فصل چهارم: بستر تاریخی ایثار و شهادت
نتایج و آثار قیام اباعبدالله‌(ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

نتایج و آثار قیام اباعبدالله‌(ع)

‏ ‏

نتایج و آثار قیام اباعبدالله (ع)

‏ ‏

نتایج اسلام و عدالت 

‏ ‏

‏سیدالشهداء نهضت عظیم عاشورا را برپا نمود و با فداکاری و‏‎ ‎‏خون خود و عزیزان خود، اسلام و عدالت را نجات داد و دستگاه‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 246

‏بنی امیه را محکوم و پایه های آن را فرو ریخت.(452)‏

6 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

بنی امیه را شکست

‏ ‏

‏ ‏

‏سیدالشهداء ـ سلام الله علیه ـ کشته شد، شکست خورد لکن بنی امیه‏‎ ‎‏را همچو شکست که تا آخر نتوانستند دیگر کاری بکنند؛ همچو این‏‎ ‎‏خون، آن شمشیرها را عقب زد که تا الآن هم که ملاحظه می کنید باز‏‎ ‎‏پیروزی با سیدالشهداست و شکست با یزید و اتباع اوست.‏‏(453)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

19 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

سلطنت یزید را شکست

‏ ‏

‏ ‏

‏سیدالشهداء ـ سلام الله علیه ـ با چند نفر از اصحاب، چند نفر از‏‎ ‎‏ارحامشان، از مخدَّراتشان قیام کردند. چون قیام لله بود، اساس‏‎ ‎‏سلطنت آن خبیث را به هم شکستند. در صورتْ ایشان کشته‏‎ ‎‏شدند لکن اساس سلطنت را، اساس سلطنتی که می خواست‏‎ ‎‏اسلام را به صورت سلطنت طاغوتی درآورد.(454)‏

8 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

اسلام را احیا کردند

‏ ‏

‏ ‏

‏اسلام همچو عزیز است که فرزندان پیغمبر جان خودشان را فدای‏‎ ‎‏اسلام کردند. حضرت سیدالشهداء ـ سلام الله علیه ـ با آن جوانها،‏‎ ‎‏با آن اصحاب، برای اسلام جنگیدند و جان دادند و اسلام را احیا‏‎ ‎‏کردند.(455)‏

24 / 3 / 58

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 247

‏ ‏

مکتب را زنده کرد

‏ ‏

‏ ‏

‏ائمۀ اطهار اکثراً یا کشته شدند یا ‏‏[‏‏مسموم‏‏]‏‏ شدند؛ لکن مکتبشان‏‎ ‎‏محفوظ بود.کشته شد، مکتبش محفوظ بود. بلکه مکتب را زنده‏‎ ‎‏کرد. با این کشته شدن مکتب را زنده کرد.(456)‏

7 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

ممانعت از معرفی وارونه اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر فداکاری پاسدار عظیم الشأن اسلام و شهادت جوانمردانۀ‏‎ ‎‏پاسداران بزرگ و اصحاب فداکار او نبود، اسلام در خفقان بنی امیه‏‎ ‎‏و رژیم ظالمانۀ آنان وارونه معرفی می شد، و زحمات نبی اکرم‏‎ ‎‏ـ صلی الله علیه و آله ـ و اصحاب فداکارش هدر می رفت.(457)‏

6 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

پیشبرد مکتب

‏ ‏

‏ ‏

‏چنانکه اولیای حق هم بسیاری شان مغلوب شدند، لکن مکتب‏‎ ‎‏محفوظ بود؛ سیدالشهداء ـ سلام الله علیه ـ با همۀ اصحاب و‏‎ ‎‏عشیره اش قتل عام شدند، لکن مکتبشان را جلو بردند؛ شکست‏‎ ‎‏در مکتب نبود پیشروی بود؛ یعنی بنی امیه را تا ابد شکست داد‏‎ ‎‏قتل سیدالشهداء؛ یعنی آن اسلامی که بنی امیه می خواست بد‏‎ ‎‏نمایش بدهد و با ادعای خلافت برخلاف همۀ موازین انسانی‏‎ ‎‏عمل بکند، آن را سیدالشهداء ـ سلام الله علیه ـ با نثار خون‏‎ ‎‏خودشان آن رژیم را، رژیم فاسد را، شکست داد، ولو مقتول‏‎ ‎‏شد.(458)‏

12 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 248

‏ ‏

رژیم بنی امیه را دفن کرد

‏ ‏

‏ ‏

‏شهادت حضرت سیدالشهداء مکتب را زنده کرد. خودش شهید‏‎ ‎‏شد، مکتب اسلام زنده شد؛ و رژیم طاغوتی معاویه و پسرش را‏‎ ‎‏دفن کرد ... شهادت سیدالشهداء چیزی نبود که برای اسلام ضرر‏‎ ‎‏داشته باشد؛ نفع داشت برای اسلام؛ اسلام را زنده کرد.(459)‏

13 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

باطل کردن نقشه دشمن

‏ ‏

‏ ‏

‏مبـارزۀ حضـرت سیدالشهداء ـ سلام الله علیه ـ با دولت وقت که‏‎ ‎‏دولت طاغـوتی بود. شهادت سیدالشهداء به اسلام هیچ لطمـه ای‏‎ ‎‏وارد نیـاورد، اسـلام را جلـو برد. اگر نبـود شهادت ایشان، معاویه‏‎ ‎‏و پسـرش اسلام را یک جـور دیگری در دنیـا جلـوه داده بودنـد،‏‎ ‎‏به اسم خلیفۀ رسول الله ؛ با رفتن در مسجد؛ اقامۀ جمعه و امام‏‎ ‎‏جمعه بودن؛ اقامۀ جماعت و امام جماعت بودن. اسم، اسم‏‎ ‎‏خلافت رسول الله و حکومت، حکومت اسلام؛ لکن محتوا‏‎ ‎‏برخلاف، نه حکومت، حکومت اسلامی بود به حسب محتوا؛ و نه‏‎ ‎‏حاکم حاکم اسلامی. سیدالشهداء ـ سلام الله علیه ـ این نقشی که‏‎ ‎‏اینها داشتند برای برگرداندن اسلام به جاهلیت و نمایش دادن‏‎ ‎‏اسلام به اینکه این هم نظیر همان چیزهای سابق است، آن را باطل‏‎ ‎‏کرد.(460)‏

15 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

نجات اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر سیدالشهداء نبود، این رژیم طاغوتی را اینها تقویت می کردند؛‏‎ ‎‏به جاهلیت برمی گرداندند. اگر حالا من و تو هم مُسلم بودیم،‏‎ ‎‏مُسلم طاغوتی بودیم! نه مُسلم امام حسینی. امام حسین نجات‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 249

‏داد اسلام را.(461)‏

17 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

پیروزی واقعی

‏ ‏

‏ ‏

‏اولیای خدا هم شکست می خوردند. حضرت امیر در جنگ‏‎ ‎‏معاویه شکست خورد، این حرف ندارد، شکست خورد. امام‏‎ ‎‏حسین ـ سلام الله علیه ـ هم در جنگ با یزید شکست خورد و کشته‏‎ ‎‏شد. اما به حسب واقع پیروز شدند آنها. شکستْ ظاهری، و‏‎ ‎‏پیروزی واقعی بود.(462)‏

13 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

استمرار حیات اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏اسلام را تا حالایی که شما می بینید، اینجا ما نشسته ایم،‏‎ ‎‏سیدالشهداء زنده نگه داشته است.(463)‏

30 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

اسلام را بیمه کرد

‏ ‏

‏ ‏

‏سیدالشهداء ـ سلام الله علیه ـ مذهب را بیمه کرد. با عمل خودش‏‎ ‎‏اسلام را بیمه کرد.(464)‏

29 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

بیرق یزید را افکند

‏ ‏

‏ ‏

‏کسی که برای خدا کار می کند شکست تویش نیست ولو کشته‏‎ ‎‏بشویم شکست نداریم. حضرت سید الشهداء هم کشته شد لکن‏‎ ‎‏شکست خورد؟ الآن بیرق او بلند است و یزیدی تو‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 250

‏کار نیست.(465)‏

9 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

یزیدیان دفن شدند

‏ ‏

‏ ‏

‏حضرت سیدالشهداء هم شکست خورد و کشته شد. اما پیروزی‏‎ ‎‏نهایی را داشتند آنها. مکتبشان شکست نخورد با کشته دادن.‏‎ ‎‏دشمنشان را عقب زدند. معاویه و بساط معاویه را که می خواست‏‎ ‎‏اسلام را به صورت یک امپراتوری درآورد ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ برگرداند به زمان‏‎ ‎‏جاهلیت، و آن اوضاع جاهلیت، شکستش دادند. یزید و اتباع یزید‏‎ ‎‏دفن شدند تا ابد، و لعن مردم بر آنهاست تا ابد، لعن خدا هم بر‏‎ ‎‏آنهاست و آنها خودشان محفوظ بودند.(466)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

10 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

کاخ ستمکاران را فرو ریخت

‏ ‏

‏ ‏

‏شخصیت عظیمی که از عصارۀ وحی الهی تغذیه و در خاندان سید‏‎ ‎‏رُسل محمد مصطفی و سید اولیا علی مرتضی، تربیت و در دامن‏‎ ‎‏صدیقۀ طاهره، بزرگ شده بود قیام کرد و با فداکاری بی نظیر و‏‎ ‎‏نهضت الهی خود، واقعۀ بزرگی را به وجود آورد که کاخ ستمکاران‏‎ ‎‏را فرو ریخت و مکتب اسلام را نجات بخشید.(467)‏

26 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

برکات شهادت امام حسین(ع)

‏ ‏

‏ ‏

اَنا مِنْ حُسَیْن‏ که روایت شده است که پیغمبر فرموده است،‏‎[1]‎‏ این‏‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 251

‏معنایش، معنا این است که حسین مال من است و من هم از او زنده‏‎ ‎‏می شوم. از او ‏‏[‏‏نقل‏‏]‏‏ شده است. اینهمه برکات از شهادت ایشان‏‎ ‎‏است، با اینکه دشمن می خواست آثار را از بین ببرد؛ آنها درصدد‏‎ ‎‏بودند که اصل بنی هاشمی در کار نباشد. «لَعِبَت هاشمُ بالکذا»‏‎[2]‎‏ این‏‎ ‎‏حرف بود. آنها می خواستند اصل اسلام را ببرند و یک مملکت‏‎ ‎‏عربی درست کنند.(468)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

14 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

سفیانیان را از صحنه تاریخ راند

‏ ‏

‏ ‏

‏شهادت سید مظلومان و هواخواهان قرآن در عاشورا، سرآغاز‏‎ ‎‏زندگی جاوید اسلام و حیات ابدی قرآن کریم بود، آن شهادت‏‎ ‎‏مظلومانه و اسارت آل الله ، تخت و تاج یزیدیان را که با اسم اسلام،‏‎ ‎‏اساس وحی را به خیال خام خود می خواستند محو کنند، برای‏‎ ‎‏همیشه به باد فنا سپرد و آن جریان، سُفیانیان را از صحنۀ تاریخ به‏‎ ‎‏کنار زد.(469)‏

15 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

قرآن و وحی را جاوید ساخت

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر عاشورا و فداکاری خاندان پیامبر نبود، بعثت و زحمات‏‎ ‎‏جانفرسای نبی اکرم را طاغوتیان آن زمان به نابودی کشانده بودند.‏

‏     و اگر عاشورا نبود، منطق جاهلیت ابوسفیانیان که می خواستند‏‎ ‎‏قلم سرخ بر وحی و کتاب بکشند و یزید یادگار عصر تاریک‏‎ ‎‏بت پرستی که به گمان خود با کشتن و به شهادت کشیدن فرزندان‏‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 252

‏وحی امید داشت اساس اسلام را برچیند و با صراحت و‏‎ ‎‏اعلام «لاخبر جاء ولا وحی نزل» بنیاد حکومت الهی را‏‎ ‎‏برکند. نمی دانستیم به سر قرآن کریم و اسلام عزیز چه‏‎ ‎‏می آمد. لکن ارادۀ خداوند متعال بر آن بوده و هست که‏‎ ‎‏اسلام رهایی بخش و قرآن هدایت افروز را جاوید نگه دارد و با‏‎ ‎‏خون شهیدانی چون فرزندان وحی احیا و پشتیبانی فرماید و از‏‎ ‎‏آسیب دهر نگه دارد و حسین بن علی آن عصارۀ نبوت و یادگار‏‎ ‎‏ولایت را برانگیزد، تا جان خود و عزیزانش را فدای عقیدت‏‎ ‎‏خویش و امت معظم پیامبر اکرم نماید، تا در امتداد تاریخ، خون‏‎ ‎‏پاک او بجوشد و دین خدا را آبیاری فرماید و از وحی و از‏‎ ‎‏رهاوردهای آن پاسداری نماید.(470)‏

16 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

با شهادت حسین(ع) اسلام نوین شد

‏ ‏

‏ ‏

‏امام حسین ـ سلام الله علیه ـ خود و تمام فرزندان و اقربای خودش‏‎ ‎‏را فدا کرد و پس از شهادت او، اسلام قویتر شد.(471)‏

9 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

بنی امیه را رسوا کرد

‏ ‏

‏ ‏

‏سیدالشهداء بحق بود و با عدۀ قلیلی مقابله کرد و در عین حالی که‏‎ ‎‏به شهادت رسید و فرزندان او هم به شهادت رسیدند، لکن اسلام‏‎ ‎‏را زنده کرد و یزید و بنی امیه را رسوا کرد.(472)‏

18 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 253

‏ ‏

گور یزیدیان کنده شد

‏ ‏

‏ ‏

‏آن روز یزیدیان با دست جنایتکاران گور خود را کندند و تا ابد‏‎ ‎‏هلاکت خویش و رژیم ستمگر جنایتکار خویش را به ثبت رساندند،‏‎ ‎‏و در 15 خرداد 42 پهلویان و هواداران و سردمداران جنایتکارشان با‏‎ ‎‏دست ستمشاهی خود گور خود را کندند و سقوط و ننگ ابدی را‏‎ ‎‏برای خویش به جا گذاشتند، که ملت عظیم الشأن ایران بحمدالله ‏‎ ‎‏تعالی با قدرت و پیروزی بر گور آتشبار آنان لعنت می فرستد.‏‏(473)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

اسلام را وارونه نشان دادند

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر نبود این نهضت؛ نهضت حسین ـ علیه السلام ـ یزید و اتباع یزید‏‎ ‎‏اسلام را وارونه به مردم نشان می دادند. و از اول، اینها اعتقاد به‏‎ ‎‏اسلام نداشتند و نسبت به اولیای اسلام حقد و حسد داشتند.‏‎ ‎‏سیدالشهداء با این فداکاری که کرد، علاوه بر اینکه آنها را به‏‎ ‎‏شکست رساند و اندکی که گذشت، مردم متوجه شدند که چه‏‎ ‎‏غائله ای و چه مصیبتی وارد شد. و همین مصیبت موجب به هم‏‎ ‎‏خوردن اوضاع بنی امیه شد.(474)‏

25 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

تدارک نهضتهای حق طلبانه در اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر قیام حضرت سیدالشهداء ـ سلام الله علیه ـ نبود، امروز هم ما‏‎ ‎‏نمی توانستیم پیروز بشویم.(475)‏

25 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

حرکت سیاسی امام حسین(ع)

‏ ‏

‏ ‏

‏وقتی که آمد مکه و از مکه در آن حال بیرون رفت، یک‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 254

‏حرکت سیاسی بزرگی بود که در یک وقتی که همۀ مردم دارند‏‎ ‎‏به مکه می روند، ایشان از مکه خارج بشود. این یک‏‎ ‎‏حرکت سیاسی بود، تمام حرکاتش، حرکات سیاسی بود؛ اسلامی ‏‎ ‎‏ـ سیاسی، و این حرکت اسلامی ـ سیاسی بود که بنی امیّه را از بین‏‎ ‎‏برد، و اگر این حرکت نبود، اسلام پایمال شده بود.(476)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

13 / 7 / 62

*  *  *

‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 255

  • )) رَویٰ سعیدُ بْنُ راشدٍ عَنْ یَعْلَی بْن مَرَّةَ قالَ و سَمِعْتُ رسولَ الله ـ صلی الله علیه و آله ـ یقولُ: حسینٌ مِنِّی و أنا مِنْ حُسینٍ. أحَبَّ الله ُ مَنْ أحَبَّ حُسیناً. حُسینٌ سِبطٌ مِن الأسْبٰاط؛ سعید بن راشد از یعلی بن مرَّة روایت کرد که گفت: از پیامبر خدا(ص) شنیدم که می فرمود: حسین از من است و من از حسین. خداوند دوست دارد هر آنکه حسین را دوست داشته است. حسین یکی از اسباط است»؛ ارشاد؛ شیخ مفید؛ ص 233.
  • ))    صفحه 235، پاورقی 1.