رسالة فی تعیین الفجر فی اللّیالی المقمره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

رسالة فی تعیین الفجر فی اللّیالی المقمره

رساله ای است فقهی و استدلالی در بیان چگونگی تعیین طلوع فجر در «لیالی مقمره»، که تحت همین نام در سال 1367 هجری شمسی در قم به چاپ رسیده است.