بخش اول: کلیات
فصل سوم: معروفها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1383

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فصل سوم: معروفها

‏ ‏

فصل سوم: معروفها

‏ ‏

تشکیل مجامع دینی

‏ ‏

‏من به شما آقایان توصیه می کنم، برسانید به این مملکت، برسانید‏‎ ‎‏به همۀ اطراف این مملکت، که آقا در مقابل یک همچو کاری که‏‎ ‎‏جوانهای شما را دارند فوج فوج از دستتان می گیرند، مجامع دینی‏‎ ‎‏درست کنید. در جمعه ها که آنها می خواهند شما را به مراکز فساد‏‎ ‎‏بکشند، مجامع تبلیغاتی درست کنید؛ مردم را دعوت به دین‏‎ ‎‏بکنید؛ مصالح روز را به مردم بگویید؛ مفاسد روز را به مردم‏‎ ‎‏بگویید. موظفیم ما به این معنا؛ باید این کار بشود. اگر این کار‏‎ ‎‏نشود، از دست می برند جوانهای شما را.(123)‏

18 / 6 / 43

*  *  *

‏ ‏

دفاع از فلسطین

‏ ‏

‏ ‏

‏بر شما ملت عزیز اسلام که برای ادای مناسک حج در این‏‎ ‎‏سرزمین وحی اجتماع کرده اید لازم است از فرصت استفاده کرده‏‎ ‎‏به فکر چاره باشید. برای حل مسائل مشکلۀ مسلمین تبادل نظر و‏‎ ‎‏تفاهم کنید.‏

‏     باید توجه داشته باشید که این اجتماع بزرگ که به امر خداوند‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 75

‏تعالی در هر سال در این سرزمین مقدس فراهم می شود، شما‏‎ ‎‏ملتهای مسلمان را مکلف می سازد که در اهداف مقدسۀ اسلام،‏‎ ‎‏مقاصد عالیۀ شریعت مطهره و در راه ترقی و تعالی مسلمین و‏‎ ‎‏اتحاد و پیوستگی جامعۀ اسلامی کوشش کنید. در راه استقلال و‏‎ ‎‏ریشه کن کردن سرطان استعمار، همفکر و هم پیمان شوید.‏‎ ‎‏گرفتاریهای ملل مُسْلم را از زبان اهالی هر مملکت شنیده و در راه‏‎ ‎‏حل مشکلات آنان از هیچ گونه اقدامی فروگذار نکنید. برای فقرا و‏‎ ‎‏مستمندان کشورهای اسلامی فکری کنید. برای آزادی سرزمین‏‎ ‎‏اسلامی فلسطین از چنگال صهیونیسم، دشمن سرسخت اسلام و‏‎ ‎‏انسانیت، چاره اندیشی کنید. از مساعدت و همکاری با مردان‏‎ ‎‏فداکاری که در راه آزادی فلسطین مبارزه می کنند غفلت نورزید.‏

‏     ‏‏بر دانشمندانی که در این اجتماع شرکت می کنند، از هر‏‎ ‎‏کشوری که هستند، لازم است برای بیداری ملتها بیانیه های‏‎ ‎‏مستدلی با تبادل نظر صادر کرده و در محیط وحی بین جامعۀ‏‎ ‎‏مسلمین توزیع نمایند، و نیز در کشورهای خود پس از مراجعت،‏‎ ‎‏نشر دهند؛ و در آن بیانیه ها از سران کشورهای اسلامی بخواهند‏‎ ‎‏که اهداف اسلام را نصب عین خود قرار داده اختلافات را کنار‏‎ ‎‏گذاشته برای خلاصی از چنگال استعمار چاره بیندیشند.(124)‏

بهمن 1349

*  *  *

‏ ‏

زنده نگه داشتن 15 خرداد

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ایران نباید 15 خرداد را از یاد ببرند. و نباید هیچ یک از این‏‎ ‎‏جنایاتی که از 15 خرداد به این طرف شده است (و جلوترش به‏‎ ‎‏دست پدر این‏‎[1]‎‏ شده است) نباید ملت ایران اینها را از یاد ببرد؛‏‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 76

‏اینها باید سرلوحۀ قضایای آنها باشد، برای اینکه مبدأ تفکر باشد،‏‎ ‎‏باید سران قوم تفکر کنند در این امور؛ 15 خرداد را باید حفظش‏‎ ‎‏کنند. می توانند، با جار و جنجال و هیاهو و تظاهرات؛‏‎ ‎‏[‏‏اگر‏‏]‏‏نمی توانند، با مقاومت منفی و بیرون نیامدن از منازل. اگر‏‎ ‎‏می بینند که اینها مثل گرگ به جان مردم افتادند و جوانهای آنها را‏‎ ‎‏می خواهند بکشند، در منازل بمانند؛ یک روز ـ تنفراً از این رژیم و‏‎ ‎‏از این آدم، اعتراضاً بر این آدم ـ در منزل بمانند؛ اگر ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‎ ‎‏می توانند،تظاهر کنند. اما از یاد نباید برد؛ باید این زنده باشد، و‏‎ ‎‏ان شاءالله از یاد هم نمی برند.(125)‏

‏ ‏

‏ ‏

10 / 3 / 57

*  *  *

‏ ‏

کمک به اعتصابیون

‏ ‏

‏ ‏

‏در خاتمه از ملت شریف ایران که بارها در اینگونه مسائل امتحان‏‎ ‎‏خود را داده اند، خواهش می کنم که به خواهران و برادران خود که‏‎ ‎‏در اثر اعتصابات و تظاهرات صدمۀ مالی و جانی دیده اند، با‏‎ ‎‏احترام تمام آنان را یاری دهند؛ و این وظیفۀ الهی را به بهترین وجه‏‎ ‎‏عمل نمایند که «خمینی» همیشه به یاد آنان است و دست آنان را‏‎ ‎‏می فشارد.(126)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

اتصال نظامیان به ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏اما تشکر می کنم از این قشرهایی که متصل شدند به ملت. اینها‏‎ ‎‏آبروی خودشان را، آبروی کشورشان را، آبروی ملتشان را، اینها‏‎ ‎‏حفظ کردند. این درجه دارها، همافرها، افسرهای نیروی هوایی ـ‏‎ ‎‏اینها همه مورد تشکر و تمجید ما هستند؛ و همین طور آنهایی که‏‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 77

‏در اصفهان و در همدان و در سایر جاها اینها تکلیف شرعی، ملی،‏‎ ‎‏کشوری خودشان را دانستند و به ملت ملحق شدند و پشتیبانی از‏‎ ‎‏نهضت اسلامی ملت کردند. ما از آنها تشکر می کنیم و به اینهایی‏‎ ‎‏که متصل نشدند می گوییم که متصل بشوید به اینها. اسلام برای‏‎ ‎‏شما بهتر از کفر است؛ ملت برای شما بهتر از اجنبی است.(127)‏

12 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

پاسداری از عدالت

‏ ‏

‏ ‏

‏پاسداری در این مرحله این است که از عدالت پاسداری کنید؛ از‏‎ ‎‏حکومت عدل پاسداری کنید. اگر خدای نخواسته، فرض کنید یک‏‎ ‎‏نفر جوان مسمای به «پاسدار» به رفیقش، به منزل یک کسی، به‏‎ ‎‏خانۀ یک کسی، به مال یک کسی، تعدی بکند، آن از پاسداری‏‎ ‎‏خودش همین طوری مخلوع است.(128)‏

6 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

راه انداختن کار مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏هر یک ما باید آن عملی که دستش می دهند خوب انجام بدهد.‏‎ ‎‏نرود سراغ اینکه دیگران چه می کنند، بخواهد دخالت ‏‏[‏‏کند‏‏]‏‏ در‏‎ ‎‏کار دیگران. نه، دخالت در کار دیگران نکنید. شما آن کاری که به‏‎ ‎‏آن موظف هستی همان کار را خوب انجام بده، برادرت هم که‏‎ ‎‏پهلویت نشسته اگر انجام خواست بدهد، دیدی یک خلافی‏‎ ‎‏می خواهد بکند، به او بگو که آقا ما جمهوریمان اسلامی است.‏

‏     جمهوری اسلامی معنایش این است که عدالت باشد، عدالت‏‎ ‎‏این است که این آدمی که الآن احتیاج به من دارد، از خارج آمده‏‎ ‎‏الآن، از راه دور آمده، به این اداره احتیاج دارد، زود رسیدگی بشود‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 78

‏به احتیاج این. این طور نباشد که یک کسی که آشنای ما هست،‏‎ ‎‏جلو کارش را انجام بدهیم، یک کسی که خیر، غریبه هست، عقبتر‏‎ ‎‏انجام بدهیم و هکذا، چیزهایی که شما می دانید می شد، این‏‎ ‎‏چیزهایی که می شد دیگر نگذارید بشود.(129)‏

17 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

آزادیخواهی و استقلال طلبی 

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت عزیز ایران، شما شرق تجاوزگر و غرب جنایتکار را به‏‎ ‎‏وحشت انداخته، هیچ گاه با هیچ قدرتی سازش نکنید که یقین دارم‏‎ ‎‏نمی کنید. و هر کس در هر مقام که خیال سازش با شرق و غرب را‏‎ ‎‏داشت بی محابا و بدون هیچ ملاحظه او را از صفحۀ روزگار‏‎ ‎‏براندازید، که سازش با شرق و غرب خودباختگی است و خیانت‏‎ ‎‏به اسلام و مسلمین است. امروز روز شهادت و خون است؛ و ما‏‎ ‎‏هر روز انتظار همه گونه توطئه را در سراسر ایران داریم. ولی‏‎ ‎‏مکتب اسلام عزیزمان دستور می دهد تا دست از آزادیخواهی و‏‎ ‎‏استقلال طلبی برنداریم و ما نیز برنخواهیم داشت.(130)‏

22 / 11 / 58

*  *  *

‏ ‏

تصدی امور برای رفع ستم

‏ ‏

‏ ‏

‏باید تصدّی کرد. حتی در زمان بعضی از امرای سابق مثل خلفای‏‎ ‎‏بنی عباس و بنی امیّه و اینها، بعضی از اشخاص در خدمت آنها‏‎ ‎‏به حسب ظاهر می رفتند ـ و اشخاص بسیار صحیحی بودند ـ برای‏‎ ‎‏جلوگیری از بعضی مظالم. اینطور نیست که اگر یک حکومتی هم‏‎ ‎‏ظالم شد، کسی بداند که می تواند رفع ظلمی از مردم بکند،‏‎ ‎‏می تواند یک راه صحیحی را پیش بگیرد، بتواند از آن شانه‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 79

‏خالی کند.(131)‏

25 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

ارشاد دولت و مسئولان

‏ ‏

‏ ‏

‏مأمورینی که از دولت می آیند، در همه جا، مأمورین دولت اسلامی‏‎ ‎‏هستند. اگر ـ خدای نخواسته ـ از یک مأمور که من حیث اینکه‏‎ ‎‏درست اطلاع بر مسائل ندارد یا اشتباه می کند، یک مطلبی که‏‎ ‎‏برخلاف ذائقۀ شماست یا بر خلاف مسائل اسلامی است، از او‏‎ ‎‏صادر بشود، مقابله نکنید، تضعیف نکنید، او را نصیحت کنید.‏‎ ‎‏چنانچه نصیحت را گوش نکرد، به مصادر امور مراجعه کنید.‏‎ ‎‏ائمه جمعه بلاد نصب و عزل نکنند.‏

‏     و کسانی که در بین ارتش یا سایر ارگانها، انجمنهای اسلامی‏‎ ‎‏دارند، اینها دخالتهای غیر چیزهایی که بر عهده آنها است نکنند.‏‎ ‎‏ارشاد بکنند دولت را، ارشاد بکنند مأمورین دولت را و همۀ‏‎ ‎‏کسانی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که در پیش آنها هستند؛ آنها را ارشاد بکنند. و چنانچه‏‎ ‎‏کسی هم گوش به ارشاد نداد،به مصادر اموری که مسئولیت دارند‏‎ ‎‏مراجعه کنند، حل خواهد شد.‏

‏     برای حفظ حیثیت اسلام که شماها پاسدار آن هستید و حفظ‏‎ ‎‏حیثیت جمهوری اسلامی که شماها نگهبانان آن هستید، از‏‎ ‎‏کارهایی که نباید انجام بدهید و از کارهایی که دخالت در امور‏‎ ‎‏اجرایی است که با کسی دیگری است که انجام بدهد، مستقیماً‏‎ ‎‏عمل نکنید، ارشاد بکنید همه را. نظر ارشادی داشته باشید. اگر‏‎ ‎‏یک مطلب اشتباهی از یک استاندار واقع شد یا از یک فرماندار،‏‎ ‎‏در منابر نبرید این را و آبروی او را بریزید. این امری است که خدا‏‎ ‎‏راضی نیست. به او بگویید در خلوت و با او تفاهم کنید و از او‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 80

‏بخواهید که رویه را تغییر بدهد. اگر نداد، به مصادر امر مراجعه‏‎ ‎‏کنید. مستقیماً بخواهید این کار را بکنید، حیثیت جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏و حیثیت اسلام در دنیا لکه دار می شود. و شما حافظ این حیثیت‏‎ ‎‏هستید و فریضه است برای همۀ ما حفظ حیثیت این جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی. شما می بینید که امروز همۀ قلمها و همۀ زبانها از‏‎ ‎‏ابرقدرتها یا دولتهای مرتبط به آنها، بر ضد این جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏تجهیز شده اند، و همه با یک رویۀ خاصی عمل دارند می کنند؛ ما‏‎ ‎‏دیگر بهانه دست آنها ندهیم.(132)‏

31 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 81

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 82

  • )) مراد، محمدرضا شاه و رضا شاه است.