مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

‏ ‏

‏از دیدگاه قرآن فلسفۀ نزول انبیا و فرستادگان الهی اقامۀ قسط در جامعه بوده، آنجا که‏‎ ‎‏می فرماید «لَقَدْ أَرْسَلْنَا بِالْبَیّناٰتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْکِتَابَ وَ الْمِیزٰانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط»‏‎[1]‎‏ و‏‎ ‎‏خداوند راه رسیدن به این هدف را استفاده از کتاب، میزان و ادله روشن قرار داده است. اما‏‎ ‎‏باید گفت آنان در هدف خود توفیق کامل نداشتند و به واسطه وجود زورمداران و مستکبرین و‏‎ ‎‏مقاومت دنیا پرستان این هدف الهی در هیچ دوره ای به نحو همه جانبه جامه عمل به خود‏‎ ‎‏نپوشید، گرچه همۀ آنها در تأثیرگذاری بر جامعه بشری موفق بوده اند و هر آنچه خیر در این‏‎ ‎‏دنیا واقع شده و می شود و هرگونه تربیت صحیحی صورت گرفته و هر انسان اندیشمند و‏‎ ‎‏مصلحی قدم به عرصه حیات گذاشته، مستقیم یا غیر مستقیم به برکت هدایت و تعالیم این‏‎ ‎‏انسانهای برگزیده بوده است و الاّ بشریت کمتر می توانست معنا و مفهوم صحت و سلامت‏‎ ‎‏نفس و انسانیت را درک کند، با توجه به این کلام امام راحل که در شأن و منزلت علی(ع)‏‎ ‎‏می فرمایند «اگر چنانچه پیغمبر اسلام(ص) غیر از این موجود تربیت نکرده بود، کافی بود‏‎ ‎‏برایش‏‎[2]‎‏» باید گفت این توفیق را رسولان الهی بدست آورده اند، زیرا آنها آمده بودند همۀ‏‎ ‎‏مردم را همچون علی بن ابیطالب(ع) تربیت کنند ولی نشد. و همۀ گرفتاریهای بشریت امروز‏‎ ‎‏هم از همین ناحیه است.‏

‏     اگر می بینیم انسان امروز با این که خود را عالم و آگاه می داند و به انواع علوم و فنون مسلح‏‎ ‎‏شده، در منجلاب پستی و گرفتاریهای خود ساخته دچار است و هر چه تلاش می کند کمتر‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ا

‏نتیجه می گیرد، به واسطه دور افتادن از مکتب انبیاست. و اگر اندیشمندان و مصلحان که با‏‎ ‎‏قصد و نیت خالص پا به میدان گذاشته و خواسته اند مشکلات و معضلات فرهنگی، سیاسی،‏‎ ‎‏اجتماعی جامعۀ بشری را حل کنند ناموفق بوده اند برای این است که هر کدام گوشه ای از‏‎ ‎‏تعالیم مکتبهای انبیا را برگرفته اند و به این لحاظ بیشتر حرکتها و قیامهای آنان یا در نطفه خفه‏‎ ‎‏شده و یا پس از یافتن قدرت و حاکمیت بر جامعه، این حرکتها به وسیلۀ خود مؤسسین یا‏‎ ‎‏جانشینان آنها به انحراف گراییده است.‏

‏     پس تنها کسانی می توانند به معنای واقعی کلمه مصلح باشند و بشریّت را از منجلاب فساد‏‎ ‎‏نجات دهند که به تمام زوایای حیات و مکتب انبیا آشنا بوده و هدف و مقصد غایی خود را‏‎ ‎‏نجات محرومان و رها کردن مظلومان از دست ظالمان قرار دهند و در یک کلمه، قیام آنان قیام‏‎ ‎‏به قسط باشد.‏

‏     امام خمینی(ره) از نادر افرادی بود که مکتب انبیا را به درستی می شناخت و به تمامی‏‎ ‎‏زوایای آن آشنایی کامل داشت. از اوج عرفان و عمق شهود و معرفت الهی انبیا تا برهانی ترین‏‎ ‎‏استدلالها و براهین فلسفی برگرفته از تعالیم آنها، و از ژرفای فقه و اصول و ریزترین احکام و‏‎ ‎‏مبانی شرعی تکالیف و وظایف عبادی و حقوق فردی و جمعی تا انواع سیاستهای کشورداری‏‎ ‎‏و شیوه های مدیریت و ادارۀ حکومت و عرصۀ پیچیده مناسبات بین المللی و ترفندهای‏‎ ‎‏استعماری و استکباری، پهنۀ وسیع معرفت نظری و تجربۀ عملی وی را تشکیل می داد.‏

‏     امام(س) با استفاده از این جامعیت در عصری که دین به فراموشی سپرده شده بود و‏‎ ‎‏تقریباً، و همۀ قدرتهای مادی و معنوی دنیا روزگار دین را پایان یافته تلقی کرده، در فکر‏‎ ‎‏جایگزین برای آن بودند، توانست امتی را بیدار کند و حکومتی را بنیان نهد که ریشه در‏‎ ‎‏تفکرات دینی داشته و قانونش قانون الهی باشد. و علی رغم همدلی و هماهنگی قدرتهای‏‎ ‎‏مادی و معنوی جهان کفر و لشکرکشی همه جانبه آنان علیه نهضت این ملت، سرافراز و پیروز‏‎ ‎‏از میدان بیرون آید.‏

‏     به این لحاظ امام به معنای واقعی کلمه بزرگترین احیاگر تفکر دینی در عصر حاضر به‏‎ ‎‏شمار می رود و اندیشه و عمل او نه تنها مسلمین و دین اسلام را جان تازه ای بخشید بلکه سایر‏‎ ‎‏مکاتب و گرایشها و مذاهب الهی و تجدید حیات یافتند، و تمامی محرومان و مستضعفان با‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ب

‏الهام از انقلاب اسلامی ایران، در گوشه و کنار جهان سربرافراشتند و از سوی دیگر، بزرگترین‏‎ ‎‏و قدرتمندترین اندیشه و تفکر مادی به زباله دان تاریخ سپرده شد.‏

‏     از میان مجموعه ابعاد شخصیتی حضرت امام(س)، یکی از برجسته ترین وجوهی که‏‎ ‎‏ایشان را از سایر عالمان و متفکران جهان اسلام ممتاز می کند نگرشی است که به تاریخ داشته‏‎ ‎‏و برداشتی است که از حیات و قیام انبیا و اولیای معصوم دارند. اگر بخواهیم شاخصهای عمدۀ‏‎ ‎‏این بینش را به طور خلاصه بیان کنیم باید به موارد زیر اشاره کنیم:‏

‏      انبیا از قشر حاکم و مرفه و قدرتمند جامعه نبوده اند بلکه خاستگاه اجتماعی آنها اقشار‏‎ ‎‏ستمدیده و طبقۀ محروم و مستضعف جامعه بوده است.‏

‏      اطرافیان و حامیان واقعی انبیا و اولیای الهی قشر مستضعف و تودۀ محروم جامعه بوده‏‎ ‎‏و آنان هرگز از طرف زورمندان مورد حمایت قرار نگرفته اند. بلکه برعکس همیشه با آنها‏‎ ‎‏درگیر بوده اند. ‏

‏      دین افیون توده و ساخته و پرداختۀ قدرتمندان و حاکمان نبوده است تا به وسیله آن‏‎ ‎‏مردم و افراد تحت ستم رام بشوند، بلکه ادیان الهی برای نجات ستمدیدگان و محرومان از‏‎ ‎‏دست ستمگران نازل شده اند و هرگونه تعبیر و برداشتی غیر از این، مخالف هدف رسولان و‏‎ ‎‏معصومین است.‏

‏      وظیفۀ اصلی انبیا و اولیای الهی قیام به قسط و اقامۀ عدل بوده، و همۀ آنان بدون استثنا‏‎ ‎‏علیه قدرتهای ظالم عصر خود قیام کرده اند و برای مبارزه با آنها و دعوت مردم به طریق حق از‏‎ ‎‏همه راههای ممکن بهره برده اند. از دعوت سرّی و مخفیانه گرفته تا دعوت علنی و برافراشتن‏‎ ‎‏پرچم مخالفت با آنها و شمشیر کشیدن و کشتن و کشته شدن و از بیانات حماسی گرفته تا کلام‏‎ ‎‏عرفانی و اخلاقی و ادعیه برای برانگیختن مردم علیه ظالمین و زنده نگاه داشتن روح ایمان و‏‎ ‎‏اعتقاد در قلب مردم و بالاخره از هر فرصتی و هر وسیله ای برای مبارزه بهره می جسته اند.‏

‏      همۀ انبیا و اولیای الهی در زمانی که توانسته اند و امکانات فراهم شده، تشکیل‏‎ ‎‏حکومت داده و مدیریت جامعه را بر عهده گرفته اند و به تمام معنای کلمه دیانت همراه با‏‎ ‎‏سیاست بوده و هیچ کدام کنار ننشسته تا به ذکر و ورد مشغول باشند، بلکه هدف و مقصود آنها‏‎ ‎‏تشکیل حکومت و هدایت جامعه به سمت حق و عدل بوده است.‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ج

‏      خون بر شمشیر پیروز است و نباید منتظر آماده شدن ابزار و وسایل و امکانات بود بلکه‏‎ ‎‏باید قیام کرد وامکانات را به دست آورد. قیام به حق و قیام لله تنها موعظۀ خداوند، است و‏‎ ‎‏همۀ معصومین بدواً تنها و بی هیچ یار و یاوری در مقابل زورگویان ایستاده اند و در این راه تا‏‎ ‎‏مرز شهادت به پیش رفته اند.‏

‏      سطح زندگی و مقدار بهره وری بزرگان و اولیای دین از امکانات دنیوی همیشه در سطح‏‎ ‎‏پایین ترین قشرهای جامعه بوده و کسانی که تلاش می کنند زندگانی مادی و مرفّه خود را به‏‎ ‎‏معصومین منتسب کنند راهی خلاف پیموده و تهمت بزرگی به آنان نسبت داده اند. ‏

‏      محور و بنیان اصلی حکومت انبیا و اولیا قانون و ضوابط الهی بوده و در این راه از‏‎ ‎‏کوچکترین تخلف چشم پوشی نمی کرده اند و همه افراد اعم از منسوبین و سایرین و حتی‏‎ ‎‏افرادی که به دین دیگری معتقد بوده ولی در تحت حکومت آنها زندگی می کرده اند در برابر‏‎ ‎‏قانون برابر بوده اند.‏

‏      ظلم پذیری و پذیرش ستم در مکتب انبیا مطرود است. کسانی که سعی می کنند با‏‎ ‎‏استناد به بعضی روایات و اخبار متشابه یا جعلی این اتهامها را به برخی از انبیا و اولیا نسبت‏‎ ‎‏دهند، راهی خلاف سیرۀ انبیا می پیمایند.‏

‏      رفاه مادی و زندگی راحت و مرفه و کشور گشایی مقصد و مقصود انبیا نبوده، بلکه‏‎ ‎‏هدف غایی و نهایی آنان، رساندن انسان به سمت کمال انسانیت بوده و همۀ افعال و اعمال‏‎ ‎‏دیگر مقدمه آن محسوب می شده است.‏

‏      و سرانجام آنکه، وعده الهی حق است و عاقبت پیروزی از آن مستضعفین خواهد بود.‏‎ ‎‏در نهایت راه پر تلاش و خونبار انبیا و اولیا و صلحا و مجاهدین به همت این مبارزان حق طلب‏‎ ‎‏به پایان رسیده، و مکتب رهایی بخش انبیای الهی توسط مهدی موعود(عج) سراسر گیتی را‏‎ ‎‏فرا خواهد گرفت.‏

‏ ‏

ویژگیهای این مجموعه:

‏     ‏‏این مجموعه که در حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‏‎ ‎‏خمینی(س) استخراج و تنظیم شده، مشتمل بر چهاربخش است.‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه د

     بخش اول: ‏تحت عنوان «تاریخ و سنتهای آن» به مباحثی کلی همچون مسیر تاریخ،‏‎ ‎‏اهداف عالی در تاریخ و وعدۀ تاریخ پرداخته شده است.‏

     بخش دوم: ‏که عنوان «تاریخ انبیا» گرفته است، درچهار فصل تنظیم شده و به مباحثی‏‎ ‎‏همچون صفات، دعوت، مبارزات و زندگانی انبیا اختصاص داده شده است.‏

     بخش سوم:‏ به پیامبر اکرم(ص) اختصاص یافته و مطالب آن در چهار فصل تنظیم‏‎ ‎‏شده است. در این فصول مجموعه دیدگاههای امام پیرامون شخصیت پیامبر(ص)،‏‎ ‎‏بعثت، شیوۀ حکومت و جنگهای آن حضرت گردآوری شده است.‏

     ‏بخش چهارم:‏‏ تحت عنوان «تاریخ اهل بیت(ع)» به چهار فصل تقسیم شده است و‏‎ ‎‏در آن دیدگاههای امام پیرامون ابعاد شخصیتی و سجایای اخلاقی حضرت زهرا(س) و‏‎ ‎‏ائمۀ اهل البیت(ع) جمع آوری شده است.‏

‏ ‏

در تنظیم این مجموعه کوشیده ایم:

‏     ‏‏1. عبارتها را با توجه به پیام صریح و اصلی آنها ذیل نزدیکترین عنوان انتخابی بیاوریم و از‏‎ ‎‏تکرار آنها در سایر عناوین خودداری کنیم، به همین دلیل در بسیاری از موارد ممکن است‏‎ ‎‏مطلبی که ذیل یک عنوان خاص آمده حاوی پیامی مربوط به عنوان دیگر نیز باشد که به‏‎ ‎‏استثنای موارد معدود در عنوان بعدی تکرار نشده است. لذا محققین محترم برای احصای‏‎ ‎‏نقطه نظرات حضرت امام در خصوص هر عنوان، نمی توانند به موارد ذکر شده ذیل همان‏‎ ‎‏عنوان اکتفا نمایند، بلکه مراجعه به سایر عناوین این مجموعه اجتناب ناپذیر است.‏

‏     2. تنها مباحث مربوط به تاریخ و سیرۀ انبیا و اولیا گردآوری شده و مطالب مرتبط با‏‎ ‎‏مباحث کلامی و فلسفی ومقامات معنوی انبیا و اولیا در مجموعه موضوعی دیگری تحت‏‎ ‎‏عنوان «نبوت و ولایت» در دست تهیه و تنظیم است. همچنین بعضی از مباحث این کتاب به‏‎ ‎‏صورت جداگانه در مجموعه های موضوعی دیگر نیز به چاپ رسیده، یا خواهد رسید. به‏‎ ‎‏عنوان مثال مطالب مربوط به حضرت زهرا(س) در کتاب «جایگاه زن در اندیشه امام‏‎ ‎‏خمینی(س)»، مطالب مربوط به امام حسین(ع) در کتاب «قیام عاشورا در کلام و پیام امام‏‎ ‎‏خمینی(س)» و مطالب مرتبط با مسجد به عنوان «دارالحکومۀ پیامبر» که در کتاب «امام در‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ه

‏سنگر نماز» آورده شده و مطالب مربوط به امام زمان(عج) در مجموعه ای مستقل در دست‏‎ ‎‏تهیه و تنظیم است. لذا در این مجموعه فقط گزیده ای از این مباحث انتخاب شده و خواستاران‏‎ ‎‏تفصیل بیشتر می توانند به آثار فوق مراجعه کنند.‏

‏     3. سعی شده است از آوردن نمونه هایی که از جهت محتوا تکراری محسوب می شود ولی‏‎ ‎‏حضرت امام در مناسبتهای گوناگون به آن اشاره داشته اند پرهیز شود ودر هر مورد گویاترین و‏‎ ‎‏صریحترین متن انتخاب شده است.‏

‏     4. در تنظیم قطعات منتخب داخل هر یک از فصول و عناوین فرعی، ترتیب و توالی‏‎ ‎‏تاریخی صدور آنها از حضرت امام(س) ملاک بوه است نه توالی منطقی مطالب.‏

‏     5. تاریخ صدور پیامها و سخنرانیهای حضرت امام مأخوذ از مجموعۀ «صحیفه امام» در‏‎ ‎‏ذیل هر قطعه ذکر شده و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل ذکر شده در پایان‏‎ ‎‏هر قطعه در انتهای کتاب آورده شده است.‏

‏     6. به استثنای مجموعۀ صحیفۀ امام، شمارۀ صفحات کلیۀ مآخذ در انتهای کتاب بر اساس‏‎ ‎‏کتب چاپ شده توسط این مؤسسه و قطعات منتخب از کتاب «شرح حدیث عقل و جهل» از‏‎ ‎‏نسخه خطی موجود در آرشیو این مؤسسه استخراج شده و لذا شماره صفحات ذکر شده در‏‎ ‎‏فهرست مآخذ منطبق بر این نسخه است.‏

‏     از خداوند متعال خواهانیم، تا حضرت روح الله ، این پیرو صادق مکتب انبیا و اولیای الهی‏‎ ‎‏را در جوار خاتم و افضل پیامبران خود، حضرت محمد مصطفی(ص) مسکن دهد. و به ما نیز‏‎ ‎‏این توفیق را عطا فرماید که بتوانیم رهپوی صادق آن امام همام باشیم و به کسانی که در راه‏‎ ‎‏برقراری حکومت عدل و قسط قیام کرده و تمام تلاش خود را صرف اجرای مقاصد انبیا‏‎ ‎‏می نمایند توان هر چه بیشتر عنایت فرماید، و انقلاب اسلام ایران این یادگار آن عزیز سفر‏‎ ‎‏کرده و حاصل تلاش و کوشش همۀ اولیای الهی را به انقلاب بزرگ مهدی موعود(عج) متصل‏‎ ‎‏بفرماید.‏

معاونت پژوهشی                               

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س) ‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه و

  • )) «همانا ما پیغمبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و برایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند.»(حدید / 25).
  • )) روز عید غدیر خم.