فهارس
فهرست تفضیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فهرست تفضیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست تفصیلی

‏ ‏

عنوان ‏صفحه‏

‏ ‏

فصل اول: فرهنگ شهادت

مفهوم ایثار و شهادت‏···                  3‏

‏          ‏‏کشته شدن در راه خدا سرافرازی است···             3‏

‏          شهادت افتخار است···                   3‏

‏          اعتقاد به معنویت پشتوانه شهادت است···             4‏

‏          شهادت عزت شماست···                   4‏

‏          شهادت، سعادت همیشگی···                4‏

‏          شهادت سعادت است···                   5‏

‏          شهادت رهایی از زندان است···                6‏

‏          ما شهادت را حیات می دانیم···                6‏

‏          شهادت عامل پیروزی است···                6‏

‏          شهادت زندگی است···                   7‏

‏          شهادت، میراث اولیا···                   7‏

‏          شهادت عزت ابدی است···                   7‏

‏          فداکاری در راه اسلام آسایش فکری است···             8‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 389

‏          شهادت چراغ هدایت ملتهاست···                8‏

‏          شهادت هدیۀ الهی است···                   9‏

‏          شهادت فخر ملت ماست···                   9‏

‏          شهادت فوز عظیم است···                   9‏

‏          شهادت «در راه خدا رفتن» است···                9‏

‏          شهادت بازگشتی انتخاب شده است···             ‏10

‏          شهادت میراث اولیاست···                   ‏10

‏          شهادت آزادی روح است···                   ‏10

‏          هدف معنوی، رمز معمای شهادت است···             ‏11

‏          خون شهید محفوظ است···                   ‏11

‏          شهادت از عسل شیرین تر است···                ‏12

‏          شهادت اوج بندگی است···                   ‏12

مقام شهدا‏···                         ‏12

‏          شهدا در صف شهدای کربلا هستند···                ‏12

‏          شهادت همیشه از خسارت محفوظ است···             ‏13

‏          من به شهیدان حسرت می برم···                ‏13

‏          شهدا از خدا هستند···                   ‏13

‏          شهدا نور انقلابند···                   ‏14

‏          شهدا برای اسلام هستند···                   ‏14

‏          شهیدان با شهدای صدر اسلام محشورند···             ‏15

‏          شهادت بالاترین فضل است···                ‏16

‏          شهید نظر می کند به وجه الله ···                ‏16

‏          شهدا باقی هستند···                   ‏19

‏          شهدا به جوار معشوق می رسند···                ‏20

‏          وصیتنامه شهدا سند ایمان است···                ‏20


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 390

‏          شهدا عاشق خدا هستند···                   ‏21

‏          ارزش شهادت به مرتبه اخلاص وابسته است···             ‏22

‏          شهدا در محضر خدا هستند···                ‏22

‏          شهدا، مشمول عنایات بی پایان خداوند···             ‏22

‏          قلم قاصر ما در وصف شهیدان چه توانند گفت···             ‏23

‏          ارزیابی همه جانبه مقام شهدا میسور نیست···             ‏24

‏          افلاکیان نیز از درک مقام شهدا عاجزند···             ‏25

‏          شرف بزرگ شهدا ضیافت الله است···                ‏26

‏          قلمها از قدردانی مقام شهدا عاجزند···             ‏27

‏          شهدا مهمان خدا هستند···                   ‏28

‏          زبان و بیان از ترسیم مقام شهید عاجز است···             ‏29

‏          شهدا پیروزند···                      ‏30

‏          شهدا مهاجران الی الله هستند···                ‏31

‏          شهادت آرزوی اولیای خداست···                ‏31

‏          ما از درک ارزش شهدا عاجزیم···                ‏31

‏          معمّای شهادت جز به مدد عشق حل نگردد···             ‏32

‏          خون شهدا، سرمایۀ زوال ناپذیر هنر متعهد···             ‏32

‏          شهدا شمع محفل دوستانند···                ‏33

‏          شهدا، حاملان امانت وحی···                ‏33

‏          اخلاص و ایثار شما جمهوری اسلامی را بیمه کرد···          ‏33

‏          شهیدان زندگانی ابدی دارند···                ‏36

اهداف شهدا و ایثارگران‏···                   ‏37

‏          هدف حفظ اسلام و احکام قرآن کریم است···             ‏37

‏          آمال ما، فدای اسلام···                   ‏37

‏          مقصد ما مقصد انبیاست···                   ‏38


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 391

‏          هدف شهدا اهداف شریفۀ اسلام است···             ‏38

‏          هدف، برپاداشتن پرچم پرافتخار اسلام است···             ‏39

‏          هدف شهدا، تداوم راه و رسم پیامبر اسلام است···          ‏39

‏          مخالفت با سلطان جائر شیوه اولیاءالله است···             ‏40

‏          راه شهدا راه اولیاءالله است···                ‏40

‏          در راه خدا فداکاری می کنیم···                ‏40

‏          آبیاری درخت آزادی با خون شهدا···                ‏41

‏          نهضت ما برای رسیدن به حکومت اسلامی است···          ‏41

‏          دانشجویان در راه اسلام فدایی داده اند···             ‏42

‏          قیام ملت برای آزادی و استقلال و حکومت عدل است·          ‏42

‏          برای احقاق حق، شهادت ضروری است···             ‏42

‏          هدف، اقامه عدل و حق است···                ‏43

‏          با شهادتها اسلام بیمه شد···                ‏44

‏          منطق شهید، منطق اسلام است···                ‏44

‏          هدف بزرگ شهدا حکومت عدل اسلامی است···          ‏44

‏          شهدایی که دادیم برای اسلام بود···                ‏45

‏          چون اسلام در کار بود مردم شهادت را طالب بودند···          ‏46

‏          قدرت ایمان شهادت را فوز می داند···                ‏46

‏          مقصد احقاق حق مستضعفین است···             ‏47

‏          نترسیدن از شهادت ناشی از نور ایمان است···             ‏47

‏          خون ما فدای اسلام···                   ‏47

‏          ما مفتخریم که در راه اسلام شهید بدهیم···             ‏48

‏          وقتی هدف خدا باشد از شهادت خوف نیست···          ‏48

‏          خون دادن برای تحقق اسلام است···                ‏49

‏          عزیزان خودتان را برای اسلام دادید···                ‏49


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 392

‏          خونها برای زنده کردن اسلام بود···                ‏49

‏          فداکاری برای اسلام و قرآن···                ‏49

‏          شهادت را برای اسلام می خواهند···                ‏50

‏          ملت، اسلام را می خواهد···                   ‏50

‏          کسی برای رفاه مادی خون نمی دهد···             ‏51

‏          جوانان ما برای تجدید حیات اسلام فدا شدند···             ‏51

‏          همه چیز برای خداست···                   ‏52

‏          ما شهادت را می خواهیم···                   ‏52

‏          ملت برای اسلام جوان می دهد···                ‏53

‏          مقصد اسلام بود···                      ‏53

‏          این خونها برای ایجاد حکومت عدل اسلامی ریخته شد          ‏53

‏          برای اسلام هر چه بدهیم کم دادیم···                ‏54

‏          شهادت را فنا نمی دانستند···                ‏55

‏          این فداییها برای اسلام است···                ‏55

‏          برای حیات جاوید، تقاضای شهادت می کنند···             ‏56

‏          نهضت و شهادت برای اسلام است···                ‏57

‏          مردم برای خدا خون می دهند···                ‏57

‏          عزیزان ما در راه خدا فدا شدند···                ‏57

‏          مقصد شهدا استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است         ‏58

‏          جوانهایتان را برای زنده کردن اسلام دادید···             ‏58

‏          اولیا شهادت را برای عالم دیگر می خواهند···             ‏58

‏          ملت ما روبه روی کفر ایستاده است···                ‏59

‏          شما جوانها با سلامت روح برای اسلام فعالیت می کنید         ‏60

‏          جوانهای ما برای اسلام کشته شدند···             ‏60

‏          آرمان شهدا وصول به حق است···                ‏61


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 393

‏          مردم ما جوانهایشان را برای اسلام می دهند···             ‏61

‏          شما برای اسلام جانفشانی می کنید···             ‏62

‏       این جوانان در خدمت اسلام و مسلمین جان نثار می کنند         ‏63

‏          کوردلان گمان کرده اند برای شکم جوان داده اید!···          ‏63

‏          ملت عزیز برای رضای خدا همه چیزشان را در طبق اخلاص گذاشتند···   ‏64

‏          ملت برای خدا قیام کرده است···                ‏64

‏          منطق ما، منطق قرآن است···                ‏64

‏          بذل جان و مال و فرزند برای تحقق عدل الهی···             ‏66

‏          هم و غم ملت ما تحقق اسلام است···             ‏66

‏          جوانان ما برای جانفشانی در راه اسلام مهیا هستند···          ‏67

‏          شما برای قوت دادن به اسلام قیام کردید···             ‏67

‏          تفاوت اهداف شهدا با منحرفین···                ‏68

‏          عشق به شهادت، ابزار نبرد رزمندگان···             ‏68

‏          وصول به لقاءالله غایت آمال است···                ‏69

‏          همه چیزشان را برای اسلام می دهند···             ‏69

‏          جوانشان را برای اسلام می دهند···                ‏70

‏          جوانان ما به عشق خدا از جانشان می گذرند···             ‏70

‏          شهادت در راه خدا غایت آمال جوانان ماست···             ‏70

‏          طلب حق، انگیزه شهدای گمنام···                ‏71

‏          فداکاریها برای اسلام است···                ‏71

‏          سرافرازی در دنیا شهادت لازم دارد···                ‏71

‏          در راه خدا از شهادت باکی نیست···                ‏72

‏          مبارزه برای حفظ اساس اسلام است···             ‏72

‏          شهید دنبال غنیمتی است که زوال ندارد···             ‏73

‏          ملت دنبال عظمت اسلام است···                ‏73


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 394

‏          کسی که علم به معاد دارد از میدان به در نمی رود···          ‏74

‏          ترجیح دادن شهادت و شرف اسلام···                ‏75

‏          ملتی که برای ارزشهای معنوی به پا خاسته از شهادت باک ندارد···    ‏76

‏          اخلاص برای اسلام···                   ‏76

‏          هدف شهدا عزت دین است···                ‏77

‏          ملت برای ایدۀ توحید قیام کرد···                ‏77

آثار و برکات خون شهدا و مجاهدین‏···             ‏78

‏          خون شهدا آتشی علیه ظالمین برافروخت···             ‏78

‏          نام ملت ما در صف اول مجاهدان اسلام ثبت گردید···          ‏78

‏          آزادی، حاصل جانبازی مجاهدان است···             ‏78

‏          خون شهدا عامل پیروزی است···                ‏79

‏          آرزوی شهادت، عامل پیروزی ملت···                ‏79

‏          چون شهادت را سعادت می دانستند، مشتها بر تانکها غلبه کرد···       ‏80

‏          این نهضت با عشق به شهادت پیش رفت···             ‏80

‏          تحول روحی ملت رمز پیروزی است···                ‏80

‏          رمز پیروزی این بود که آرزوی شهادت می کردند···          ‏81

‏          موج خون شهید در دنیا···                   ‏81

‏          ملت با سبقت در راه شهادت به هدف رسید···             ‏82

‏          شهادت طلبی رمز پیروزی است···                ‏82

‏          ترورها حقانیت مکتب را واضحتر می کند···             ‏82

‏          ملت ما با خون، حیات خود را بازیافت···             ‏83

‏          امریکا از شهادت طلبی ملت ما وحشت دارد···             ‏83

‏          شهدا درخت اسلام را آبیاری نمودند···             ‏83

‏          پاک شدن میهن اسلامی از لوث وجود جنایتکاران···          ‏84

‏          فداکاریها، معرف تحقق حکومت پابرهنگان···             ‏84


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 395

‏          آنچه به دست آورده ایم حاصل خونهاست···             ‏85

‏          با خون خود شرافت ملت را بیمه کردند···             ‏85

‏          با شهادت عزیزان صفوف فداکاران فشرده تر می شود···          ‏85

‏          شهادت موجب تقویت روحیه ملت است···             ‏86

‏          با نثار خون جوانان، حکومت را از ستمگران گرفتند···          ‏86

‏          شهادت عامل پیروزی است···                ‏86

‏          استقلال و آزادی، محصول خون شهدا···             ‏87

‏          گرچه خسارت زیاد دیده ایم ولی آنهمه مفاسد را دفع کردیم···       ‏87

‏          ملتی که اینهمه خون داده است، به دشمن نمی گوید بسم الله ···       ‏88

‏          اگر عشق به شهادتها نبود، ما باید هنوز در زندانهای شاهنشاهی باشیم   ‏89

‏          نتیجه شهادتها آن است که دنیا سر تعظیم فرود آورده است···       ‏89

‏          این فداکاریها موجب شد اسلام عزیز را به دست آوریم···          ‏90

‏          قطع دست قدرتها از برکات خون شهداست···             ‏91

‏          ملت ما با ایثار جان، ستمگران را بیرون راندند···             ‏91

‏          پیروزیها تحفه ای است که شهیدان آورده اند···             ‏92

‏          به برکت خون شهدا تمام توطئه ها خنثی شد···             ‏92

‏          نجات کشور مرهون مجاهدات شماست···             ‏93

‏          شهادت، عامل نشاط ملت···                   ‏94

‏          انقلاب ما از برکات عاشوراست···                ‏94

‏          خون شهدا کاخ ظالمین را لرزانده است···             ‏95

‏          خون شهیدان، انقلاب و اسلام را بیمه کرد···             ‏96

‏          همۀ برکات جنگ و انقلاب از خون شهداست···             ‏97

روحیات شهدا و ایثارگران‏···                   ‏98

‏          با مشت به جنگ سرنیزه می روند···                ‏98

‏          در کدام تاریخ چنین مردانگی و فداکاری از زنان ثبت شده است؟···       ‏98


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 396

‏          مادرانی که سه فرزندشان شهید شده مایلند فرزند دیگرشان را هم بدهند   ‏99

‏          جوانهای ما از شهادت استقبال می کردند···             ‏100

‏          ملت ما مثل اصحاب رسول الله آرزوی شهادت می کردند···       ‏100

‏          روحیۀ شهادت طلبی بالاتر از اصل مبارزه است···          ‏101

‏          امور مادی و گردش زندگی این دنیا مطرح نبود···          ‏102

‏          به عشق اینکه شاید شهید شوند به خیابانها می ریختند···       ‏102

‏          این روحیه انقلابی یک معجزه الهی است···            ‏102

‏          جوانهای ما شهادت را آرزو دارند···                ‏103

‏          روحیۀ شهادت طلبی ملت ما بر تانکهای عالم مقدم است···      ‏103

‏          شهادت را شرف خودشان می دانند···                ‏104

‏          برای شهادت پیشقدم هستند···               ‏104

‏          با روحیه شهادت طلبی مردم همه مشکلات را حل می کنیم···       ‏105

‏          مکرر می آمدند اصرار می کردند که دعا کنید شهید شویم···       ‏105

‏          ملت ما شهادت را ترجیح می دهد···                ‏106

‏          ملت ما به فداکاری خو گرفته است···                ‏106

‏          با آغوش باز شهادت را استقبال می کنند···             ‏106

‏          پیرمردهای هشتاد ساله برای رفتن به جبهه گریه می کنند···       ‏107

‏          پیرمردهای ضعیف هم آرزوی جبهه دارند···             ‏107

‏          جانبازان می گویند دعا کنید ما شهید شویم···             ‏108

‏          شناخت شهادت طلبان مشکل است···             ‏108

‏          والدین شهدا گریه می کنند که اجازه رفتن به جبهه بیابند···       ‏108

‏          عشق به شهادت در دل زن و مرد، پیر و جوان موج می زند···       ‏108

‏          درصدر اسلام نیز مثل جوانان ما نبوده است···             ‏109

‏          اشک می ریزند برای اینکه بروند جبهه و شهید شوند···          ‏109

‏          همه با روی گشاده به طرف جبهه می روند···             ‏109


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 397

‏          در همان حال که دستشان قطع شده به میدان می روند···       ‏110

‏          جهاد در راه خداوند را با جان و مال می خرند···             ‏110

‏          ملتی که طعم شیرین شهادت را چشیده است از ابرقدرتها نمی هراسد·    ‏110

‏          روحیات مجاهدان ما، در صدر اسلام کمتر دیده شده است···       ‏111

‏          تأسف می خورند که چرا فرزندی ندارند در راه خدا بدهند···       ‏111

‏          ملتی که برای شهادت ایستاده است مشکلات در او اثر ندارد···       ‏112

‏          ملت با نورانیت و طمأنینه آماده شهادت هستند···          ‏112

‏          بعد از موشک خوردن می ایستد و می گوید جنگ جنگ تا پیروزی···       ‏113

‏          با عشق و عطش به پیشباز شهادت می روند···             ‏114

‏          ملت ما از بذل فرزندان خود لذت می برند···             ‏114

‏          جانبازان از خدا گله می کنند که مگر ما لایق شهادت نبودیم···       ‏114

ادعیه و ابراز عواطف و همدلی امام نسبت به شهدا‏···       ‏115

‏          من در اولین فرصت خود را نزد شما می بینم···             ‏115

‏          خاک بر سر من که بخواهم از خون شهدا استفاده ببرم!···       ‏115

‏          امیدوارم نامتان در ردیف شهدای بدر و کربلا ثبت شود···          ‏116

‏          به مادران و پدران به خاطر تربیت چنین فرزندانی تبریک عرض می کنم···    ‏116

‏          امیدوارم مقامات شهدای جنگ احد را داشته باشند···          ‏116

‏          خود را مرهون شهدا می دانم···                ‏117

‏          خداوند ما را به شما ملحق کند···                ‏117

‏          ما هنوز در خم یک کوچه هم نیستیم···             ‏117

‏          ای کاش خمینی در میان شما بود···                ‏118

‏          خداوند این ملت را در احقاق حق و ابطال باطل پایدار فرماید···       ‏118

‏          شهدای ما را به رحمت خاصان درگاهش مفتخر فرماید···          ‏118

‏          شهدای انقلاب اسلامی را به رحمت جاوید غریق فرماید···       ‏119

‏          به شهدای جنگ تحمیلی تقرب به درگاه خود را مرحمت فرماید···       ‏119


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 398

‏          امیدوارم میهمانان را از محضر خود کامیاب فرماید···          ‏119

‏          خداوندا شهدای ما را در جوار اولیا مخلّد فرما···             ‏120

‏          در انتظار فوز شهادتم···                   ‏121

‏          بدا به حال آنان که در قافله ایثار حضور نداشتند···          ‏121

‏          برای درک شهادت، روزشماری می کنیم···             ‏121

‏          من هدیه ای جز دعای خیر ندارم···                ‏122

‏          خداوند شهدای گمنام بسیج را به نعمت همجواری اهل بیت مغتنم فرماید    ‏122

‏          خداوندا شهدا را از رزق حضور خویش بهره مند فرما···          ‏122

‏          از خانواده شهدا رسماً معذرت می خواهم···             ‏123

‏          پروردگارا شهدای ما را با شهدای بزرگوار اسلام محشور فرما···       ‏123

‏ ‏

فصل دوم: خانوادۀ شهدا

خاستگاه اجتماعی شهدا و ایثارگران‏···             ‏127

‏          زاغه نشینها بودند که خون دادند···                ‏127

‏          ما مرهون طبقه مستمندان هستیم···                ‏127

‏          تودۀ ملت خون دادند نه اعیان و اشراف···             ‏128

‏          شهدا از طبقات بالا نبودند···                   ‏128

‏          مستضعفین بودند که خون دادند···                ‏129

‏          شهدای 15 خرداد از اقشار مسلمان و مستضعف بودند···       ‏129

‏          من مأیوسم که طبقات بالا خدمتی به انقلاب بکنند···          ‏130

‏          این طبقه محروم جامعه بود که شهید داد···             ‏131

‏          سنگینی انقلاب بر دوش توده های میلیونی و محرومان جامعه است···    ‏131

‏          جنوب شهریهای محروم در طول تاریخ بیشتر بپا خاسته اند···       ‏132

‏          زاغه نشینان شهید داده اند···                   ‏133

‏          فداکاران جنگ، تربیت شده مکتب اولیای الهی···          ‏133


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 399

‏          قشر فعال در جبهه ها طبقات محروم هستند···             ‏133

‏          پابرهنه های محروم، ستون محکم انقلاب···             ‏134

‏          طبقات کم درآمد جامعۀ ما، سر و جان می دهند···          ‏134

‏          متدینین بی بضاعت برپادارندگان واقعی انقلابها···          ‏135

‏          مرفهین کمتر دل برای انقلاب سوزانده اند···             ‏136

موضع و مقام خانوادۀ شهدا‏···                ‏136

‏          افتخار مادران و خواهران به شهادت جوانان برومند···          ‏136

‏          در غم خانوادۀ شهدا شریکم···                ‏136

‏          من از مصیبت وارده بر خانواده شهدا زجر می برم···          ‏136

‏          مادران شجاع، زنده کنندۀ خاطرۀ جانبازی زنان قهرمان···          ‏137

‏          مادر چند شهید می گوید حاضرم همه چیزم از بین برود···          ‏137

‏          مادر چهار شهید از مردم می خواهد گریه نکنند···          ‏138

‏          در مواجهه با خانواده شهدا بار سنگینی بر دوش خود احساس می کنم·    ‏138

‏          شهادت فخر خانواده شهداست···                ‏139

‏          ما افتخار می کنیم که شهید دادیم···                ‏139

‏          ملت، قدردان شما خانواده های عزیز شهداست···          ‏140

‏          خانواده شهدا، ترسیم کنندۀ حماسه تاریخ···             ‏140

‏          روحیه خانواده شهدا بسیار بلند است···             ‏141

‏          بازماندگان شهدا برای فداکاری حاضرند···             ‏142

‏          ملت شریک مصیبت خانوادۀ شهداست···             ‏142

‏          خانواده شهدا در مقابل دشمن ایستاده اند···             ‏143

‏          فداکاری خانواده شهدا بی نظیر است···             ‏143

‏          مقاومت خانواده شهدا، زنده کننده خاطره یاران سیدالشهداء···       ‏144

‏          انگیزه خانواده شهدا ایمان و اطمینان به غیب است···          ‏144

‏          خانواده شهدا در مقابل مدعیان صلح طلبی می ایستند···          ‏145


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 400

‏          فریاد خانوادۀ شهدا، جنگ جنگ تا پیروزی است···          ‏145

‏          من به خاطر قوت قلبتان به شما تبریک می گویم···         ‏146

‏          خانواده های عزیز شهدا بنیانی مرصوص هستند···          ‏147

‏          عدم شِکوه از فراق عزیزان، بالاترین تحول است···          ‏147

‏          خانواده شهدا بر کاخ نشینان برتری دارند···             ‏147

‏          جوان داده ها می گویند باز هم جوان داریم···             ‏148

‏          خانواده شهدا، مشعلداران طرق الی الله ···             ‏148

توصیه به خانواده شهدا‏···                   ‏149

‏          تحول روحی شما خانواده شهدا مایه امیدواری است···          ‏149

‏          نصیحت پدرانه به همسران شهدا···                ‏149

‏          خانواده شهدا مواظب مکر شیطان باشند···             ‏150

‏          اگر باور کنیم شهدا مهمان خدا هستند ناراحت نمی شویم···       ‏151

‏          شما فرزندان شهدا، فرزندان پیامبر(ص) هستید···          ‏151

‏          فرزندان محترم شهدا، ذخیره های عظیم انقلاب···          ‏152

‏  خانوادۀ شهداتوجه کنندکه باقبول صلح، چیزی از دستاورد شهدا کم نشده است   ‏154

‏          از قول من به فرزندان شهدا سلام برسان···             ‏154

‏          علاقه مندم فرد فرد شما متخصص متعهد برای اسلام ناب باشید···       ‏155

وظایف ما نسبت به خانوادۀ شهدا و ایثارگران‏···          ‏156

‏     وظیفۀ مردم نسبت به خانوادۀ شهدا و ایثارگران···             156‏

‏          با کمال احترام از مبارزین پشتیبانی کنید···             ‏156

‏          فرزندان شهدا را چون اطفال خود بدانیم···             ‏157

‏          از خانواده شهدا دلجویی نمایید···                ‏158

‏          خانواده شهدا و ایثارگران را یاری دهید···             ‏159

‏          باید پاسخگوی والدین شهدا باشیم···                ‏159

‏          از کسانی که در راه انقلاب صدمه دیده اند حمایت کنید···          ‏160


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 401

‏          لازم است از مبارزان حمایت شود···                ‏161

‏          پیام خون شهدا را ابلاغ کنیم···                ‏162

‏          باید پاسخگوی انتظارات خانواده شهدا باشیم···             ‏163

‏          واجب است به اعتصابیون کمک شود···             ‏163

‏          مردم باید به مبارزین خدمت کنند···                ‏164

‏          اعتصابیون محتاج به اعانت هستند···                ‏164

‏          از اعتصابیون پشتیبانی کنید···                ‏165

‏          از کمک به مبارزین غفلت نشود···                ‏165

‏          ملت از خون شهدا حفاظت کنند···                ‏165

‏          از هدر رفتن خون شهدا مانع شویم···                ‏165

‏          باید فداکاری شهدا را به ثمر رسانیم···             ‏166

‏          کاری نکنید که تمام خونها به هدر برود···             ‏166

‏          حمایت از منافع مستضعفین، جلوگیری از هدر رفتن خون شهداست···    ‏167

‏          رأی ندادن به قانون اساسی، هدر دادن خون شهیدان است···       ‏167

‏          حضور یافتگان بر بالین شهدا، تبلیغات و سخنان را خنثی کنند···       ‏167

‏          ما مرهون خانواده شهدا هستیم···                ‏168

‏          جانفشانیها را ادامه دهید···                   ‏170

‏          به فکر خونهای به ناحق ریخته باشید···             ‏170

‏          انصاف نیست عده ای در مصیبت و عده ای در عشرت باشند···       ‏171

‏          وصیتنامه شهدا را بخوانید···                   ‏172

‏          ما نباید طریقه شهدا را فراموش کنیم···             ‏173

‏          راه شهدا را دنبال کنیم···                   ‏173

‏          مسلمین به داد فرزندان شهدا برسند···             ‏174

‏          برای حفظ اسلام خون شهیدان را پاس دارید···             ‏174

‏          مقداری از تشریفات زاید را کم کنیم···                ‏175


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 402

‏          یاد شهدا را زنده نگه دارید···                   ‏176

‏          به ملت شهید داده خدمت کنیم···                ‏176

‏          اصلاح فرهنگ، پاسداری از خون شهداست···             ‏177

‏          ملت باید قدردان از جان گذشتگان باشد···             ‏177

‏          اگر سستی کنیم خونها به باد می رود···             ‏177

‏          در راهی که برایش خون دادید پایداری کنید···             ‏178

‏          تفرقه در صفوف، هدر رفتن خون شهداست···             ‏178

‏          ما باید از شهادت طلبی رزمندگان قدردانی کنیم···          ‏178

‏          خرید کالای امریکایی کمک به دشمن شهداست···          ‏179

‏          نگذارید پیشکسوتان شهادت به فراموشی سپرده شوند···       ‏179

‏          با تبلیغات از بین برنده خون شهدا مقابله کنید···          ‏179

وظیفۀ دولت در رسیدگی به خانوادۀ شهدا (بنیاد شهید)‏···       ‏180

‏          دولت برای بازماندگان شهدا مقرری قرار دهد···             ‏180

‏       با تأسیس بنیاد شهید به نحو احسن به وضع خانواده شهدا رسیدگی شود   ‏181

‏          عموم دستگاههای اجرایی، امور خانواده شهدا را با سرعت عمل نمایید·    ‏182

‏          بنیاد شهید در امر سرپرستی فرزندان شهدا رسیدگی نماید···       ‏183

‏          ارزش خدمت برای شهدای اسلام از سایر ارزشها بیشتر است···       ‏184

‏          خدمت در بنیاد شهید در رأس خدمتهاست···             ‏184

‏          بنیاد شهید بهترین بنیاد است···                ‏187

‏          بنیاد شهید بنیادی است که تاکنون انتقاد از آن نشنیده ام···       ‏187

‏          دولت موظف است به خانواده شهدا رسیدگی کند···          ‏187

‏          خانواده شهدا مورد توجه بنیاد 15 خرداد قرار گیرد···          ‏188

‏          خدمت به خانواده شهدا وظیفه شرعی ماست···          ‏188

‏          رسیدگی به خانواده شهدا یک وظیفه شرعی است···          ‏188

‏          در امور فرهنگی فرزندان شهدا بیشتر دقت کنید···          ‏189


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 403

‏          شهید داده ها در اولویت هستند···                ‏190

‏          مسئولان بدانند مصلحت شهیدداده ها مقدم است···          ‏191

‏          دست اندرکاران به امور فرهنگی فرزندان شهدا توجه کنند···       ‏192

‏          دست اندرکاران نظام به تعریف و تمجید ظاهری قناعت نکنند···       ‏192

‏ ‏

فصل سوم: سایر ایثارگران

جانبازان‏···                         ‏197

‏          کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد···          ‏197

‏          ملت شریف هیچ گاه شما جانبازان را فراموش نخواهد کرد···       ‏198

‏          هرچه برای خدا از دست دادید پیش او محفوظ است···          ‏199

‏          جانبازان موجب افتخار ایران هستند···                ‏199

‏          جانبازان بهترین سند جنایات صدام هستند···             ‏200

‏          از جانبازان درس بگیرید···                   ‏200

‏          جانبازان رهبران این نهضت هستند···                ‏200

‏          کمک به جانبازان از بالاترین عبادتهاست···             ‏202

‏          جانبازان چراغ هدایت ملتند···                ‏203

‏          باید بهترین امکانات بنیاد مستضعفان در اختیار جانبازان قرار گیرد···       ‏203

آزادگان‏···                         ‏204

‏          اسرای عزیز، افتخار میهن اسلامی···                ‏204

‏          اسرا، محبوب ملت ما···                   ‏204

‏          اسرا، سرود آزادی···                  ‏204

‏          مفقودین، محور دریای بیکران خداوندی···             ‏204

‏          ابراز همدردی با اسرا···                   ‏205

مهاجرین جنگ تحمیلی‏···                   ‏205

‏          مهاجرین جنگ، میهمانان عزیز ما هستند···             ‏205


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 404

‏          مهاجرین جنگ، در معرض امتحان···                ‏206

‏          مهاجرین جنگ از همه افضل هستند···             ‏206

‏          نگذارید مهاجرین جنگ، تلخی آوارگی را احساس نمایند···       ‏207

‏          نگذارید به مهاجرین جنگ بد بگذرد···                ‏207

‏          همه باید کمک کنند به مهاجرین جنگ···             ‏207

‏          از هیچ کوششی برای رفع حوائج آوارگان جنگی دریغ نشود···       ‏208

‏          رسیدگی به جنگزدگان از عبادات بزرگ است···             ‏208

‏          دولت به مشکلات مهاجرین توجه دارد···             ‏211

‏          پدر پیرتان ویرانی خانه های شما را ویرانی خانه خود می داند···       ‏212

‏          سلام بر خواهران و برادران مهاجر···                ‏213

‏ ‏

فصل چهارم: بستر تاریخی ایثار و شهادت

قبل از اسلام‏···                      ‏217

‏          انبیا و اولیا خونشان را برای حفظ مکتب دادند···             ‏217

‏          تمام انبیا برای اصلاح جامعه آمده اند···                ‏217

‏          بت شکن جهان به ما آموخت که فرزندان خود را فدا کنید و عید بگیرید···   ‏218

‏          سیره انبیا بر مبارزه تا پای جان بوده است···             ‏218

‏          سیره انبیا مبارزه تا مرز شهادت بوده است···             ‏219

‏          ابراهیم(ع) قربانی کردن اسماعیل(ع) را ایثار نمی دانست···       ‏219

‏          انبیای عظام از آدم تا خاتم فداکاریهای جانفرسا نموده اند···       ‏220

زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)‏···                ‏220

‏          پیامبر اکرم بر ضد شرک و کفر و بی عدالتی جنگها کرد···          ‏220

‏          سیره اولیا فداکاری در راه برپایی حکومت عدل اسلامی است···       ‏221

‏          مذهب تشیع، مذهب فداکاری بوده است···             ‏221

‏          برنامه اسلام از عصر وحی تاکنون با شهادت توأم بوده است···       ‏221


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 405

‏          فداکاری سیرۀ پیامبر و ائمه بوده است···             ‏222

‏          نبی اکرم و ائمه ما هرچه داشتند در راه اسلام تقدیم کردند···       ‏222

‏          اسلام خیلی فدایی داده است···                ‏222

‏          اسلام میراث گرانبهای شهداست···                ‏223

‏          ما باید مثل مجاهدین صدر اسلام باشیم···             ‏223

‏          شعار صدر اسلام: بکشیم یا کشته بشویم پیروزیم···          ‏223

‏          مشقات پیامبر(ص) فوق تحمل ماست···             ‏224

‏          اولیای اسلام در راه هدف شهید شدند···             ‏224

‏          تاریخ ائمه ما مشحون است از مجاهدات و شهادتها···          ‏224

‏          اسلام این شهدا را داده است···                ‏225

‏          اولیا همه چیزشان را در راه هدفشان دادند···             ‏225

‏          پیامبر(ص) در راه اسلام جانفشانی کرد···            ‏225

‏          هدف پیامبر حفظ اسلام بود···                ‏225

‏          پیامبر و امامان برای استقرار حکومت الله فداکاری کردند···       ‏226

‏          علی(ع) برای اسلام شهید شد···                ‏226

‏          فداکاری در طول تاریخ اسلام رواج داشته است···          ‏227

‏          اولیای خدا جان خودشان را فدای اسلام کردند···          ‏227

‏          انبیا فدای اسلام شدند···                   ‏227

‏          فداشدن برای اسلام سیره اولیا بوده است···             ‏228

‏          درصدر اسلام همه چیز فدای اسلام بود···             ‏228

‏          درصدر اسلام خود پیامبر فداکاری کردند···             ‏228

‏          ائمه همگی در راه پیاده کردن قرآن کریم شهید شدند···          ‏228

قیام عاشورا تبلور فرهنگ شهادت‏···                ‏229

‏     علل و عوامل قیام عاشورا···                   229‏

‏          مقابله با سلطان جائر···                   ‏229


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 406

‏          یزید ملت را استثمار می کرد···                ‏229

‏          یزید حاکم ظالم بود···                   ‏230

‏          یزید عهد خدا را شکسته است···                ‏230

‏          عدالت زیر پای تبهکاران بود···                ‏232

‏          خطر برای وجهۀ اسلام بود···                   ‏232

‏          اسلام به صورت سلطنت درآمده بود···                ‏233

‏          اسلام را وارونه جلوه می دادند···                ‏234

‏          به اسم خلیفه رسول الله مثل چنگیز رفتار کردند···          ‏234

‏          اسلام را آلوده می کردند···                   ‏235

‏          تبدیل حکومت عدل اسلامی به رژیم شاهنشاهی···          ‏235

‏          زنده کردن تعصب عربی جاهلیت···                ‏236

‏          هدر دادن زحمات پیامبر اسلام···                ‏236

‏          نابود کردن اسلام···                   ‏236

‏          ولایتعهدی و سلطنت به نام اسلام···                ‏236

‏     اهداف قیام عاشورا···                      237‏

‏          براندازی حکومت فاسد اموی···                ‏237

‏          اصلاح امت پیامبر···                      ‏237

‏          قیام علیه رژیم ظالم···                   ‏238

‏          رسوا کردن قدرت ناحق···                   ‏238

‏          اطاعت از خدا···                      ‏239

‏          جلوگیری از نابودی مکتب···                   ‏239

‏          دفاع از اسلام···                      ‏239

‏          زنده کردن اسلام···                      ‏239

‏          عقیده به مکتب···                      ‏240

‏          مخالفت با ظلم···                      ‏240


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 407

‏          اصلاح جامعه···                      ‏240

‏          اقامۀ عدل الهی···                      ‏241

‏          برپایی حکومت عدل···                   ‏241

‏          از بین بردن حکومت جور···                   ‏242

‏          تشکیل حکومت عدل···                   ‏242

‏          تأمین آینده اسلام···                   ‏243

‏     انتخاب آگاهانه شهدای کربلا···                   243‏

‏          چرا بترسیم؟···                      ‏243

‏          جنگ برای اقامۀ نماز···                   ‏244

‏          مسابقه شهادت···                      ‏244

‏          هر شهیدی امام را مصمّم تر می کرد···                ‏245

‏          هرچه به شهادت نزدیک می شد برافروخته تر می شد···          ‏245

‏          هر شهیدی او را به مقصود نزدیکتر می کرد···             ‏246

‏          مرتبه ای است در بهشت، نمی رسی مگر به شهادت···          ‏246

‏     نتایج و آثار قیام اباعبدالله (ع)···                   246‏

‏          نتایج اسلام و عدالت···                   ‏246

‏          بنی امیه را شکست···                   ‏247

‏          سلطنت یزید را شکست···                   ‏247

‏          اسلام را احیا کردند···                   ‏247

‏          مکتب را زنده کرد···                   ‏248

‏          ممانعت از معرفی وارونه اسلام···                ‏248

‏          پیشبرد مکتب···                      ‏248

‏          رژیم بنی امیه را دفن کرد···                   ‏249

‏          باطل کردن نقشه دشمن···                   ‏249

‏          نجات اسلام···                      ‏249


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 408

‏          پیروزی واقعی···                      ‏250

‏          استمرار حیات اسلام···                   ‏250

‏          اسلام را بیمه کرد···                   ‏250

‏          بیرق یزید را افکند···                   ‏250

‏          یزیدیان دفن شدند···                   ‏251

‏          کاخ ستمکاران را فرو ریخت···                ‏251

‏          برکات شهادت امام حسین(ع)···                ‏252

‏          سفیانیان را از صحنه تاریخ راند···                ‏252

‏          قرآن و وحی را جاوید ساخت···                ‏252

‏          با شهادت حسین(ع) اسلام نوین شد···            ‏253

‏          بنی امیه را رسوا کرد···                   ‏253

‏          گور یزیدیان کنده شد···                   ‏254

‏          اسلام را وارونه نشان دادند···                ‏254

‏          تدارک نهضتهای حق طلبانه در اسلام···             ‏254

‏          حرکت سیاسی امام حسین(ع)···               ‏255

‏     قیام عاشورا اسوه آزادگان···                   255‏

‏          مصایب ما در مقایسه با حوادث عاشورا چیزی نیست···          ‏255

‏          نهضت ما به پیروی از نهضت حسینی بود···             ‏256

‏          مگر خون ما رنگین تر از خون سیدالشهداست···             ‏256

‏          امام حسین(ع) قیام علیه حکومت جابرانه را به ما آموخت···       ‏257

‏          مسأله ما همان است که سیدالشهداء بر سر آن جان فدا کرد···       ‏257

‏          ما که از سیدالشهداء بالاتر نیستیم···                ‏257

‏          شعار کل یوم عاشورا سرمشق امت ماست···             ‏258

‏          همه سرزمینها کربلاست···                   ‏259

‏          نه گفتن در مقابل امپراتوری ظالمانه باید محفوظ بماند···          ‏259


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 409

‏          شهادت طلبان ما خاطره شب عاشورا را زنده می کنند···          ‏260

‏          اگر عاشورا نبود نهضت 15 خرداد هم نبود···             ‏260

‏          سیدالشهداء آموخت به ما که از قلت عدد نترسیم···          ‏260

‏          فداکاری در میدان و تبلیغ در خارج میدان را به ما آموختند···       ‏261

‏          جبهه های ما با عشق امام حسین گرم است···             ‏262

‏          به تبعیت از امام حسین انقلاب را ضمانت نماییم···          ‏263

‏          جوانان ما در همان راه سیدالشهداء فدا شدند···          ‏263

‏ ‏

فصل پنجم: ایّام الله خونبار در انقلاب اسلامی ایران

پانزدهم خرداد 1342‏···                   ‏267

‏          تا ملت عمر دارد غمگین در مصیبت 15 خرداد است···          ‏267

‏          15 خرداد مرا کوبید···                   ‏268

‏          15 خرداد روی رژیم شاه را سیاه کرد···             ‏268

‏          واقعه 15 خرداد ننگ بزرگی بر رژیم شاه···            ‏269

‏          15 خرداد را عزای عمومی اعلام می کنیم···             ‏269

‏          فاجعه 15 خرداد روی چنگیز را سفید کرد···             ‏269

‏          انقلاب اسلامی پرتوی از نهضت 15 خرداد است···          ‏270

‏          جنایات 15 خرداد به فرمان شاه بود···                ‏271

‏          جنایت 15 خرداد را از یاد نبرید···                ‏271

‏          شهدای 15 خرداد فرزندان من هستند···             ‏272

‏          قیامی که از 15 خرداد شروع شد قیام ملی نیست اسلامی است···    ‏272

‏          طرفداران حقوق بشر شهدای 15 خرداد را نمی بینند···          ‏273

‏          15 خرداد طلیعه نهضت اسلامی است···             ‏273

‏          15 خرداد را بشناسیم···                   ‏274

‏          15 خرداد نقطه عطفی در تاریخ این نهضت است···         ‏275


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 410

‏          مبدأ نهضت از 15 خرداد بود···                ‏276

‏          شهدای 15 خرداد تخت و تاج را بر باد دادند···             ‏277

‏          15 خرداد ظلم 2500 ساله را برچید···                ‏277

‏          15 خرداد الهام گرفته از عاشورا···                ‏278

‏          15 خرداد یوم الله است···                   ‏279

‏          خون سیدالشهدا، 15 خرداد را به وجود آورد···             ‏279

‏          15 خرداد مبدأ تحولات بعدی شد···                ‏279

‏          15 خرداد، پرتوی از عاشورا···                ‏280

‏          شهدای 15 خرداد، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران···          ‏281

‏          در 15 خرداد می خواستند صدای اسلامخواهی را خاموش کنند···       ‏282

‏          علما اولین شهدای نهضت 15 خرداد بودند···             ‏282

‏          15 خرداد مهمترین فصل خونین مبارزه بود···             ‏283

هفدهم شهریور 1357‏···                   ‏283

‏          ای کاش خمینی در میان شما بود و در کنار شما کشته می شد···       ‏283

‏          شهدای 17 شهریور همگی «مصطفی»های من بودند···          ‏284

‏          در 17 شهریور قدرت اسلام زیاد شد···             ‏285

‏          17 شهریور درسی برای کوردلان بود···               ‏285

‏          17 شهریور از ایام الله است···                ‏285

‏          17 شهریور جلوه قدرت ایمان به غیب بود···             ‏286

‏          درود بر شهدای 17 شهریور···                ‏286

هفتم تیر 1360‏···                      ‏286

‏          شهادت این چند نفر عزیز، ملت را از صحنه خارج نمی کند···       ‏287

‏          بهشتی مظلوم زیست···                   ‏288

‏          محمد منتظری فرزند اسلام و قرآن بود···             ‏289

‏          ملت ایران در این فاجعه 72 تن بیگناه به عدد شهدای کربلا از دست داد··    ‏290


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 411

‏          شهادت آقای بهشتی منحرفین را رسوا کرد···             ‏293

‏          شهادت این هفتادنفر مظلوم، مردم را متحول کرد···         ‏294

‏          برای شهدای هفتم تیر عظمت و بزرگواری قائلم···          ‏295

‏          فاجعه هفتم تیر انقلاب را سرعت بخشید···             ‏296

هشتم شهریور 1360‏···                   ‏297

‏          دست جنایتکاران منافق، رئیس جمهور متعهدی را از ملت گرفت···       ‏297

‏          رجایی که وضع منزلش آنطوری است برای چه بترسد؟···          ‏297

‏          رجایی معلم اخلاق بود···                   ‏298

‏       خداوند خواست که شهید رجایی و شهید باهنر با هم به سوی او هجرت کنند   ‏299

‏          مقام باعث تغییر در روحیه شهید رجایی و باهنر نگردید···          ‏306

حج خونین 1366‏···                      ‏307

‏          زائران شریف ایرانی پیام برائت را با خونشان ابلاغ نمودند···      ‏308

‏          عید قربان با شهادت فرزندان ابراهیم···             ‏314

‏          کشتار زائران خانه خدا توطئه ای برای جلوگیری از نفوذ اسلام···       ‏315

‏          حادثه مکه منشأ تحولات بزرگ در جهان اسلام···          ‏316

‏ ‏

فصل ششم: اسوه های شهادت در عصر حاضر

شهید سیدحسن مدرس‏···                   ‏321

‏          مدرس جلوی اولتیماتوم دولت روس ایستاد···             ‏321

‏          مدرس به تنهایی در مقابل ظلم می ایستاد···             ‏322

‏          یکی از اشتباهات این بود که از مدرس حمایت نشد···          ‏322

‏          مدرس و شکست رضاشاه···                ‏323

‏          مدرس، الهی بود···                   ‏323

‏          مدرس، نمونه انسان مورد نظر اسلام···             ‏324

‏          مدرس یک نفری بر همه مجلس غلبه می کرد···             ‏324


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 412

‏          مدرس می گفت: ظالمان را بزنید تا بروند از شما شکایت کنند···       ‏325

‏          رضاخان از مدرس می ترسید···                ‏325

‏          تنها مدرس بود که جلوی رضاخان ایستاد···             ‏326

‏          لباس کرباسی مدرس زبانزد همه بود···             ‏326

‏          بدون مدرس، مجلس احساس نقص می کرد···             ‏327

‏          اگر چند نفر افکار مدرس را داشتند مشروطه منحرف نمی شد···       ‏329

‏          مدرس ستاره درخشانی بر تارک کشور···             ‏330

‏          مدرس اولین مرد مجاهد···                   ‏331

شهید سیدمحمدرضا سعیدی‏···                ‏331

‏          شهید سعیدی برای حفظ اسلام فدا شد···             ‏331

شهید مرتضی مطهری‏···                   ‏332

‏          مطهری حاصل عمرم محسوب می شد···             ‏332

‏          با ترور شهید مطهری نهضت ما زنده شد···             ‏334

‏          شهادت مطهری اسلام را زنده کرد···                ‏335

‏          جرم مطهری چه بوده است؟···                ‏335

‏          نگذارید کتابهای این استاد عزیز فراموش شود···             ‏336

‏          آثار قلم و زبان مطهری بی استثنا آموزنده است···          ‏337

شهید مهدی عراقی‏···                   ‏338

‏          برای عراقی مردن در رختخواب کوچک بود···             ‏338

‏          عراقی عمرش را صرف خدمت به اسلام کرد···             ‏338

‏          شهید عراقی مرد بسیار صالحی بود···             ‏338

شهید سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی‏···             ‏339

‏          شهادت مرحوم طباطبایی نشانه خودباختگی و ناتوانی دشمنان اسلام است   ‏339

‏          شهادت مرحوم طباطبایی اراده ها را مصممتر می کند···          ‏340

‏          مرحوم طباطبایی مجاهدات زیادی کرده بود···             ‏341


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 413

شهید محمد مفتح‏···                      ‏341

‏          شهادت آقای مفتح در دل ملت حماسه آفرید···             ‏341

‏          روز شهادت بزرگانی مثل شهید مفتح را بزرگ بشمارید···          ‏342

شهید سیدمحمدباقر صدر‏···                   ‏343

‏          شهید صدر از مفاخر علم و ادب و حوزه های علمیه بود···          ‏343

‏          آیت الله صدر به جرم طلب حکومت اسلامی شهید شد···       ‏344

شهید محمدحسین فهمیده‏···                   ‏344

‏          رهبر ما آن طفل دوازده ساله است···                ‏344

شهید مصطفی چمران‏···                   ‏345

‏          چمران جنگجویی پرهیزکار و معلمی متعهد بود···          ‏345

‏          مثل چمران بمیرید···                   ‏346

شهید سیدمحمد حسینی بهشتی‏···                ‏347

شهید محمد منتظری‏···                   ‏347

شهید محمدعلی رجائی‏···                   ‏347

شهید محمدجواد باهنر‏···                   ‏348

شهید علی قدوسی‏···                   ‏348

‏          آقای قدوسی سالیان طولانی در خدمت اسلام بود···          ‏348

‏          شهادت آقای قدوسی به نفع اسلام بود···             ‏349

‏          آقای قدوسی اهل علم و عمل بود···                ‏350

شهید سیداسدالله مدنی‏···                   ‏350

‏          شهید مدنی به حد وافر از علم و عمل برخوردار بود···          ‏350

شهید سیدعبدالکریم هاشمی نژاد‏···                ‏353

‏          مراتب فضل و مجاهدت شهید هاشمی نژاد پوشیده نیست···       ‏353

سرداران شهید‏···                      ‏355

‏          اینان خدمتگزاران رشید و متعهد بودند···             ‏355


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 414

شهید سیدعبدالحسین دستغیب‏···                ‏357

‏          شهید دستغیب گناهش فقط تعهد به اسلام بود···          ‏357

‏          شهید دستغیب یک وارسته به تمام معنا بود···             ‏360

شهید محمد صدوقی‏···                   ‏362

‏          شهید صدوقی برای خدمت به انقلاب سر از پا نمی شناخت···       ‏362

‏          امثال آقای صدوقی را کم داریم···                ‏364

شهید عطاءالله اشرفی اصفهانی‏···                ‏365

‏          شهید اشرفی از مصادیق بارز «رجالٌ صدقوا ما عاهدواالله علیه» بود···    ‏365

‏          شهادت شهید اشرفی ها، موجب رسوایی منافقین جنایتکار···       ‏367

شهدای خانواده آیت الله محسن حکیم‏···             ‏367

‏          خانواده حکیم در راه اسلام شهید شدند···             ‏368

‏          شهادت اعضای خانواده حکیم فاجعه ای بزرگ است···          ‏368

شهید مهدی شاه آبادی‏···                   ‏369

‏          آقای شاه آبادی مجاهدی شریف بود···                ‏369

شهید فضل الله محلاتی‏···                   ‏370

‏          شهید محلاتی یکی از چهره های درخشان انقلاب بود···          ‏370

‏          آقای محلاتی از یاران باوفای اینجانب و مردی صالح و فداکار بود···       ‏370

شهید سیدعارف حسین حسینی‏···                ‏371

‏          شهید عارف حسینی برای یاری پابرهنگان لحظه ای آرام نداشت···       ‏371

‏ ‏

فصل هفتم: احکام و استفتائات مربوط به شهدا

شهدای معرکه جنگ‏···                   ‏377

شهدای خارج از معرکه‏···                   ‏379

مزار شهدا‏···                         ‏383

مسائل متفرقه‏···                      ‏384


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 415

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 416