و ابراهیم را در نظر بگیرند، ببینند که با‏‎ ‎‏آنها چه مخالفتها شد، ولی دست از هدفشان نکشیدند. اگر ما‏‎ ‎‏مسلمانیم، باید دنباله روی آنها باشیم. دنباله روی از آنان که فقط‏‎ ‎‏روزه و نماز و مسجد نیست. دنباله روی از آنان مبارزه برای حفظ‏‎ ‎‏اساس اسلام است. باید برای حفظ اساس اسلام تا آخر ایستاد و‏‎ ‎‏پیشروی کرد.(134)‏

18 / 6 / 63

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 72

‏ ‏

شهید دنبال غنیمتی است که زوال ندارد

‏ ‏

‏ ‏

‏اما ملتی که برای شهادت می رود، ملتی که زن و مردش عاشق‏‎ ‎‏شهادت هستند و فریاد شهید شدن می زنند، یک همچو ملتی‏‎ ‎‏دیگر از اینکه فلان چیز کم است، فلان چیز زیاد است، این‏‎ ‎‏نمی نالد. اقتصادش چطور است، این مال آنهایی است که وابسته‏‎ ‎‏به اقتصاد هستند، دل به اقتصاد دادند. آنهایی که دل به خدا دادند،‏‎ ‎‏آنها اینطور نیستند که دنبال این باشند که فلان چیز فراوان باشد ؛‏‎ ‎‏فلان چیز کم باشد، زیاد باشد، نرخش کم باشد، نرخش زیاد‏‎ ‎‏باشد. اینها که در نظر اینکه شهید می خواهد بشود، این چیزها‏‎ ‎‏نیست. آن که دارد برای شهادت می رود به او بگویی که مثلاً مالت‏‎ ‎‏را دزد برده است، او اصلاً اعتنا به این حرف ندارد. به او بگویی که‏‎ ‎‏قیمت ‏‏[‏‏اجناس‏‏]‏‏ گران است، او که نرفته برای اینکه غنیمتی بیاورد.‏‎ ‎‏غنیمتی که او می خواهد بیاورد آن غنیمتی است که هیچ زوال‏‎ ‎‏ندارد. آن چیزی است که هیچ شکست ندارد. آن کاری است که از‏‎ ‎‏دست هیچ کس بر نمی آید جز از دست خدای تبارک وتعالی و‏‎ ‎‏ملت ما دارد این کار را می کند و من امیدوارم که همه اینطور‏‎ ‎‏بشویم.(135)‏

1 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

ملت دنبال عظمت اسلام است

‏ ‏

‏ ‏

‏نماز جمعه را که می زنید خیال می کنید ملت ما عقب می نشیند!‏‎ ‎‏می بینید که در نمازجمعه‏‎[10]‎‏ چه کردند. این یک مطلبی است گفتنی،‏‎ ‎‏تاریخی، تا کسی نبیند آنجا را، آن منظره را نبیند، باورش نمی آید‏‎ ‎‏که زن بچه اش تو بغلش است، مرد بچه اش پهلویش است هیچ‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 73

‏حرکت نکند، اینهمه فشار، هیچ حرکت نکند، از آن ور انفجار، آن‏‎ ‎‏نامردها، از آنطرف هم آنطور رگباری که ملاحظه کردید همه.‏‎ ‎‏مع ذلک همه هم با طمأنینه نشسته اند سر جای خودشان و هیچ‏‎ ‎‏ابداً حرکتی نمی کنند. و ملت، یک همچو ملت است. ملت‏‎ ‎‏اینطوری دیگر دنبال این نیست که گوشتش ارزان است یا گران‏‎ ‎‏است، دنبال این نیست که کم است یا زیاد است. این دنبال این‏‎ ‎‏است که اسلام را بزرگ کند.(136)‏

1 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

کسی که علم به معاد دارد از میدان به در نمی رود

‏ ‏

‏ ‏

‏شما به دنیا ثابت کردید که ایران زیربار هیچ ظلمی نمی رود، و‏‎ ‎‏ایران با هیچ تهدیدی از میدان بیرون نمی رود، و ایران متکی به یک‏‎ ‎‏قدرت عظیم است و آن قدرت خدا. کسی که متکی به قدرت‏‎ ‎‏خداست، کسی که ایمان در قلب او هست، کسی که علم به معاد‏‎ ‎‏دارد و خدا را می شناسد و قضای الهی را می داند، این از این معانی‏‎ ‎‏از میدان در نمی رود. فکر دیگری بکنند؛ آنهایی که نشسته بودند و‏‎ ‎‏برای خودشان خیالبافی می کردند که دو ماه دیگر، سه ماه دیگر،‏‎ ‎‏یک سال دیگر، دو سال دیگر، یک فکر دیگری بکنند، این فکر‏‎ ‎‏درست از کار درنیامد. ابرقدرتها هم یک فکر دیگری بکنند و بهتر‏‎ ‎‏این است که دست از این کارها بردارند. بهتر این است که این‏‎ ‎‏عامل خبیث خودشان را که اینطور رسوایی به بار آورد برای‏‎ ‎‏ابرقدرتها، دست از پشتیبانی این بردارند. این بدبخت را بازی‏‎ ‎‏دادند و بعد معلوم شد که مسأله این جور نبود. الآن هم این دست و‏‎ ‎‏پاها هیچ اثری ندارد. اینها خیال می کردند که حالا دیگر چند تا‏‎ ‎‏بمب بیندازند به شهرهای ایران، ایران از میدان در می رود. اینها‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 74

‏هزاران بمب انداختند، بمباران کردند، همۀ مناطق طرفهای مرز را‏‎ ‎‏بمباران کردند و شهرهای بزرگ ما را هم بمباران کردند. و روز‏‎ ‎‏قدس آنطور جمعیت و فریاد بود که به گفتۀ بعض از مخبرین؛‏‎ ‎‏«صدای توپها را مردم دیگر نمی شنیدند، صدای بمبها را دیگر‏‎ ‎‏مردم نمی شنیدند»، فریاد مردم غلبه کرده بود. این فریاد از قلب‏‎ ‎‏مؤمن است و این فریادی که از قلب مؤمن است بر همه چیز غلبه‏‎ ‎‏می کند؛ بر کاخ سفید هم غلبه می کند و غلبه کرده است. و موج این‏‎ ‎‏ایمان در سرتاسر دنیا از زیر بار این ظلمهایی که در طول تاریخ بر‏‎ ‎‏آن شده است، از زیر این بار دارد در می آید. همه جا نغمه این‏‎ ‎‏است که ظلم نه. دست توانای ملتها، ابرقدرتها را به جای خودشان‏‎ ‎‏نشانده و می نشاند. ملتهای مستضعف در هر جای جهان رو به‏‎ ‎‏بیداری هستند، نمی پذیرند امروز دیگر آن حرفهایی که سابق گفته‏‎ ‎‏می شد. آن ارعابهایی که می کردند و کشتیهایی که می آوردند در‏‎ ‎‏اطراف خلیج فارس و امثال اینها، یا کارهای دیگری که می کردند،‏‎ ‎‏تمام اینها کهنه شده است، دیگر پیش مردم ارزش ندارد. ملتی که‏‎ ‎‏بیرون آمده روز جمعه و می گوید که «ما برای شهادت آمدیم»، آنها‏‎ ‎‏را از مردن نترسانید، این شهادت است. شما هر چه می توانید‏‎ ‎‏بترسانید، این است که؛ «ما خانه های شما را خراب می کنیم، خود‏‎ ‎‏شما را هم می کشیم»، آنها جلو آمدند، می گویند ما برای این‏‎ ‎‏آمدیم، چطور اینها را می ترسانید؟ این کار احمقانه است.(137)‏

30 / 3 / 64

*  *  *

‏ ‏

ترجیح دادن شهادت و شرف اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏سلحشوران ایران، شهادت را بر ذلت و شرف اسلام و انسانی را‏‎ ‎‏بر رفاه و عیش چند روزۀ توأم با خواری و شرمساری‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 75

‏ترجیح داده.(138)‏

25 / 5 / 64

*  *  *

‏ ‏

ملتی که برای ارزشهای معنوی به پا خاسته از شهادت باک ندارد

‏ ‏

‏ ‏

‏ملتی که برای رضای حق تعالی انقلاب کرد و برای ارزشهای‏‎ ‎‏معنوی و انسانی بپاخاسته است، چه باک دارد از شهادت عزیزان و‏‎ ‎‏آسیب دیدن نور چشمانش و تحمل سختیها و مَکارِه،‏‎[11]‎‏ که جنت‏‎ ‎‏لقاءالله که فوق تصور عارفان است، مَحفُوف‏‎[12]‎‏ به مکاره است. چه‏‎ ‎‏می گویم! این جنت اولیا، مکاره را در کام ملت ما شیرینتر از عسل‏‎ ‎‏کرده.(139)‏

3 / 12 / 64

*  *  *

‏ ‏

اخلاص برای اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ما مواجه هستیم با یک ملتی که همه چیز خودش را در طبق‏‎ ‎‏اخلاص گذاشته است و برای اسلام دارد صرف می کند؛ جوانها را‏‎ ‎‏می دهد، جوانها جان خودشان را می دهند، زنها جوانهای عزیز‏‎ ‎‏خودشان را می دهند و با آن شور و شعف، آنها به میدان می روند و‏‎ ‎‏مردم با آن شور و شعف در جبهه و خارج جبهه دارند فداکاری‏‎ ‎‏می کنند.(140)‏

19 / 3 / 65

*  *  *

هدف شهدا عزت دین است

‏ ‏

‏ ‏

‏خداوندا! تو می دانی که فرزندان این سرزمین در کنار پدران‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 76

‏ومادران خود برای عزت دین تو به شهادت می رسند و با لبی‏‎ ‎‏خندان و دلی پر از شوق و امید به جوار رحمت بی انتهای تو بال و‏‎ ‎‏پر می کشند.(141)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

ملت برای ایدۀ توحید قیام کرد

‏ ‏

‏ ‏

‏آنچه که شما ملت شریف و مجاهد برای آن بپاخاستید و دنبال‏‎ ‎‏می کنید و برای آن جان و مال نثار کرده و می کنید، والاترین و‏‎ ‎‏بالاترین و ارزشمندترین مقصدی است و مقصودی است که از‏‎ ‎‏صدر عالم در ازل و از پس این جهان تا ابد عرضه شده است و‏‎ ‎‏خواهد شد؛ و آن مکتب الوهیت به معنی وسیع آن و ایدۀ توحید با‏‎ ‎‏ابعاد رفیع آن است که اساس خلقت و غایت آن در پهناور وجود و‏‎ ‎‏در درجات و مراتب غیب و شهود است؛ و آن در مکتب محمدی‏‎ ‎‏ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ به تمام معنی و درجات و ابعاد متجلی‏‎ ‎‏شده؛ و کوشش تمام انبیای‏‎ ‎‏عظام ـ علیهم سلام الله ـ و اولیای‏‎ ‎‏معظم‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیهم ـ برای تحقق آن بوده و راهیابی به کمال مطلق و‏‎ ‎‏جلال و جمال بی نهایت جز با آن میسر نگردد. آن است که خاکیان‏‎ ‎‏را بر ملکوتیان و برتر از آنان شرافت داده، و آنچه برای خاکیان از‏‎ ‎‏سیر در آن حاصل می شود برای هیچ موجودی در سراسر خلقت‏‎ ‎‏در سرّ و عَلن حاصل نشود.‏

‏     شما ای ملت مجاهد، در زیر پرچمی می روید که در سراسر‏‎ ‎‏جهان مادی و معنوی در اهتزاز است، بیابید آن را یا نیابید، شما‏‎ ‎‏راهی را می روید که تنها راه تمام انبیا ـ علیهم سلام الله ـ و یکتا راه‏‎ ‎‏سعادت مطلق است. در این انگیزه است که همۀ اولیا شهادت را‏‎ ‎‏در راه آن به آغوش می کشند و مرگ سرخ را «احلی من‏‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 77

‏العسل» می دانند؛ و جوانان شما در جبهه ها جرعه ای از آن را‏‎ ‎‏نوشیده و به وجد آمده اند.(142)‏

15 / 3 / 68

‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 78

 • )) «به خدا سوگند، انس پسر ابیطالب به موت بیش از انس کودک به پستان مادرش می باشد»؛ نهج البلاغه؛ خطبه پنجم.
 • )) احزاب / 21.
 • )) اشاره به کارتر، رئیس جمهور وقت امریکا.
 • )) اشاره به شهادت استاد مطهری توسط گروهک فرقان.
 • )) سبأ / 46.
 • )) مرحوم سپهبد ولی الله قرنی اولین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 3 / 2 / 1358 توسط گروهک فرقان به شهادت رسید.
 • )) شهید هادی فرخ نیا.
 • )) بقره / 156.
 • )) اشاره به شهدای فاجعه انفجار نخست وزیری یعنی شهید رجایی و باهنر.
 • )) اشاره به بمبگذاری منافقین در نمازجمعه تهران در تاریخ 24 / 12 / 1363 که منجر به شهادت جمعی از نمازگزاران شد.
 • )) مکاره: رنجها، سختیها.
 • )) محفوف: گرداگرد فراگرفته.