بخش اول: کلیات
فصل دوم: وجوب امر به معروف و نهی از منکر
وجوب امر و نهی در کلام امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1381

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

وجوب امر و نهی در کلام امام

وجوب امر و نهی در کلام امام

‏ ‏

وجوب نصیحت

‏ ‏

‏ ‏

‏نصیحت از واجبات است؛ ترکش شاید از کبایر باشد. از شاه گرفته‏‎ ‎‏تا این آقایان، تا آخر مملکت، همه را باید علما نصیحت کنند.(63)‏

11 / 9 / 41

*  *  *

‏ ‏

وظیفه علمای اسلام

‏ ‏

‏علمای اسلام وظیفه دارند هر وقت برای اسلام و قرآن احساس‏‎ ‎‏خطر کردند، به مردم مُسْلِم گوشزد کنند تا در پیشگاه خداوند‏‎ ‎‏متعال مسئول نباشند.(64)‏

2 / 11 / 41

*  *  *

‏ ‏

وجوب اقدام در برابر خطر برای قرآن

‏ ‏

‏همان خطر عظیمی که برای قرآن مجید پیش آمده است به واسطۀ‏‎ ‎‏این تصویبنامۀ مخالف شرع و قانون به دست خیانتکاران به دین و‏‎ ‎‏مملکت به قوّت خود باقی است، و هیچ مسلمانی نمی تواند‏‎ ‎‏قرآن مجید را در معرض خطر ببیند و سهل انگاری کند.(65)‏

آذر 1341

*  *  *

‏ ‏

انجام وظیفه در برابر اسلام و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم

‏ ‏

‏اسلام به ما حق دارد، پیغمبر اسلام حق دارد. باید در این زمان که‏‎ ‎‏زحمات جانفرسای آن سرور در معرض زوال است، علمای اسلام‏‎ ‎‏و وابستگان به دیانت مقدسه، دِینْ خود را ادا نمایند. من مصمم‏‎ ‎‏هستم که از پا ننشینم تا دستگاه فاسد را به جای خود بنشانم؛ و یا‏‎ ‎‏در پیشگاه مقدس حق تعالی با عذر وفود کنم. شما هم، ای علمای‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 46

‏اسلام، مصمم شوید؛ و بدانید پیروزی با شماست: ‏والله ُ مُتِمُّ نُورِهِ ولَو‎ ‎کَرِهَ الکَافِرُون.‎[1]‎‏(66)‏

اردیبهشت 1342

*  *  *

‏ ‏

دفاع از احکام اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏علمای اسلام وظیفه دارند از احکام مسلّمۀ اسلام دفاع کنند، از‏‎ ‎‏استقلال ممالک اسلامی پشتیبانی نمایند، از ستمکاریها و ظلمها‏‎ ‎‏اظهار تنفر کنند، از پیمان با دشمنان اسلام و استقلال و ممالک‏‎ ‎‏اسلام اظهار انزجار کنند، از اسرائیل و عمال اسرائیل ـ دشمنان‏‎ ‎‏قرآن مجید و اسلام و کشور ـ برائت جویند، از اعدامهای بی جهت‏‎ ‎‏و تبعیدهای دسته جمعی و محاکمات غیرقانونی و محکومیتهای‏‎ ‎‏بدون مجوز بیزاری جویند؛ و صلاح حال ملت و مملکت را در هر‏‎ ‎‏حال بیان کنند. اینها جرم است؟ اینها ارتجاع سیاه است؟(67)‏

15 / 3 / 43

*  *  *

‏ ‏

وظیفۀ همگانی در برابر کاپیتولاسیون

‏ ‏

‏ ‏

‏بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند. بر ارتش ایران‏‎ ‎‏است که اجازه ندهند چنین کارهای ننگینی در ایران واقع شود. از‏‎ ‎‏بالاترها، به هر وسیله هست، بخواهند این سند استعمار را پاره‏‎ ‎‏کنند؛ این دولت را ساقط کنند؛ وکلایی که به این امر مفتضح رأی‏‎ ‎‏دادند از مجلس بیرون کنند. بر ملت است که از علمای خود‏‎ ‎‏بخواهند در این امر ساکت ننشینند. بر علمای اعلام است که از‏‎ ‎‏مراجع اسلام بخواهند این امر را ندیده نگیرند. بر فضلا و‏‎ ‎‏مدرسین حوزه های علمیه است که از علمای اعلام بخواهند که‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 47

‏سکوت را بشکنند. بر طلاب علوم است که از مدرسین بخواهند‏‎ ‎‏که غافل از این امر نباشند. بر ملت مسلمان است که از وعاظ و‏‎ ‎‏خطبا بخواهند که آنان را که آگاه از این مصیبت بزرگ نیستند آگاه‏‎ ‎‏کنند. بر خطبا و وعاظ است که با بیان محکم، بی هراس، بر این امر‏‎ ‎‏ننگین اعتراض کنند و ملت را بیدار کنند. بر اساتید دانشگاه است‏‎ ‎‏که جوانان را از آنچه زیر پرده است مطلع کنند. بر جوانان‏‎ ‎‏دانشگاهی است که با حرارت با این طرح مفتضح مخالفت کنند؛ با‏‎ ‎‏آرامش و با شعارهای حساس، مخالفت دانشگاه را به ملتهای دنیا‏‎ ‎‏برسانند. بر دانشجویان ممالک خارجه است که در این امر حیاتی‏‎ ‎‏که آبروی مذهب و ملت را در خطر انداخته، ساکت ننشینند. بر‏‎ ‎‏پیشوایان دوَل اسلامی است که فریاد ما را به دنیا برسانند، و از‏‎ ‎‏مراکز پخش آزاد، نالۀ جانسوز این ملت بدبخت را به جهان گوشزد‏‎ ‎‏کنند. بر علما و خطبای ملل اسلامی است که با سیل اعتراض این‏‎ ‎‏ننگ را از جبهۀ ملت معظم ایران، برادران اسلامی خود، بزدایند. و‏‎ ‎‏بر جمیع طبقات ملت است که از مناقشات جزئی موسمی خود‏‎ ‎‏صرف نظر کرده، و در راه هدف مقدس استقلال و بیرون رفتن از‏‎ ‎‏قید اسارت کوشش کنند. بر رجال شریف سیاسی است که ما را از‏‎ ‎‏مطالب زیر پرده که در مجلس گفته شده آگاه نمایند. بر احزاب‏‎ ‎‏سیاسی است در این امر مشترک با یکدیگر توافق کنند.(68)‏

4 / 8 / 43

*  *  *

‏ ‏

لزوم افشای جنایتها

‏ ‏

‏ ‏

‏بر شما جوانان روشنفکر است که از پای ننشینید تا خواب رفته ها‏‎ ‎‏را از این خواب مرگبار برانگیزانید؛ و با فاش کردن خیانتها و‏‎ ‎‏جنایتهای استعمارگران و پیروان بی فرهنگ آنها غفلت زده ها را‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 48

‏آگاه نمایید.(69)‏

1346 ه .ش.

*  *  *

‏ ‏

لزوم بیدار کردن مردم نسبت به خطرها

‏ ‏

‏ ‏

‏این جماعت را ابتدا باید نصیحت و بیدار کرد. به آنها گفت مگر‏‎ ‎‏خطر را نمی بینید؟ مگر نمی بینید که اسرائیلیها دارند می زنند و‏‎ ‎‏می کشند و از بین می برند و انگلیس و امریکا هم به آنها کمک‏‎ ‎‏می کنند، و شما نشسته اید تماشا می کنید. آخر شما باید بیدار‏‎ ‎‏شوید؛ به فکر علاج بدبختیهای مردم باشید. مباحثه به تنهایی‏‎ ‎‏فایده ندارد؛ مسأله گفتن به تنهایی، دردها را دوا نمی کند. در‏‎ ‎‏شرایطی که دارند اسلام را از بین می برند، بساط اسلام را به هم‏‎ ‎‏می زنند، خاموش ننشینید؛ مانند نصرانیها که نشستند دربارۀ‏‎ ‎‏روح القدس و تثلیث صحبت کردند تا آمدند آنها را گرفته، از بین‏‎ ‎‏بردند. بیدار شوید، و به این حقایق و واقعیتها توجه کنید. به مسائل‏‎ ‎‏روز توجه کنید. خودتان را تا این اندازه مهمل بار نیاورید.(70)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

اعتراض به کمک به اسرائیل

‏ ‏

‏ ‏

‏چرا نجف اینقدر خواب است؟ ما مسئول نیستیم؟ تمام کار ما‏‎ ‎‏برای مسلمین درس است؟ فقط همین، که ما درس بخوانیم؟ ما‏‎ ‎‏نباید به درد مسلمانها برسیم؟ ما نباید اعتراض کنیم که چرا نفت‏‎ ‎‏ایران و اسلام را برای مملکتی که در حال جنگ با مسلمین است‏‎ ‎‏می فرستید؟ این اعتراض ندارد؟ نباید این گفته بشود؟(71)‏

1 / 4 / 50

*  *  *


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 49

‏ ‏

تذکر، وظیفۀ اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏من وظیفه می دانم، چه بکنم؟ من وظیفه می دانم، وظیفۀ خودم‏‎ ‎‏می دانم که تذکر به شما بدهم ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ تا آن اندازه که صدای من‏‎ ‎‏می رسد فریاد کنم، تا آن اندازه ای که قلم من می رسد بنویسم‏‎ ‎‏منتشر کنم. اگر آقایان هم صلاح دانستند، این امت اسلامی را امت‏‎ ‎‏خودشان دانستند، شیعۀ خودشان دانستند، آنها هم بکنند.(72)‏

1 / 4 / 50

*  *  *

‏ ‏

وظیفۀ جوانان، آگاه سازی مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏بر شما جوانان ارزندۀ اسلام ـ که مایۀ امید مسلمین هستید ـ لازم‏‎ ‎‏می باشد که ملتها را آگاه سازید و نقشه های شوم و خانمانسوز‏‎ ‎‏استعمارگران را برملا نمایید، در شناسایی اسلام بیشتر جدیت‏‎ ‎‏کنید، تعالیم مقدسۀ قرآن را بیاموزید و به کار بندید، با کمال‏‎ ‎‏اخلاص در نشر و تبلیغ و معرفی اسلام به ملل دیگر و پیشبرد‏‎ ‎‏آرمانهای بزرگ اسلام بکوشید. برای پیاده کردن طرح حکومت‏‎ ‎‏اسلامی و بررسی مسائل آن اهتمام بیشتری به خرج دهید. مهذب‏‎ ‎‏و مجهز شوید؛ متحد و متشکل شده و صفوف خود را فشرده تر‏‎ ‎‏سازید؛ هرچه بیشتر همفکر و انسان فداکار بسازید. از برملا کردن‏‎ ‎‏نقشه های دستگاه جبار ایران علیه اسلام و مسلمین غفلت نورزید.‏‎ ‎‏صدای برادران رنجدیده و مسلمان ایران را به دنیا برسانید و با آنان‏‎ ‎‏همدردی کنید. به وحشیگریها، آدمکشیها، قانون شکنیها و دیگر‏‎ ‎‏جنایاتی که پیوسته در ایران جریان دارد اعتراض نمایید.(73)‏

17 / 5 / 51

*  *  *

‏ ‏

دفاع از فلسطین، وظیفۀ همۀ دولتهای اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏اکنون که دولت غاصب اسرائیل، برای فتنه انگیزی بیشتر و تجاوز‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 50

‏زیادتر به سرزمینهای عربی و ادامۀ دست غاصبانه در قبال‏‎ ‎‏صاحبان حق، بپاخاسته و آتش جنگ را برای چندمین بار شعله ور‏‎ ‎‏ساخته است، و برادران مسلمان ما در راه ریشه کن کردن این مادۀ‏‎ ‎‏فساد و آزادی فلسطین جان بر کف نهاده در جبهۀ نبرد و میدان‏‎ ‎‏شرف به جنگ پرداخته اند، بر عموم دولتهای ممالک اسلامی و‏‎ ‎‏خصوصْ دوَل عربی لازم است که با توکل به خدای متعال و تکیه‏‎ ‎‏بر قدرت لایزال، همۀ قوا و نیروی خویش را بسیج ساخته به یاری‏‎ ‎‏مردان فداکاری که در خط اول جبهه چشم امید به ملت اسلام‏‎ ‎‏دوخته اند بشتابند، برای آزادی فلسطین و احیای مجد و شرف و‏‎ ‎‏عظمت اسلامی در این جهاد مقدس شرکت کنند.(74)‏

‏ ‏

‏ ‏

16 / 7 / 52

*  *  *

‏ ‏

مبارزه با اسرائیل، وظیفۀ ملت اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت اسلام به حکم وظیفۀ انسانی و اخوت و طبق موازین عقلی و‏‎ ‎‏اسلامی موظفند که در راه ریشه کن کردن این گماشتۀ استعمار از‏‎ ‎‏هیچ فداکاری دریغ نورزند، و با کمکهای مادی و معنوی و نیز با‏‎ ‎‏ارسال خون، دارو، اسلحه و آذوقه، برادران خود را که در جبهۀ‏‎ ‎‏جنگ هستند یاری کنند. بر خصوص ملت شریف و مسلمان ایران‏‎ ‎‏است که در قبال تجاوز وحشیانۀ اسرائیل و مصیبتهایی که اکنون‏‎ ‎‏گریبانگیر برادران عرب و مسلمان آنان می باشد بی تفاوت‏‎ ‎‏ننشینند، و از هر راه ممکن برادران مسلمان خود را در آزادی‏‎ ‎‏سرزمین فلسطین و نابودی صهیونیسم کمک نمایند؛ و دولت ایران‏‎ ‎‏را وادار سازند که این سکوت را شکسته در صف دولتهای ممالک‏‎ ‎‏اسلامی به پیکار علیه اسرائیل برخیزد.(75)‏

16 / 7 / 52


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 51

‏ ‏

دفاع از اسلام، وظیفۀ عمومی مسلمین 

‏ ‏

‏ ‏

‏اکنون وظیفۀ عموم مسلمانان و خصوص علمای اعلام و‏‎ ‎‏روشنفکران و دانشگاهیهای علوم قدیمه و جدیده است که برای‏‎ ‎‏دفاع از اسلام عزیز و حفظ احکام حیاتبخش آن، که ضامن‏‎ ‎‏استقلال و آزادی است، و از میهن بزرگ خود ـ که مهد بزرگان و‏‎ ‎‏آزادیخواهان بوده و اکنون در شرف سقوط است ـ از فرصت‏‎ ‎‏استفاده کنند و گفتنیها را بگویند و بنویسند و به گوش مقامات‏‎ ‎‏بین المللی و سایر جوامع بشری برسانند، و بر ارتش و سران آن‏‎ ‎‏است که خود را از ننگ اسارت در دست اجانب نجات دهند و‏‎ ‎‏مملکت خود را از هلاکت و سقوط برهانند.(76)‏

21 / 8 / 56

*  *  *

‏ ‏

سرنگونی رژیم، وظیفۀ همۀ اقشار

‏ ‏

‏ ‏

‏باید تمام جناحهای اسلامی از علمای اعلام و خطبای محترم و‏‎ ‎‏طلاب و دانشجویان و جوانان، فرزندان عزیزم و بازرگانان محترم و‏‎ ‎‏کارگران و دهقانان شریف و بیدار و تمام جبهه ها و احزاب‏‎ ‎‏سیاسی، یکدل و یک جهت در آگاهی درجه داران ارتش و‏‎ ‎‏ژاندارمری و شهربانی کوشش کنند، و برای سرنگونی این جانیِ‏‎ ‎‏بالذات آنان را به تشریک مساعی دعوت نمایند، و ملت را از شرّ‏‎ ‎‏این ستمگر نجات دهند؛ و مجال ندهند بیش از این زن و مرد،‏‎ ‎‏بزرگ و کوچک، پیر و جوان و کودک ما را به خاک و خون بکشد و‏‎ ‎‏اسلام را فدای شهوات خود کند.(77)‏

22 / 5 / 57

*  *  *

‏ ‏

قیام، یک وظیفۀ همگانی

‏ ‏

‏ ‏

‏باید جمیع طبقات از اختلافات جزئی دست کشیده و برای نجات‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 52

‏خویش به پا خیزند و با هر وسیلۀ ممکن در دفع این‏‎ ‎‏مفسدفی الارض اقدام کنند.(78)‏

‏ ‏

‏ ‏

22 / 5 / 57

*  *  *

‏ ‏

کمک به نهضت اسلامی با هر وسیله

‏ ‏

‏ ‏

‏وظیفه داریم؛ یعنی وظیفۀ عقلی، وظیفۀ وجدانی، وظیفۀ شرعی‏‎ ‎‏داریم. وظیفۀ ما این است که ما در هر جا باشیم، جمعاً و فرداً،‏‎ ‎‏یکی یکی و اجتماعی، کمک کنیم به این نهضت مقدس ایران؛ که‏‎ ‎‏آنها در میدان مبارزه دارند خون می دهند و ما خارج هستیم و‏‎ ‎‏نمی توانیم برویم آنجا؛ باید در خارجْ ما هم مبارزه داشته باشیم. ما‏‎ ‎‏هم به هر مقداری که می توانیم با حرفمان، با قلممان، با تظاهرمان،‏‎ ‎‏هر کس هر چقدر، هر مقدار که می تواند، باید همۀ ما این وظیفه را‏‎ ‎‏ادا بکنیم.(79)‏

17 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

کمک تبلیغاتی، وظیفۀ ایرانیان خارج از کشور

‏ ‏

‏ ‏

‏باید دست به دست هم بدهید و با اشخاصی که در ایران، در‏‎ ‎‏مملکتی که یکپارچه ایستاده است در مقابلش، ما هم که بیرون‏‎ ‎‏هستیم وظیفه داریم که با آنها هم صدا بشویم، بلکه این دشمن از‏‎ ‎‏بین برود ان شاءالله . حالا هم نزدیک شده، دیگر وقت نزدیک‏‎ ‎‏است. آن هیاهوهای سابق را الآن دیگر ندارند. ‏‏[‏‏شاه‏‏]‏‏ ایران رو به‏‎ ‎‏سراشیبی است ان شاءالله ، لکن ما نباید غفلت کنیم. ما که در‏‎ ‎‏خارج کشور الآن هستیم، نباید از حال برادرانی که در کشور‏‎ ‎‏هستند، غفلت کنیم. وظیفه داریم، وظیفۀ وجدانی داریم، وظیفۀ‏‎ ‎‏دینی داریم که با آنها به هر مقداری که می توانیم کمک بکنیم.‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 53

‏کمک تبلیغاتی بکنیم؛ کمک هرطوری که می توانیم در اینجا، در‏‎ ‎‏مطبوعات، می توانیم در تبلیغات مطبوعاتی اعلامیه می توانیم‏‎ ‎‏بدهیم. هر کاری می توانیم بکنیم.(80)‏

29 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

همراهی با قیام کنندگان 

‏ ‏

‏ ‏

‏همه مان تکلیف وجدانی داریم، تکلیف شرعی داریم، تکلیف‏‎ ‎‏عقلی داریم که با این جمعیت مظلومی که قیام کردند و می خواهند‏‎ ‎‏حق خودشان را ـ آن حق خودشان که حق ما هم هست ـ بگیرند، ما‏‎ ‎‏هم با آنها همراهی کنیم، ما هم دنبال آنها باشیم.(81)‏

21 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

افشای رژیم، وظیفۀ صاحبان قلم

‏ ‏

‏ ‏

‏ما باید به آن اندازه ای که می توانیم، به آنها‏‎[2]‎‏ کمک بکنیم. با قلم‏‎ ‎‏می توانیم با قلم کمک کنیم؛ می توانیم در مطبوعات اینجا یک‏‎ ‎‏چیزی را از حالات ایرانی ها و از ظلمی که دارد بر ایشان می شود و‏‎ ‎‏از جنایاتی که این رژیم بر آنها کرده است، بتوانیم در مطبوعات‏‎ ‎‏اینجا یک چیزی را منعکس کنیم، باید منعکس کنیم. هر کاری از‏‎ ‎‏شما می آید بکنید؛ هر که ازش کار نمی آید لااقل دعا کند به اینها‏‎ ‎‏که فردا گرفتار این رژیم منحط هستند.(82)‏

22 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

بازداری ارتشیان از ظلم و ستم

‏ ‏

‏ ‏

‏بر خانواده ها و عائلۀ ارتش و سایر قوای انتظامی است که آنان را از‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 54

‏مخالفت با ملت و از ظلم و ستم به خواهران و برادران اسلامی‏‎ ‎‏خود باز دارند، و آنان را بر این اعمال ظالمانه مؤاخذه کنند که‏‎ ‎‏عاقبت این ستمکاریها به ضرر آنان است.(83)‏

‏ ‏

‏ ‏

14 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

مبارزه با ستمگر، تکلیف الهی

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز بر تمام طبقات ملت از مراجع عظام و علمای اعلام و‏‎ ‎‏مدرسین و فضلای عالیمقام و اساتید محترم دانشگاهها و‏‎ ‎‏دانشسراها و دانشجویان دلیر و طلاب شجاع تا جناحهای سیاسی‏‎ ‎‏و روشنفکر، و از کارگران و کشاورزان تا بازاریان و اصناف، از‏‎ ‎‏کارمندان دولتی تا افسران نیروهای سه گانه، از سربازان تا‏‎ ‎‏صاحب منصبان عالیرتبه و بر همۀ اقشار ملت تکلیف الهی و‏‎ ‎‏وجدانی است که با اتحاد کلمه بدون هراس از قدرتها و ابرقدرتها،‏‎ ‎‏هدف اسلامی خود را تعقیب، و گلوی این ستمگر تاریخ را‏‎ ‎‏بفشارند، و با قاطعیت و جدیت به سوی هدف پیش روند، که‏‎ ‎‏وعدۀ خداوند به مستضعفین نزدیک است، و کشتن و کشته شدن‏‎ ‎‏در راه خدا سرفرازی است.(84)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

جلوگیری از انحراف، وظیفۀ عمومی

‏ ‏

‏ ‏

‏عموم مردم را موظف می دانیم که انحراف از مسیر اسلامی را در‏‎ ‎‏هر کجا که می بینند از پایین ترین و بالاترین مقامات بلافاصله‏‎ ‎‏جلوگیری کنند. و بدین ترتیب از رشد فساد جلوگیری می شود و‏‎ ‎‏مجال بر عناصر فاسد نیز بسته می ماند.(85)‏

18 / 8 / 57


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 55

 

تکلیف همگانی در افشای رژیم شاه 

‏ ‏

‏ ‏

‏من از خدای تبارک و تعالی سلامت همۀ شما را می خواهم. و این‏‎ ‎‏مطلب را من هر شب تقریباً تکرار می کنم که همۀ ما مکلف‏‎ ‎‏هستیم. این قضیۀ تکلیف مال یک نفر، یکی دیگر باشد یکی دیگر‏‎ ‎‏نباشد، نیست. من مکلفم، آقا مکلف است، آقا همه، همه که به این‏‎ ‎‏نهضتی که در ایران شده است و الآن همهْ جوانهایشان را توی‏‎ ‎‏دست گرفتند و دارند می دهند، پیرزن چند تا جوانش از بین رفته و‏‎ ‎‏ایستاده و گفته است که من حاضرم همه چیز از بین برود، ما به این‏‎ ‎‏نهضت باید کمک بکنیم. اینجا می توانید کمک بکنید، باید کمک‏‎ ‎‏بکنید. یعنی کمک شما در اینجا تبلیغات است مقابل تبلیغاتی که‏‎ ‎‏شاه و دستگاه شاه و روزنامه نویسهایی که از شاه ‏‏[‏‏مزد‏‏]‏‏ می گیرند و‏‎ ‎‏اجیر او هستند تبلیغات کردند به اینکه این مردم هرج و مرج طلب‏‎ ‎‏هستند، اینها ـ عرض می کنم که ـ یک مردم وحشی هستند، اینها‏‎ ‎‏[‏‏واپسگرا‏‏]‏‏ هستند، از این حرفها زیاد زدند، شماها وقتی تماس‏‎ ‎‏می گیرید با رفقایتان، با اشخاصی که هستند تماس می گیرید ...‏‎ ‎‏تظاهرات می توانید بکنید، تظاهر باید بکنید. تماس با اشخاص که‏‎ ‎‏غفلت کرده اند از این امور دارید می گیرید، هر جا یک عده ای را از‏‎ ‎‏همین اروپاییها دیدید یا از امریکایی‏‏[‏‏ها‏‏]‏‏ دیدید، چند نفر بلند‏‎ ‎‏شوید فوراً بگویید بابا مسئلۀ ایران اینطوری است، مردم ایران این‏‎ ‎‏را می گویند، مردم ایران وحشی نیستند، مردم ایران مردم مترقی ای‏‎ ‎‏هستند که می گویند ما آزادی می خواهیم؛ ما نمی خواهیم که‏‎ ‎‏امریکا مالمان را ببرد.(86)‏

27 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

استمرار نهضت با شرکت عموم مردم 

‏ ‏

‏ ‏

‏این نهضت را نگه دارید آقایان. تکلیف همه است. تکلیف من‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 56

‏آخوند است، تکلیف آن آقاست، تکلیف شمای بازاری یا کارگر یا‏‎ ‎‏دانشمند است این. همه، همه تکلیف داریم که این نهضتی که در‏‎ ‎‏ایران پیدا شده دامن به آن بزنیم. با این نهضت شما می توانید‏‎ ‎‏استقلال خودتان را بگیرید، و می توانید آزادی برای خودتان تهیه‏‎ ‎‏کنید. و شما و ما الآن مسئول خدای تبارک و تعالی هستیم، و‏‎ ‎‏مسئول نسلهای آتیه هستیم که یک همچو نهضتی پیدا شد و‏‎ ‎‏نتوانستید، عُرضه اش را نداشتید که از آن استفاده بکنید، عُرضه‏‎ ‎‏داشته باشید که استفاده کنید از این نهضت. این نهضت را نگذارید‏‎ ‎‏بخوابد، نگذارند آنهایی که رؤسای امور هستند، احزاب هستند،‏‎ ‎‏علما هستند، طلاب هستند، بازاری هست، دانشگاهی هست‏‎ ‎‏ـ عرض می کنم ـ دادگستری هست، وکلای دادگستری هست، آن‏‎ ‎‏قشرهایی که در مملکت هستند نگذارند که بخوابد این اعتصابات،‏‎ ‎‏و نگذارند بخوابد این نهضت زنده ای که الآن در ایران هست.(87)‏

‏ ‏

‏ ‏

29 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

تبرّی از شاه و دولت یاغی

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت مسلمان باید از این شاه و دولت یاغی غاصب تبرّی کنند و‏‎ ‎‏مخالفت با آن لازم است. تمام اقشار ملت، خصوصاً اهالی قرا و‏‎ ‎‏قصبات، باید بدانند که شاه غاصب و دولت یاغی او کمر به هَدْم‏‎ ‎‏مقدسات اسلام بسته اند، و اگر مهلت پیدا کنند به محو آثار‏‎ ‎‏شریعت برمی خیزند. بر تمام طبقات ملت لازم است، با هر وسیلۀ‏‎ ‎‏ممکن، به سقوط این دستگاه جبار قیام کنند. اطاعتِ این دستگاه،‏‎ ‎‏اطاعت طاغوت و حرام است. خداوندْ مسلمین را از شرّ آنان حفظ‏‎ ‎‏فرماید.(88)‏

3 / 9 / 57


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 57

 

مسئولیت سنگین مراجع و علما

‏ ‏

‏ ‏

‏اکنون در این موقع حساس مسئولیت مراجع عظام و علمای اعلام‏‎ ‎‏بلاد ـ دامت برکاتهم ـ و خطبای محترم ـ دامت افاضاتهم ـ بسیار‏‎ ‎‏بزرگ است و در پیشگاه خداوند تعالی همه و همه مسئولیم.‏‎ ‎‏سستی و سهل انگاری، کمک به دستگاه ظالم و به هدر دادن خون‏‎ ‎‏مظلوم است و موجب انهدام مصالح عالیۀ اسلام و کشور اسلام‏‎ ‎‏است.(89)‏

11 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

مخالفت با شاه، یک تکلیف شرعی

‏ ‏

‏ ‏

‏همۀ ما، همۀ مسلمین، همۀ علما، همۀ روشنفکرها، همۀ سیاسیون‏‎ ‎‏ـ هرکس هست ـ تکلیف شرعی الهی اش این است که با این‏‎ ‎‏مخالفت کند. هرکس مخالفت نکند برخلاف تکلیف شرعی الهی‏‎ ‎‏عمل کرده، برخلاف شرافت عمل کرده؛ شریفْ دیگر نمی توانیم‏‎ ‎‏به او بگوییم، آدم پست و رذل است.(90)‏

11 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

اعتصاب، یک الزام شرعی

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر ما یک همچو حرفی بزنیم که اعتصاب کنید، الزام کنیم اینها را،‏‎ ‎‏یک الزام شرعی بکنیم به اعتصاب، حکم به اعتصاب بکنیم، این‏‎ ‎‏برای مصلحت یک مملکتی است، برای مصلحت یک ملتی است،‏‎ ‎‏ما بی میزان می گوییم؟!(91)‏

25 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

اعلام خلع شاه توسط همۀ اقشار

‏ ‏

‏ ‏

‏علمای اعلام بلاد و خطبای محترم و طلاب غیور، قضات و وکلای‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 58

‏محترم دادگستری، اساتید محترم دانشگاه و دانشگاهیان،‏‎ ‎‏بازاریان، اصناف، کارگران، کشاورزان، سیاسیون محترم و سایر‏‎ ‎‏اقشار ملت، مخلوع بودن شاه و غیرقانونی بودن مجلسین و دولت‏‎ ‎‏را اعلام فرمایند؛ که اگر سستی کنند ممکن است توطئه بر ضد‏‎ ‎‏کشور و ملت به نتیجه برسد که همگی مسئول آن خواهیم بود؛ و‏‎ ‎‏باید همه بدانیم که در این روز حساس همه مسئول خدای‏‎ ‎‏بزرگیم.(92)‏

‏ ‏

‏ ‏

16 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

اقامۀ عدل، وظیفۀ همگانی

‏ ‏

‏ ‏

‏ما باید اقامۀ عدل بکنیم. عذر نیست که ما قوه نداریم؛ این ملت قوۀ‏‎ ‎‏ماست. این ملتی بود که با مشت جلوی تانک و توپ را گرفت؛‏‎ ‎‏کشته هم داد. البته افتخار می کنیم به آنها؛ رحمت می فرستیم. ما‏‎ ‎‏هم کشته می شویم ان شاءالله . روز سکوت نیست، روز فعالیت‏‎ ‎‏است. هر کس در هر منصبی که هست، در هر مقامی که هست‏‎ ‎‏نباید ساکت باشد. این فریادی که اینها می زنند ـ زنها را شما ببینید‏‎ ‎‏چه فریاد می زنند، مردها چه فریاد می زنند ـ اینها پشتوانۀ شما‏‎ ‎‏هستند «شَکَّرَالله ُ سَعْیَهُمْ». اگر اینها نبودند ما هیچ قدمی‏‎ ‎‏برنمی داشتیم؛ اینهایند که ما را وادار می کنند به قدم برداشتن.(93)‏

13 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

وجوب عقلی و شرعی، استمرار نهضت

‏ ‏

‏ ‏

‏اینها مملکت ما را به نیستی بردند. و ما برایمان واجب عقلی‏‎ ‎‏است، واجب شرعی است که در این موقع دنبال بکنیم، و این‏‎ ‎‏نهضتی که ایران بپا کرده است به آخر برسانیم. دست اجانب را از‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 59

‏این خزاین ملی کوتاه کنیم، و دست اجانب را از مسائل دینی مان‏‎ ‎‏کوتاه کنیم، و این اختناقی که از همۀ اطراف بر ما سلطه داشت و‏‎ ‎‏[‏‏شدید‏‏]‏‏ بود، این اختناق را از بین ببریم و مملکت برای خودمان‏‎ ‎‏باشد، خودمان اداره اش بکنیم.(94)‏

‏ ‏

‏ ‏

13 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

وظیفۀ روشنفکران

‏ ‏

‏ ‏

‏الآن وقتی است که شما طبقۀ روشنفکر بیشتر از دیگران مؤاخِذ‏‎ ‎‏هستید، بیشتر از دیگران باید کار بکنید، بیشتر از دیگران مسئول‏‎ ‎‏این مملکت و ملت هستید. همۀ شما باید هر چه فعالیت دارید،‏‎ ‎‏اولاً در راه این نهضت، این نهضت را به پیش برانید تا اینکه به آخر‏‎ ‎‏برسد و مملکت شما مستقل بشود و این اختناقهایی که تا حالا‏‎ ‎‏بوده است تکرار نشود؛ و ثانیاً به استقرار یک حکومت عادل، یک‏‎ ‎‏حکومت عدل و مستند و مبتنی بر آرای خود ملت... .(95)‏

19 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

وظیفه در برابر دیگران

‏ ‏

‏ ‏

‏هر کدام ما موظفیم خودمان عمل کنیم؛ و موظفیم دیگران را هم‏‎ ‎‏وادار کنیم.(96)‏

17 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

دعوت به راه مستقیم، وظیفۀ همگانی

‏ ‏

‏ ‏

‏ما مکلفیم، همه مان مکلفیم، همۀ آقایان و همۀ خانمهای محترم،‏‎ ‎‏مکلفیم که مردم را دعوت کنیم به راه مستقیم؛ به همان صراط الله ،‏‎ ‎‏راه الله ـ که راه مستقیم است ـ و از انحرافها جلوگیری کنیم. نه‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 60

‏منحرف به آن طرف باشیم که دیکتاتوری به تمام معنا است و نه‏‎ ‎‏منحرف به غرب باشیم که ظلم و ستم و به اسم «حقوق بشر»؛‏‎ ‎‏بردن همۀ حقوق بشر است.(97)‏

22 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

مقابله با ستم، تکلیف همگان 

‏ ‏

‏ ‏

‏در بعض روایات، که من حالا نمی دانم صحت و سُقْمَش را، هست‏‎ ‎‏که یکی از چیزهای مستحب این است که مؤمنین در حال انتظار،‏‎ ‎‏اسلحه هم داشته باشند؛‏‎[3]‎‏ اسلحۀ مهیا. نه اینکه اسلحه را‏‎ ‎‏بگذارند کنار، و بنشینند منتظر. اسلحه داشته باشند برای اینکه با‏‎ ‎‏ظلم مقابله کنند، با جور مقابله کنند. تکلیف است، از شُعَب نهی از‏‎ ‎‏منکر است، به همۀ ما تکلیف است، که باید مقابله کنیم با این‏‎ ‎‏دستگاههای ظالم، خصوصاً دستگاههایی که با اساس‏‎ ‎‏مخالفند.(98)‏

4 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر همگان

‏ ‏

‏ ‏

‏امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که بر همه کس واجب‏‎ ‎‏است. یک چیزی نیست که بر یکی واجب باشد بر دیگری ‏‏[‏‏نه‏‏]‏‏.‏‎ ‎‏همۀ ما مکلفیم همانطور که مکلفیم که خودمان را حفظ کنیم و‏‎ ‎‏خارج کنیم از ظلمت به نور، مکلف هستیم که دیگران را هم‏‎ ‎‏همین طور دعوت کنیم. هر مقدار که می توانیم. شما نباید بگویید‏‎ ‎‏که خوب، من که خطیب نیستم، من که اهل منبر نیستم، من که اهل‏‎ ‎‏محراب نیستم. شما اهل این هستید که در خانواده تان با آن پسرتان‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 61

‏و با آن دخترتان و با آن عیالتان، با آن کسی که رفیق شما هست،‏‎ ‎‏می توانید که حرف را بزنید. همین مقدار شما مکلفید. اگر انسان‏‎ ‎‏دید معصیت خدا می شود، باید جلویش را بگیرد. نگذارد‏‎ ‎‏معصیت خدا بشود.(99)‏

2 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

وجوب مخالفت ارتش عراق با رژیم بعث

‏ ‏

‏ ‏

‏باید این مملکت شریف عراق خودش را از چنگ اینها بیرون‏‎ ‎‏بیاورد. این ارتش عراق باید همان طوری که در ارتش ایران وقتی‏‎ ‎‏فهمیدند که این دارد جنگ می کند با اسلام، جنگ با نهضت‏‎ ‎‏اسلامی می کند، همان طور که اینها قیام کردند و ارتش هم ملحق‏‎ ‎‏شد به خود مردم و کلک شاه را کندند، ارتش عراق هم باید همین‏‎ ‎‏کار را بکند. این جنگ با اسلام است. ارتش عراق حاضر است با‏‎ ‎‏اسلام جنگ کند؟ حاضر است سرنیزه را به قرآن بزند؟ این‏‎ ‎‏سرنیزه به قرآن زدن است. باید، واجب است بر آنها، لازم است بر‏‎ ‎‏آنها، هم ملت عراق و هم ارتش عراق، ارتش عراق لازم است که‏‎ ‎‏پشت بکند به این حزب غیراسلامی. پشت بکند به این افراد‏‎ ‎‏غیراسلامی که یک عدد کمی هستند.(100)‏

28 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

وجوب قیام ارتش عراق

‏ ‏

‏ ‏

‏مملکت ما مملکت «الله اکبر» است. مملکت قرآن است. اینها در‏‎ ‎‏مقابل قرآن و در مقابل اسلام ایستاده اند. و این ارتش عراق باید‏‎ ‎‏توجه به این معنا داشته باشد که اینها را خودش سرکوب کند.‏‎ ‎‏خودش از بین ببرد اینها را. خوب، صاحب منصبهای خوب ما‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 62

‏داریم در عراق. صاحب منصبهای صحیح و متدین هستند. خود‏‎ ‎‏آنها کودتا کنند و این را از بین ببرند. و حرام است بر آنها که یک‏‎ ‎‏قدم دنبال این شخص لعین باشند. و باید قیام کنند بر ضد او و‏‎ ‎‏مملکت خودشان را اسلامی کنند و حکومت خودشان را اسلامی‏‎ ‎‏کنند و قواعد هم اسلامی باشد. نه مثل حالا که چهار نفر بنشینند و‏‎ ‎‏سرنوشت یک ملت اسلامی را یک چهار نفر کافر که تابع‏‎ ‎‏ـ نمی دانم ـ میشل عفلق هستند، که مسیحی هم نیست، حتی‏‎ ‎‏مسیحی هم معلوم نیست این مرد باشد، بر خلاف ما و برخلاف‏‎ ‎‏اسلام کاری بکنند.(101)‏

28 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

وجوب قیام ملت عراق

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت عراق باید بیدار بشوند. باید قیام کنند. باید نهضت کنند. باید‏‎ ‎‏انقلاب کنند. انقلاب کنید تا این را از بین ببرید، و بدانید این را که‏‎ ‎‏اگر برای خدا انقلاب کنید، شما پیروز خواهید بود، چنانچه ما‏‎ ‎‏برای خدا، ملت ما برای خدا قیام کرد و پیروز شد. حالا هم پیروز‏‎ ‎‏خواهد شد و ان شاءالله این مرد را از بین ‏‏[‏‏برده‏‏]‏‏ هم شما و ما با هم‏‎ ‎‏دست به هم بدهیم و این حزب را منحلش کنیم، و اشخاص حزبی‏‎ ‎‏که برنگردند به اسلام اعدامشان بکنیم، تا اینکه این مملکت از شرّ‏‎ ‎‏اینها و از شرّ «میشل عَفْلَق»ها و «صدام حسین»ها و «سادات»ها، از‏‎ ‎‏شرّ اینها فارغ بشود، و دیانت خودشان را پیاده کنند، و بشود یک‏‎ ‎‏مملکت اسلامی.(102)‏

4 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 63

‏ ‏

وظیفۀ مستضعفین، قیام در برابر ستمگران 

‏ ‏

‏ ‏

‏این ملتهای مستضعف هستند که باید در مقابل ظالمان و‏‎ ‎‏جنایتکاران قیام کنند و با اتکا به خدای تعالی از هیچ قدرتی‏‎ ‎‏نهراسند و دست ستمکاران را قطع نمایند. ملت شریف عراق لازم‏‎ ‎‏است به ملت ایران و لبنان و فلسطین بپیوندد که خواب را از چشم‏‎ ‎‏عفلقیها و صهیونیستها و هواداران آنان بریده و جهان را در چشم‏‎ ‎‏آنان تیره و تار نموده اند.(103)‏

18 / 12 / 63

*  *  *

‏ ‏

وجوب قطع ستمگر

‏ ‏

‏ ‏

‏این حقْ حق الهی است؛ این حکمْ حکم خداست. مسئله، تکلیف‏‎ ‎‏شرعی الهی است، کسی نمی تواند تخلف بکند، نباید تخلف‏‎ ‎‏بکند. یک کسی که سر تا پایش ظلم است باید قطعش کرد. این‏‎ ‎‏ریشه را باید قطع کرد.(104)‏

2 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

وظیفۀ تمامی ملت در امر و نهی

‏ ‏

‏ ‏

‏امر به معروف و نهی از منکر بر همۀ ملت واجب است. اگر یک‏‎ ‎‏خلاف یکی کرد باید نهیش بکنید، باید باز دارید او را از این کار.‏‎ ‎‏اگر یک آدمی در یک پادگانی یک عملی کرد که بر خلاف وظیفه‏‎ ‎‏بود، باید اطلاع بدهید تا اینکه این را جلویش را بگیرند.(105)‏

11 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر مسلمین 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما همه امروز وظیفه داریم. امر به معروف و نهی منکر بر همۀ‏‎ ‎‏مسلمین واجب است. جلوگیری از منکرات بر همۀ مسلمین‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 64

‏واجب است. سفارش به حق که امر به معروف است و نهی از منکر‏‎ ‎‏است بر همۀ مسلمین واجب است. شما و ما موظفیم که هم در‏‎ ‎‏تمام اموری که مربوط به دستگاههای اجرایی است امر به معروف‏‎ ‎‏کنیم. و اگر اشخاصی پیدا می شوند که خلاف می کنند معرفی کنیم‏‎ ‎‏به مقاماتی که برای جلوگیری مهیا هستند. و مشکلات را هم‏‎ ‎‏تحمل کنیم.(106)‏

‏ ‏

‏ ‏

11 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

انجام وظیفه در برابر منافقان

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ما امروز تکلیفش این است که تمام افراد، تمام افراد ملت،‏‎ ‎‏چشم و گوششان را باز کنند و رفت و آمدهای آنها را کنترل کنند.‏‎ ‎‏اگر نشسته ملت که برای او پاسدارها فقط، کمیته ها فقط، دولت‏‎ ‎‏فقط، انجام وظیفه بدهد، این اشتباه است. همۀ افراد الآن‏‎ ‎‏موظف اند به اینکه این مسائل را تعقیب کنند. این خرابکارهایی که‏‎ ‎‏در گوشه ها خزیده اند و مشغول خرابکاری هستند و مع الأسف،‏‎ ‎‏جوانهای بی توجه ما را، دخترهای خردسال ما را، پسرهای‏‎ ‎‏خردسال ما را اغفال می کنند، باید پدر و مادر اینها توجه داشته‏‎ ‎‏باشند که آنها را، آنها به تباهی می کشند، برای اینکه آب گل آلود‏‎ ‎‏بشود، اگر بتوانند بهره بردارند و اگر نتوانند هم لا اقل این دیوار را‏‎ ‎‏خرابش کنند. تمام پدر و مادرها و اقوام و عشیره ها موظف اند که‏‎ ‎‏این بچه های گولخورده را، این پسرهای گولخورده را، این‏‎ ‎‏دخترهای گولخورده را، اینها را نصیحت کنند. اینها را از این کار که‏‎ ‎‏بر خلاف مسیر ملت است، بر خلاف مسیر اسلام است اینها را‏‎ ‎‏بازدارند از این کارها، ننشینند که بچه هایشان بروند در بین مردم و‏‎ ‎‏خرابکاری کنند و گرفتار بشوند و به جزای خودشان برسند و در‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 65

‏آن دنیا هم به جزای خودشان برسند. نگذارند.(107)‏

11 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

وجوب طردِ طرح سادات و فهد 

‏ ‏

‏ ‏

‏ابرقدرتها می خواهند انسانیت انسانها را تحت سلطه قرار دهند و‏‎ ‎‏ما و شما و هر مسلمانی مکلف است در مقابل آنها بایستد و‏‎ ‎‏سازش نکند و طرحهایی از قبیل طرح سادات و فهد را رد کند. بر‏‎ ‎‏ما واجب است که اینگونه طرحها را، که به نفع مستضعفین نیست،‏‎ ‎‏محکوم نماییم.(108)‏

6 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

عدم جواز سکوت در برابر خیانتها

‏ ‏

‏ ‏

‏من نصیحت برادرانه به شما می کنم که کاری نکنید که قرآن کریم‏‎ ‎‏برای برخورد با شما تکلیف نماید و ما به حکم خدا با شما رفتار‏‎ ‎‏کنیم. و یقین بدانید که امثال حسنی مبارک مصری و حسین اردنی و‏‎ ‎‏دیگر هم جنایتکارانِ آنان برای شما نفعی ندارند و دین و دنیای‏‎ ‎‏شما را تباه می کنند. و اگر با نشستهای خود بخواهید طرح‏‎ ‎‏کمپ دیوید یا فهد را، که مرده اند، زنده کنید؛ که ما خطر بزرگ‏‎ ‎‏برای کشورهای اسلامی خصوصاً حرمین شریفین می دانیم، اسلام‏‎ ‎‏به ما اجازۀ سکوت نمی دهد.(109)‏

3 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

آماده کردن مردم برای یک نهضت عمومی 

‏ ‏

‏ ‏

‏اکنون بر علمای اسلام و نویسندگان و دانشمندان و هنرمندان و‏‎ ‎‏فیلسوفان و محققان و عارفان و روشنفکرانی که از این مسائل رنج‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 66

‏می برند و به حال اسلام و مسلمین تأسف می خورند، در هر منطقه‏‎ ‎‏و دارای هر مذهب و مسلکی که هستند، لازم است برای‏‎ ‎‏جلوگیری از این خطر عظیم که اسلام و مسلمین گرفتار آن هستند‏‎ ‎‏دامن همت به کمر زنند، و با هر وسیلۀ ممکن در مساجد و محافل‏‎ ‎‏و مجالس عمومی مسلمانان را هشدار دهند و از آنان غفلت زدایی‏‎ ‎‏نمایند، و آنان را برای یک نهضت عمومی اسلامی مهیا کنند. و‏‎ ‎‏باید بدانند که این امری است ممکن و شدنی، ولی محتاج به‏‎ ‎‏کوشش و فداکاری می باشد.(110)‏

‏ ‏

‏ ‏

4 / 6 / 63

*  *  *

‏ ‏

افشای ستمگران، وظیفۀ علما

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز که نسیم بیداری در سراسر جهان وزیدن گرفته و توطئه های‏‎ ‎‏فریباگر ستمکاران تا حدودی فاش شده است، وقت آن است که‏‎ ‎‏دلسوختگان واقعی مظلومان از هر قوم و قبیله و در هر مرز و بوم با‏‎ ‎‏قلم و بیان و اندیشه و فکر از جنایات ستمگران در طول تاریخ سیاه‏‎ ‎‏آنان پرده بردارند و پرونده های تجاوز آنان را به ساکنین این سیاره‏‎ ‎‏ارائه دهند. و علما و دانشمندان سراسر جهان بویژه علما و‏‎ ‎‏متفکران اسلام بزرگ یکدل و یک جهت در راه نجات بشریت از‏‎ ‎‏تحت سلطۀ ظالمانۀ این اقلیت حیله باز و توطئه گر که با دسیسه ها و‏‎ ‎‏جنجالها سلطۀ ظالمانۀ خود را بر جهانیان گسترده اند، بپا خیزند و‏‎ ‎‏با بیان و قلم و عمل خود خوف و هراس کاذبی را که بر مظلومان‏‎ ‎‏سایه افکنده است بزدایند؛ و این کتابهایی را که اخیراً با دست‏‎ ‎‏استعمار که از آستین کثیف این بردگان شیطان منتشر شده و دامن‏‎ ‎‏به اختلاف بین طوایف مسلمین می زنند نابود کند و ریشۀ خلاف‏‎ ‎‏که سرچشمۀ همۀ گرفتاری مظلومان و مسلمانان است را برکند؛ و‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 67

‏یکدل و یک سو بر این رسانه های گروهی که در بیشتر ساعات‏‎ ‎‏شب و روز به فتنه انگیزی و نفاق افکنی و دروغ پردازی و‏‎ ‎‏شایعه سازی عمر خود را می گذرانند پرخاش کنند و بر سرچشمۀ‏‎ ‎‏تروریزم که از کاخ سفید می جوشد بشورند.(111)‏

22 / 11 / 63

*  *  *

‏ ‏

پیام به ملت مسلمان در حج

‏ ‏

‏ ‏

‏ای حجاج محترم خانۀ خدا به خود آیید! و ای مسلمانان در همۀ‏‎ ‎‏بلاد و اقطار عالم بپاخیزید! و ای علمای اعلام جهان اسلام به داد‏‎ ‎‏اسلام و بلاد مسلمین و مسلمانان برسید! و در هر گوشه و کنار،‏‎ ‎‏همچون ملت ایران و دولت آن و علما و بزرگان این سامان، دست‏‎ ‎‏رد به سینۀ ستمکاران غرب و شرق زنید، و عمال و کارشناسان‏‎ ‎‏دروغین و مستشاران نفتخوار آنان را از بلاد خود بیرون بریزید ؛ و‏‎ ‎‏همچون سلحشوران ایران، شهادت را بر ذلت و شرف اسلام و‏‎ ‎‏انسانی را بر رفاه و عیش چند روزۀ توأم با خواری و شرمساری‏‎ ‎‏ترجیح داده، و در میدان نبرد سیاسی و نظامی بر آنان چیره شوید ؛‏‎ ‎‏و از هیاهوی تبلیغاتی آنان باک نداشته باشید که خداوند تعالی با‏‎ ‎‏شماست: ‏إِن تَنصُروا الله َ ینَصُرْکمُ و یُثَّبِت أَقدامَکُم.‎[4]‎‏(112)‏

25 / 5 / 64

*  *  *

‏ ‏

برائت از مشرکین

‏ ‏

‏ ‏

‏مسلمانان بعد از شرکت در راهپیماییهای برائت و اعلان‏‎ ‎‏همبستگی با ملت دلاور ایران، باید به فکر رمی استعمار از‏‎ ‎‏کشورها و سرزمینهای اسلامی خود باشند و برای بیرون راندن‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 68

‏جنود ابلیس و برچیدن پایگاههای نظامی شرق و غرب از‏‎ ‎‏کشورهای خود تلاش نمایند و نگذارند دنیاخواران از امکانات‏‎ ‎‏آنان، در جهت منافع خود و ضربه زدن به کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏استفاده کنند که این بزرگترین ننگ و عار کشور و سران ممالک‏‎ ‎‏اسلامی است که بیگانگان به مراکز سرّی و نظامی مسلمانان راه‏‎ ‎‏پیدا کنند. مسلمانان از هیاهو وطبلهای توخالی و تبلیغاتِ ظالمانه‏‎ ‎‏نهراسند که کاخها و قدرتهای نظامی و سیاسی استکبار جهان،‏‎ ‎‏همانند لانۀ عنکبوت سست و در حال فرو ریختنند. مسلمانان‏‎ ‎‏جهان باید به فکر تربیت و کنترل و اصلاح سران خود فروختۀ‏‎ ‎‏بعض کشورها باشند و آنان را با نصیحت یا تهدید از این‏‎ ‎‏خواب گرانی که هم خودشان و هم منافع ملتهای اسلامی را به باد‏‎ ‎‏فنا می دهد، بیدار نمایند و به این سرسپردگان و نوکران هشدار‏‎ ‎‏بدهند و خودشان هم با بصیرت کامل از خطر منافقین و دلالان‏‎ ‎‏استکبار جهانی غافل نشوند و دست روی دست نگذارند و‏‎ ‎‏نظاره گر صحنۀ شکست اسلام و غارت سرمایه ها و منابع و‏‎ ‎‏نوامیس مسلمین نباشند.(113)‏

‏ ‏

‏ ‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 69

  • )) خداوند نور خود را کامل می کند، هر چند کافران خوش نداشته باشند؛ (صف / 8).
  • )) منظور، اعتصابیون و انقلابیون است.
  • )) شیخ نعمانی؛ کتاب الغیبة؛ ص 321.
  • )) اگر خدا را یاری کنید، خداوند یاریتان خواهد کرد و گامهایتان را استوار سازد؛ (محمد / 7).