شهریه امام و ناکامی ساواک در جلوگیری از آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : انصاری، حمید

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

شهریه امام و ناکامی ساواک در جلوگیری از آن

□ شهریه امام و ناکامی ساواک در جلوگیری از آن

‏ساده‌زیستی و زندگی زاهدانه از افتخارات روحانیت‏‎ ‎‏شیعه در طول تاریخ بوده است. و حفظ و استمرار این‏‎ ‎‏افتخار وظیفه‌ای است بر عهدۀ کسانی که به این کسوت‏‎ ‎‏مقدس درآمده‌اند. طلاب علوم دینی که در حوزه‌های علمیه‏‎ ‎‏تمام وقت خویش را مصروف تحصیل علوم و معارف دینی و‏‎ ‎‏تهذیب نفس می‌کنند عمدتاً گذران زندگی زاهدانۀ آنها از‏‎ ‎‏محل شهریه اندکی است که از سوی مراجع تقلید از محل‏‎ ‎‏وجوهات شرعی مردم (سهم مبارک امام(ع)) پرداخت‏‎ ‎‏می‌شود.‏

‏بعد از رحلت آیت‌الله العظمی بروجردی(ره)‏‎ ‎‏علی‌رغم اینکه امام خمینی با طرح هرگونه بحث و سخنی‏‎ ‎‏دربارۀ مرجعیت خویش مخالفت می‌ورزید، اما‏‎ ‎‏مجتهدان متعهد و یاران انقلابی آن حضرت در حوزه‌ها‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 75

‏با شناختی که از خصائل منحصر بفرد و ویژگیهای‏‎ ‎‏علمی ایشان داشتند و تحقق آمال دست نیافته جامعۀ‏‎ ‎‏اسلامی را در زعامت دینی آن بزرگوار می‌دیدند، دست بکار‏‎ ‎‏شدند.‏

‏قرار گرفتن امام خمینی بر مسند مرجعیت شیعه نخستین‏‎ ‎‏آثار تحول‌آفرین خویش را در قیام ملت ایران علیه‏‎ ‎‏تصویب‌نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی، و سپس قیام‏‎ ‎‏حماسه‌آمیز 15 خرداد سال 42 جلوه‌گر ساخت. بعد از‏‎ ‎‏تبعید حضرت امام به استناد هزاران برگ اسناد‏‎ ‎‏پرونده‌های ساواک، بیشترین تلاش رژیم شاه معطوف به‏‎ ‎‏خنثی کردن عواملی بود که پیوند عمیق جامعه اسلامی را با‏‎ ‎‏مرجع خویش مستحکم می‌ساخت. جلوگیری از پرداخت‏‎ ‎‏وجوهات شرعی به نمایندگان حضرت امام و ممانعت از‏‎ ‎‏پرداخت شهریۀ امام خمینی در حوزه‌های علمیه در صدر‏‎ ‎‏ لیست برنامه‌های ساواک قرار گرفت. در اینجا نیز نقش‏‎ ‎‏برجسته یادگار امام خمینی در ناکام ساختن هدفهای‏‎ ‎‏ساواک بیش از هر کس دیگر، و به استناد همان اسناد مشهود‏‎ ‎‏است.‏

‏هجرت آیت‌الله پسندیده از خمین به قم و استقرار ایشان‏‎ ‎‏در منزل حضرت امام و ایفای نقش بعنوان وکیل امام خمینی‏‎ ‎‏و تلاشهای بی‌وقفۀ «احمد» در خنثی کردن توطئه‌های ساواک‏‎ ‎‏و مقابله با ایادی نفوذی رژیم در حوزه‌ها، و فداکاری دیگر‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 76

‎ ‎

77‏یاران و نمایندگان امام سبب شد تا علی‌رغم دوری امام از‏‎ ‎‏وطن، ارتباطهای گسترده‌ای بین مقلدین امام و آن حضرت‏‎ ‎‏برقرار شود.‏

‏رژیم شاه که از تضییقات و اخطارهای قبلی خود نتیجه‏‎ ‎‏نگرفته بود در آبان ماه 1346 به منزل امام خمینی یورش برد و‏‎ ‎‏کلیه کتابها و اسناد و وسائل موجود را ضبط و فرزند برومند‏‎ ‎‏امام و دو تن از نمایندگان امام خمینی، حضرات آقایان علی‏‎ ‎‏اکبر اسلامی و حاج شیخ حسن صانعی را بازداشت نمود.‏‎ ‎‏سند زیر گزارشی است از این اقدام:‏

‏ ‏

‏«به: کل سوم 316‏

‏از: قم‏


کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 77

‏ ‏

‏ ‏‏ ‏

78

‏ ‏

‏ ‏‏تاریخ گزارش: 22 / 8 / 46‏

‏موضوع: کشف 333‏

‏«ساعت 10 صبح روز جاری با تشریفات قانونی از منزل‏‎ ‎‏روح‌الله خمینی واقع در یخچال قاضی با حضور سید احمد فرزند‏‎ ‎‏ایشان و شیخ علی اکبر اسلامی و شیخ حسن صانعی نمایندگان‏‎ ‎‏خمینی بازرسی و کلیه کتب و اوراق موجود در منزل ضبط و در‏‎ ‎‏ساواک نگهداری که لیست تنظیمی آن به انضمام صورتجلسه‏‎ ‎‏مربوطه پستاً تقدیم خواهد شد ضمناً از تردد و تجمع در منزل،‏‎ ‎‏وسیله مأمورین شهربانی اقدامات لازم معمول گردیده است –‏‎ ‎‏مهران».‏

‏ ‏

‏تحلیل‌گران ساواک دلخوش از اقدامات پلیسی فوق به‏‎ ‎‏امید مختل شدن پرداخت شهریه امام نشسته بودند که این‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 78

‏انتظار بیهوده را در سند زیر مشاهده می‌کنیم:‏

‏ ‏

‏«گیرنده: مدیریت کل اداره سوم 316‏

‏فرستنده: ساواک قم‏

‏تاریخ: 6   /   9   /   46‏

‏شماره: 3238   /   21 – خیلی محرمانه‏

‏موضوع: خمینی‏

‏پس از بازرسی منزل خمینی و عدم اجازه رفت و آمد به منزل‏‎ ‎‏وی، وضع پرداخت شهریه خمینی به طلاب به صورت نامرتبی در‏‎ ‎‏آمده و مقسمین خمینی از وضع موجود نگران و در حال حاضر‏‎ ‎‏برای پرداخت شهریه به طلاب شهرستانها و حفظ موقعیت قبلی‏‎ ‎‏یک نفر از روحانی از هر شهرستان را انتخاب که شهریه طلاب آن‏‎ ‎‏شهرستان را در قم پرداخت نماید و این روحانیون بعضاً از بیم‏‎ ‎‏دستگیری از بار این مسئولیت شانه خالی می‌کنند و طلاب‏‎ ‎‏طرفدار خمینی هم موقعیت خود را در مخاطره دیده و با فرا رسیدن‏‎ ‎‏ماه مبارک رمضان حوزه علمیه را ترک می‌کنند در صورت تصویب‏‎ ‎‏و موافقت به منظور متلاشی نمودن تشکیلات مقسمین خمینی هر‏‎ ‎‏یک از آنان پس از شناسائی دستگیر و پس از اخذ بیوگرافی و‏‎ ‎‏عکس، به تهران اعزام و در مرکز پس از یک سلسله تحقیقات از‏‎ ‎‏آنان تعهدی مبنی بر عدم دخالت در این امور اخذ و آزاد گردند.‏

‏به استحضار می‌رساند که این اقدام از هر جهت نتایج‏‎ ‎‏خوبی خواهد داشت و روحانیون دیگر نیز این وظیفه را متقبل‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 79

‏نخواهند شد و طبیعتاً در پرداخت شهریه خمینی به طلاب تأخیر‏‎ ‎‏حاصل و طلاب نیز به مرور به آیات دیگر خواهند گروید%ق‏

رئیس ساواک قم – مهران»

‏ ‏

‏چند روز از خوش‌باوری ساواک بیشتر نمی‌گذشت که‏‎ ‎‏عجز خود را در برابر تلاش خستگی‌ناپذیر «فرزند روح‌الله»‏‎ ‎‏نظاره کردند گزارش زیر نمونه‌ای است از آن:‏

80

‏«شماره گزارش:‏

‏26363   /   20 هـ 3‏

‏تاریخ گزارش:‏‎ ‎‏ 15   /   9   /   46 – خیلی محرمانه ‏

‏موضوع: پرداخت‏‎ ‎‏شهریه طلبه‌های قم ‏

‏اخیراً چون منزل‏‎ ‎‏خمینی در قم مورد بازرسی‏‎ ‎‏قرار گرفت و دفتر شهریه طلبه‌ها نیز ضبط گردیده بود. لذا [ناخوانا]‏‎ ‎‏شهریه آنها توسط مقسمها و پسر خمینی در مدارس دینی بین طلبه‌ها‏‎ ‎‏تقسیم می‌گردد. ب‏

‏آقای صابری نتیجه اقدامات سری ساواک قم را در مورد‏‎ ‎‏شناسائی مقسمین پرداخت شهریه مربوط به خمینی را روشن فرمایند.‏

‏16   /   9»‏


کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 80

‏سال بعد گزارشات ساواک حاکی از آن بود که نه تنها‏‎ ‎‏شهریۀ امام تعطیل نشده بلکه افزوده نیز گردیده است. ساواک‏‎ ‎‏این بار دست به اقدامی بیهوده‌تر می‌زند که سالها ادامه‏‎ ‎‏می‌یابد. دستور شناسائی و بازداشت کلیه پرداخت‌کنندگان‏‎ ‎‏وجوه شرعیه به امام و عاملین جمع‌آوری آن و بازداشت‏‎ ‎‏وکلای شرعی امام، به ساواکهای سراسر کشور ابلاغ می‌شود،‏‎ ‎‏غافل از آنکه این دستورالعمل احمقانه به معنای آن است که‏‎ ‎‏بخش عظیمی از آحاد ملت ایران را باید دستگیر کنند. ‏

‏نمونه‌ای از بخشنامه فوق را در سند زیر مشاهده می‌کنیم:‏

81

‏«به ریاست ساواک‏‎ ‎‏تهران (هـ 3)‏

‏از: اداره کل سوم ‏

‏شماره:‏‎ ‎‏100345   /   316‏

‏تاریخ:‏‎ ‎‏ 23   /   10   /   47 – خیلی‏‎ ‎‏محرمانه‏

‏درباره: جمع‌آوری وجوه و ارسال آن جهت خمینی ‏

‏عطف به 37288   /   20 هـ 3 – 17   /   10   /   47‏

‏برابر اطلاعات واصله پرداخت شهریه خمینی در نجف و‏‎ ‎‏سایر حوزه‌های علمیه از جمله قم رو به تزاید گذاشته و با آن‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 81

‏همه محدودیتی که بعمل آمده یاد شده کماکان شهریه خود را‏‎ ‎‏پرداخت و حتی گفته می‌شود وضع وی در حال حاضر بمراتب‏‎ ‎‏بهتر از زمانی است که در ایران بسر می‌برده علیهذا با توجه به‏‎ ‎‏اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمائید با استفاده از کلیه‏‎ ‎‏امکانات موجود نسبت به شناسائی افرادیکه به خمینی وجوه‏‎ ‎‏شرعیه می‌پردازند و همچنین عاملین جمع‌آوری و ارسال آن به‏‎ ‎‏عراق، اقدام و نتیجه را سریعاً به این اداره کل اعلام دارند. ک‏

مدیر کل اداره سوم – مقدم

28   /   10 »

‏ ‏

82‏بدین ترتیب، نه دستگاههای امنیتی و پلیسی شاه و نه‏‎ ‎‏تبلیغات و رسانه‌های رژیم و نه تبلیغات خارجی و‏‎ ‎‏حمایتهای بی‌دریغ آمریکا از شاه نتوانستند چراغ افروختۀ قیام‏‎ ‎‏خمینی را در کانون آن‏‎ ‎‏خاموش سازند. رابطۀ‏‎ ‎‏رهبری قیام با مبارزین‏‎ ‎‏علیرغم دوری از وطن، روز‏‎ ‎‏به روز توسعه یافت. نام‏‎ ‎‏امام خمینی هر روز‏‎ ‎‏پرآوازه‌تر گردید. حضور‏‎ ‎‏اندیشه و آرمان و‏‎ ‎‏شخصیت آن حضرت به‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 82

‏عنوان مرجع نامدار شیعه در حوزه‌های علمیه بیشتر و بیشتر‏‎ ‎‏شد. شهریه امام – بنابه اعترافات فوق – قطع نگردید و ادامه‏‎ ‎‏یافت و افزون شد و توطئه‌ها یکی پس از دیگری خنثی شدند.‏‎ ‎‏14 سال این جبهه‌گیری با همه دشواریها و فراز و نشیبهایش‏‎ ‎‏در رویاروییِ اصحاب و یاران امام با جبهۀ اصحابِ طاغوت‏‎ ‎‏تداوم یافت. نقطه امید و اتصال انقلابیون و مرکز هدایت و‏‎ ‎‏دفاع از حقانیت جبهۀ حق را کانونی بود به نام منزل امام‏‎ ‎‏خمینی در قم که در غیاب قائد اعظم، فرزند برومندش احمد‏‎ ‎‏عزیز را در خود جای داده بود. نقل داستان حماسی این خانه‏‎ ‎‏و صاحب آن و اصحاب باوفایش در این مقال نمی‌گنجد و‏‎ ‎‏کتابی قطور به قطر 15 سال هجرت و جهاد می‌طلبد. فقط‏‎ ‎‏به ذکر یک سند از قهرمان نهضت امام خمینی در همین رابطه‏‎ ‎‏بسنده می‌کنیم. حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‏‎ ‎‏سید احمد خمینی در دفتر خاطراتش چنین نوشته است:‏

‏«امروز روز هیجدهم اسفند مطابق با اوّل محرم‌الحرام‏‎ ‎‏1390 است. امروز بنا بود اینجا روضه‌خوانی شود ولی از‏‎ ‎‏طرف سازمان و شهربانی از اینکار جلوگیری به عمل آمد. این‏‎ ‎‏کار آنها گرچه به عقیدۀ من بضرر آنها بود ولی واقعاً نفع‏‎ ‎‏مخلص در آن خلاصه می‌شد...‏

‏امید است خدای متعال مرا به راه راست هدایت فرماید و‏‎ ‎‏فردی بدرد بخور برای جامعه قرار دهد. تمام این موضوعات‏‎ ‎‏تمام شدنی است و تمام ماها هم می‌میریم آنچه بدرد‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 83

‏ ‏

84

‏ ‏

‏ ‏‏می‌خورد راستی و درستی است و به وظیفه عمل کردن. امید‏‎ ‎‏است که بتوانم وظایف خود را به نحو  احسن انجام دهم. در‏‎ ‎‏سه سال پیش درب منزل را بستند و در سه ماه پیش باز کردند و‏‎ ‎‏دوباره مأمور برای اینجا قرار دادند. هر چه پیش آید خوش آید.‏‎ ‎‏الخیر فی ما وقع. اگر بخواهم علل باز شدن و بسته شدن‏‎ ‎‏اینجا را بنویسم صفحات زیادی را باید سیاه کنم که فعلاً،‏‎ ‎‏اوّلاً وقتش نیست و در ثانی حالش نمی‌باشد. این چند کلمه‏‎ ‎‏را نوشتم شاید بعدها گذری بیفتد، چشمم به روی خطوط‏‎ ‎‏سقوط کند و یادی از دوران جوانی خود کنم.‏

«احمد خمینی – دوشنبه اوّل محرم الحرام 90 ساعت 9 صبح»

‏□□□‏

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 84