جنگ تحمیلی و دفاع هشت ساله ملت و نقش یادگار امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : انصاری، حمید

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

جنگ تحمیلی و دفاع هشت ساله ملت و نقش یادگار امام

‏ ‏

□ جنگ تحمیلی و دفاع هشت ساله ملت، و نقش احمد در کنار امام:

‏روز 31 شهریور 1359 هجری شمسی صدای نفرت‏‎ ‎‏انگیز جنایتی هولناک آرامش نسبی جهان را بر هم ریخت.‏‎ ‎‏غرّش هزاران عرّادۀ توپ و تانک و هواپیما و خودروهای‏‎ ‎‏نظامی دشمن در تجاوزی آشکار و در طول صدها کیلومتر مرز‏‎ ‎‏مشترک ایران و عراق فصلی دیگر در تاریخ جنایت قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ علیه ملتهای مظلوم گشود. ملت ایران از دید سیاست‏‎ ‎‏حاکم بر جهان آنروز گناهی بس بزرگ مرتکب شده بود که‏‎ ‎‏تنبیهی بزرگتر می‌طلبید. مردم ایران با کدام مجوّز از یکی از‏‎ ‎‏دو قدرت مسلّط و حاکم بر جهان و یا سازمانهای بین‌المللی‏‎ ‎‏تحت نفوذ آنان بخود اجازه داده است که انقلاب کند و‏‎ ‎‏رژیمی وابسته به یکی از این دو قدرت را از ریشه برکند و‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 185

‏ادعای استقلال سر دهد! بعد از جنگ دوم جهانی، چندین‏‎ ‎‏دهه است که هیچ جنبشی و تغییری در رژیمهای سیاسی‏‎ ‎‏جهان اتفاق نمی‌افتد مگر آنکه وابسته و پیوسته به یکی از دو‏‎ ‎‏بلوک شرق یا غرب باشد. اگر انقلاب اسلامی که نه تنها از‏‎ ‎‏استقلال ایران سخن می‌گوید بلکه دیگر ملل مظلوم عالم را‏‎ ‎‏نیز به همین راه فرا می‌خواند به منصّه ظهور و پیروزی برسد –‏‎ ‎‏که رسیده است – و اگر موفق شود خارج از مرزبندیهای‏‎ ‎‏سیاسیِ حاکم بر جهان، رژیم وابسته را در ایران سرنگون و‏‎ ‎‏رژیم سیاسی دلخواه خویش را برپا دارد – که چنین شده‏‎ ‎‏است – و اگر دو ابرقدرت موفق نشوند انقلاب و نظام مستقل‏‎ ‎‏برآمده از آن را سرنگون سازند – که به فضل الهی نتوانستند –‏‎ ‎‏این به معنای آغاز فروپاشی نظام سیاسی بین‌المللی و آغاز‏‎ ‎‏دگرگونی در جغرافیای سیاسی جهان به نفع ملتهای دربند‏‎ ‎‏است. و این یعنی آغاز لرزه‌ای در ارکان نظام و آرامش‏‎ ‎‏دلخواه کاخ سفید و کرملین برای آمریکا و شوروی و اقمار‏‎ ‎‏وابسته بدانها و برای صاحبان زرّادخانه‌های اتمی و‏‎ ‎‏پیشرفته‌ترین سلاحها در سازمانهای نظامی ناتو و ورشو و‏‎ ‎‏برای قدرتمندترین قطبهای اقتصادی و سیاسی جهان قابل‏‎ ‎‏حمل و پذیرفتنی نبود که پیرمردی بی‌سلاح در گوشه‌ای از‏‎ ‎‏جهان با تکیه بر دین و آئین و فرهنگی که هیچ ربطی به‏‎ ‎‏ایدئولوژی در قطب سرمایه‌داری و کمونیسمِ حاکم بر دنیا ندارد،‏‎ ‎‏فریاد استقلال و اسلامخواهی سر دهد و قیام کند، و اصحاب و‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 186

‏پیروانش مرحله به مرحله با دست خالی سنگرها را فتح کنند و‏‎ ‎‏گروههای وابسته به قدرتهای جهانی را در داخل کشورشان‏‎ ‎‏پشت سر گذاشته و منزوی کنند و در مسیر انقلابشان تا حد‏‎ ‎‏برچیدن تمامی ارکان و تشکیلات نظام کاملاً وابستۀ شاه‏‎ ‎‏پیش روند و در عصر اتم، عصری که تمام رژیمهای سیاسی‏‎ ‎‏را پول و سرمایه و فرهنگ ماده‌پرستی تشکیل می‌دهد نظامی‏‎ ‎‏منبعث از دین و متکی بر ارزشهایی که آشکارا در تضاد با‏‎ ‎‏فرهنگ حاکم بر جهان است برپا دارند. اینها زمینه‌های‏‎ ‎‏تحمیل طولانی‌ترین جنگ تاریخ معاصر بر ملت ایران بود.‏

‏جنگ در ابعاد و گستره‌ای بی‌سابقه در دهه‌های اخیر‏‎ ‎‏آغاز شد. اما دولتها و مجامع بین‌المللی که پیش از این در‏‎ ‎‏برابر کوچکترین برخورد نظامی در جهان حساس بوده و عکس‏‎ ‎‏العمل سریع نشان می‌دادند و با صدور قطعنامه و تحرکات‏‎ ‎‏سیاسی همه جانبه و توافق آمریکا و شوروی سریعاً دایرۀ‏‎ ‎‏برخورد را محدود، و درگیری را خاتمه می‌دادند، این بار با‏‎ ‎‏شنیدن خبر آغاز تجاوز صدام، علیرغم ابعاد وسیع جنگ و‏‎ ‎‏علیرغم اتفاق آن در حساسترین منطقه سیاسی و اقتصادی‏‎ ‎‏جهان، همگی سکوت کردند و نه تنها سکوت بلکه اکثریت‏‎ ‎‏قریب به اتفاق دولتها و مجامع بین‌المللی به حمایت آشکار‏‎ ‎‏از متجاوز برخاستند. برای اولین بار در تاریخ معاصر، ماشین‏‎ ‎‏جنگیِ دولت آغازگر جنگ نمایشگاهی از تانکها و موشکها‏‎ ‎‏و هواپیماهای روسی و بلوک شرق در کنار ابزار و ادوات‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 187

‏نظامی آمریکا و فرانسوی و بلوک غرب بود.‏

‏جنگ خانمانسوز، مظلومانه بر ملت ایران تحمیل شد.‏‎ ‎‏برخلاف همیشه سران ورشو، ناتو، نه رو در رو بلکه برای اولین‏‎ ‎‏و آخرین بار در کنار هم به حمایت از متجاوز برخاستند. و آن‏‎ ‎‏پیر فرزانه، اینبار نیز، تنها – و البته در جمع یاران و اصحاب‏‎ ‎‏باوفایش از ملت ایران – فرمان مقاومت صادر کرد و از وعدۀ‏‎ ‎‏الهی سخن گفت و بدین ترتیب حماسه‌ای آغاز شد که قرنها‏‎ ‎‏جهان در عطش آن می‌سوخت.‏

‏ ‏

188

‏ ‏‏ ‏

‏جنگ، جنگ عقیدتی بود؛ سخن از تصمیم بر زوال و بقای‏‎ ‎‏انقلاب، حیات و ممات نظام اسلامی، پیروزی و شکست‏‎ ‎‏قدرتهای مسلط بر جهان، امید و ناامیدی استقلال‌طلبان و‏‎ ‎‏مستضعفین بود. دستها که بالا می‌رفت نشانه پایان کار‏‎ ‎‏انقلاب رهاییبخش اسلام و پذیرش سلطۀ نفرت‌انگیز و‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 188

‏توافق شدۀ دو قطب حاکم بر جهان بود. و صد البته در چنین‏‎ ‎‏شرایطی، در قاموس فرهنگ دینمداریِ چون خمینی عزیز و‏‎ ‎‏پیروان مؤمنش واژۀ تسلیم جایگاهی ندارد.‏

‏بدین‌سان دوباره و پس از قرنها مهجوریت، آیات‏‎ ‎‏شورانگیز جهاد از مأذنه مساجد بگوش رسید، مسجدها مرکز‏‎ ‎‏تجهیز سپاه اسلام شد، بسیج مستضعفین به عنوان پایگاه‏‎ ‎‏ارتش بیست میلیونی شکل گرفت. سپاه محمد(ص) تشکیل‏‎ ‎‏شد، عطر شهادت‌طلبی در فضا پیچید، میلیونها مجاهد‏‎ ‎‏رزمنده از دورترین نقاط ایران و حتی کانونهای اسلامخواهی‏‎ ‎‏در جهان گرفته تا مرکز حکومت اسلامی زیر پرچم جهاد‏‎ ‎‏مقدسی که فرماندهی کل قوا حضرت روح‌الله افراشته بود گرد‏‎ ‎‏آمدند و دفاع طولانی مدت و هشت ساله خویش را آغاز‏‎ ‎‏کردند. هشت سال نبردی خونین و نابرابر. در آنسو ابزار و‏‎ ‎‏ادوات نظامی و حمایت اقتصادی و سیاسی جهانی موج‏‎ ‎‏می‌زد و اینسو صدای پای میلیونها رزمنده‌ای شنیده می‌شد‏‎ ‎‏که لبیک یا خمینی می‌گفتند. بازگویی حقایق جنگ و هریک‏‎ ‎‏از وقایعی که در هر روز این هشت سال می‌گذشت خود‏‎ ‎‏نیازمند نگارش کتابی قطور به قطر بی‌انتهای ایمان و معنویت‏‎ ‎‏ملتی است که شهادت در راه خدا را سعادت ابدی‏‎ ‎‏می‌دانست.‏

‏در تمام این مدت بوی دل‌انگیز عشق به خدا و معنویت‏‎ ‎‏چنان در فضای جامعه به مشام می‌رسید که اینک سالها پس‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 189

‏از آن ماجرا، هنوز هر ایرانی با یادآوریِ آن ایام و دیدن‏‎ ‎‏تصاویر و شنیدن صدای مناجات رزمندگان در آن روز‌ها‏‎ ‎‏احساس غرور و پرواز می‌کند.‏

‏جنگ تحمیلی پس از 8 سال با پیام مورخ 29/4/67‏‎ ‎‏حضرت امام که خود از شاهکارهای ادبی و ارزشی عصر‏‎ ‎‏حماسۀ خمینی است، پایان یافت. جنگی پس از 8 سال‏‎ ‎‏جانبازی و مقاومت ملت ایران به پایان رسید که آغاز شده بود‏‎ ‎‏تا 5 روزه استان غنی و نفتخیز خوزستان و مناطق نفتی وسیعی‏‎ ‎‏از استانهای غربی و شمال غربی ایران را تجزیه کند و به‏‎ ‎‏خاک دشمن متجاوز ملحق سازد و نظام اسلامی را سرنگون و‏‎ ‎‏پایان عمر انقلاب را اعلام کند. اما روزی که متارکۀ جنگ‏‎ ‎‏اعلام شد صدام و آمریکا و شرق و غرب به هیچ یک از‏‎ ‎‏اهداف پیش‌بینی شدۀ خود نه تنها نرسیدند بلکه برخلاف‏‎ ‎‏پیش‌بینی‌های اولیه و علیرغم میلیاردها دلار و ادوات نظامی‏‎ ‎‏پیشرفته‌ای که در حمایت از صدام هدر داده بودند، انقلاب و‏‎ ‎‏نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر مستقل و‏‎ ‎‏مقتدرتر بود. حقانیت دفاع ملت ایران و تجاوزگری صدام و‏‎ ‎‏هزیمت مفتضحانۀ سپاه وی و ناکامی تمام‌عیار حامیان او بر‏‎ ‎‏جهانیان ثابت شده بود و اندیشۀ رهائیبخش انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏از حصار مرزهای ایران گذشته و در سراسر جهان اسلام‏‎ ‎‏هواداران بی‌شماری یافته بود و از آن پس تا این زمان امواج‏‎ ‎‏بیداری و اسلامخواهی چونان طوفانی خواب راحت را از‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 190

‏چشم جهانخواران ربوده است.‏

‏افتخارات دوران دفاع مقدس مدیون فداکاری کم‌نظیر‏‎ ‎‏ملت ایران و خون دهها هزار شهید و ایثار مثال زدنی دلاوران‏‎ ‎‏این مرز و بوم و لیاقت فرماندهان سپاه اسلام و کاردانی‏‎ ‎‏مسئولین نظام و مدیران ارشد دولت کریمه اسلام در آن عصر،‏‎ ‎‏و بیش از همه مرهون فرماندهی و هدایت مردی الهی بود که‏‎ ‎‏پیامش بسیج بیست میلیونی می‌آفرید و روح امید و ظفر در‏‎ ‎‏جبهه‌ها می‌دمید، و تدبیرش کلید حل بن‌بستهای نظامی و‏‎ ‎‏سیاسی، و حضور نورانیش مایۀ صبر و بردباری ملت ایران در‏‎ ‎‏تحمل مشکلات و کمبودها، و کلامش عطرآگین ایمان و‏‎ ‎‏معنویت در جامعه، و فریادش سبب از هم گسیختگی سپاه‏‎ ‎

191

‏ ‏

‏ ‏

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 191

‏ دشمن و انزوای ستون پنجم، و یادش و آرزوی دیدارش قوت‏‎ ‎‏قلب رزمندگان و بسیجیان در صحنه‌های نبرد بود. و در تمام‏‎ ‎‏دوران دفاع مقدس و در تمام صحنه‌های هدایت آن، و هر‏‎ ‎‏جا که خمینی بود در کنار او چهرۀ مصمّم و خستگی‌ناپذیرِ‏‎ ‎‏مشاورِ کاردان و امینش «احمد» نیز حضور داشت.‏

‏کسب اطلاعات دقیق روزمره از آخرین وضعیت نیروهای‏‎ ‎‏خودی و قوای دشمن در جبهه‌ها، گردآوری آخرین اطلاعات‏‎ ‎‏از شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه و موضعگیری افراد و‏‎ ‎‏گروهها در قبال مسائل جنگ، و تنظیم و جمعبندی آخرین‏‎ ‎‏اطلاعات از مواضع سیاسی و نظامی دولتها و مجامع‏‎ ‎‏بین‌المللی در رابطه با رخدادهای جبهه و مواضع رادیوها و‏‎ ‎‏دیگر رسانه‌های بیگانه و رساندن به موقع این اطلاعات به‏‎ ‎‏فرماندهی کل قوا مسئولیتی بود که مرحوم حاج احمد آقا با‏‎ ‎‏مدیریت عالی خود و با مطمئن‌ترین روشها و استفاده از افراد‏‎ ‎‏کاردان و امین در دفتر حضرت امام آن را به بهترین وجه ایفاء‏‎ ‎‏می‌نمود و علاوه بر آن، ابلاغ امانتدارانه و سریع پیامهای‏‎ ‎‏سرّی و علنی امام در رابطه با امور نظامی، و ارتباط مستمر با‏‎ ‎‏شورای عالی دفاع و فرماندهان نظامی و شرکت در جلسات‏‎ ‎‏شورا و ارائه رأی و نظر مشورتی خویش به حضرت امام و‏‎ ‎‏شورا، و برنامه‌ریزی ملاقاتِ رزمندگان ارتشی و سپاهی و‏‎ ‎‏بسیجی با فرمانده کل قوا از دیگر مسئولیتهایی بود که وی در‏‎ ‎‏8 سال دفاع مقدس در کنار مشغلۀ روزمره و بسیار مهم و‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 192

‏مؤثری که در دفتر حضرت امام و در خدمت ایشان داشت‏‎ ‎‏بخوبی از عهدۀ آن برآمده است. وقتیکه حضرت امام پیامی‏‎ ‎‏در رابطه با جبهه‌ها می‌داد و یا نظری ابراز می‌نمود وی‏‎ ‎‏نخستین کسی بود که با شور و احساس مسئولیت با تمام‏‎ ‎‏وجود تلاش می‌کرد تا پیام و نظر امام به درستی و مو به مو‏‎ ‎‏اجرا شود و بدین ترتیب است که نام احمد خمینی در کنار‏‎ ‎‏دیگر سرداران دفاع مقدس در خدمت حضرت روح‌الله ثبت‏‎ ‎‏است و تاریخ از نقش و سهم مؤثر او در این رابطه همواره به‏‎ ‎‏بزرگی یاد خواهد کرد.‏

‏چنانکه گفتیم نقش فرزند امام در رابطه با مسائل کلی‏‎ ‎‏کشور در دوران دفاع مقدس محدود به کسب اطلاع و انتقال‏‎ ‎‏آنها به امام و ابلاغ پیامهای امام نبود بلکه او به لحاظ فراست‏‎ ‎‏و تجربه و تیزهوشی که داشت به عنوان مشاور فرمانده کل‏‎ ‎‏قوا و مسئولین بلندپایۀ نظام در جلسات تصمیم‌گیریهای‏‎ ‎‏مهم آن دورانِ پرمخاطره حضور داشت. حضرت آیةالله‏‎ ‎‏خامنه‌ای، رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی که خود از طلایه‏‎ ‎‏‌داران عصر دفاع مقدس می‌باشد می‌فرمایند:‏

‏ ‏

‏«ایشان واقعاً در کنار امام یک عنصر لازم و بی‌بدیل بود.‏‎ ‎‏هیچ کسِ دیگری در کنار امام نمی‌توانست این نقش را ایفا کند‏‎ ‎‏... برای رسیدن اخبار به امام کسی لازم بود که به امام نزدیک باشد‏‎ ‎‏و چنین شخصی فقط حاج احمد آقا بود. ایشان هم در انتقال‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 193

‏خبرها به امام و هم در انتقال نظرات به بیرون ... نظرات امام را‏‎ ‎‏خوب منعکس می‌کردند و هم در مشورت دادن به امام نقش‏‎ ‎‏داشتند. حاج احمدآقا در موارد متعددی به امام مشورت می‌داد.‏‎ ‎‏امام کسی نبود که تحت تأثیر عواطف قرار بگیرد یا ارتباط پدر و‏‎ ‎‏فرزندی تأثیر ناروایی در امام داشته باشد. امام از مشورت حاج‏‎ ‎‏احمد آقا استفاده بهینه می‌کرد یعنی اینطور نبود که هر چه حاج‏‎ ‎‏احمد آقا می‌گفت امام بپذیرد... حاج احمد آقا در موارد متعددی‏‎ ‎‏نظرات پخته خوبی را به امام منعکس کرده بود و گاهی هم مطالبی‏‎ ‎‏می‌گفت که امام قبول نمی‌کرد... نباید تصور شود که ایشان‏‎ ‎‏چیزی را به امام تلقین می‌کرد. امام تلقین‌پذیر نبود ولی نظرات‏‎ ‎‏روشن و قوی‌ای را در موارد متعددی به امام منتقل می‌کردند و امام‏‎ ‎‏هم از آن استفاده می‌کردند. ایشان در چند جلسه شرکت می‌کرد‏‎ ‎‏یکی شورای مصلحت... دیگری شورای عالی دفاع که گاهی‏‎ ‎‏شرکت می‌کردند و یکی هم جلسه رؤسای سه قوه بود که ایشان‏‎ ‎‏بطور مرتب و به عنوان عضو شرکت می‌کرد... در آن جلسات‏‎ ‎‏حاج احمد آقا به عنوان یک عنصر خوش‌فکر و باهوش و با‏‎ ‎‏تجربه، انصافاً خیلی بدرد ما می‌خورد. در مسائل مختلف و‏‎ ‎‏بخصوص در مسائل جهانی ذهنش باز بود و نظر او یک نظر خوب‏‎ ‎‏و پخته‌ای در بین نظرها بود»‏

‎[1]‎

‏ ‏

‏آقای هاشمی رفسنجانی نیز یکی دیگر از طلایه‌داران‏‎ ‎‏دوران دفاع مقدس می‌گوید:‏


کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 194

‏«در دوران جنگ گاهی نیمه شب، صبح زود، پیش از طلوع‏‎ ‎‏فجر و وقت‌های خیلی ویژه اتفاقات مهمی را از طریق تلفن یا‏‎ ‎‏رفتن به آنجا یا آمدن حاج احمد آقا به منزل ما (چون منزل ما‏‎ ‎‏مجاور منزل امام بود) مسائل مهمی را حل می‌کردیم؛ چه من در‏‎ ‎‏مجلس بودم، چه در وزارت کشور بودم و چه در فرماندهی‏‎ ‎‏جنگ»‏‎[2]‎

‏ ‏

‏فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آقای محسن‏‎ ‎‏رضایی نیز دربارۀ نقش و ارتباط یادگار امام با مسائل نظامی‏‎ ‎‏و امور جبهه‌های جنگ چنین می‌گوید:‏

‏ ‏

‏«از عملیات بیت‌المقدس (آزادی خرمشهر) به این طرف،‏‎ ‎‏ارتباط ما در امر جنگ و عملیات، آن قدر با حاج احمد آقا نزدیک‏‎ ‎‏شده بود که ما قبل از عملیات یک نقشه‌ای از منطقه عملیات‏‎ ‎‏ترسیم و به ایشان می‌دادیم. احمد آقا هم برای خودشان یک‏‎ ‎‏تشکیلات نظامی در بیت درست کرده بودند که آقای انصاری‏‎[3]‎‎ ‎‏مسؤول آن شده بود. ما یک نقشه نظامی دست حاج احمد آقا و‏‎ ‎‏آقای انصاری داده بودیم که روی این نقشه با کد و رمزِ مناطق‏‎ ‎‏نقاط مختلفی ثبت شده بود ما از آن طرف در اهواز، یا مثلاً از جبهۀ‏‎ ‎‏میانی یا حتی جبهۀ غرب با بیت تماس می‌گرفتیم. مثلاً ما‏‎ ‎‏می‌گفتیم 315 آن آقایان خودشان طبق نقشه 315 را پیدا‏‎ ‎‏می‌کردند و کاملاً در جریان مسائل جنگ قرار می‌گرفتند.»‏


کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 195

‏«از جمله ویژگیهای حاج احمد آقا، کمک ایشان در مسئله‏‎ ‎‏جنگ به ما بود، به این صورت که خودشان اظهار نظر می‌کردند و‏‎ ‎‏این غیر از انتقال اخبار و اطلاعاتی بود که به امام می‌دادند.»‏‎[4]‎

‏ ‏

196

‎ ‎

‏ ‏

‏سردار محسن رضایی پس از بیان خاطره‌ای از چگونگی‏‎ ‎‏تأثیر سریع و دگرگون کنندۀ پیام امام در وضعیت جبهه‌ها در‏‎ ‎‏یکی از عملیات سپاه می‌گوید:‏

‏ ‏

‏«وقتی این پیام را برای فرماندهان خواندم به کلی وضعشان‏‎ ‎‏تغییر کرد و اصلاً ناراحتی خود را کنار گذاشتند و آماده شدند برای‏‎ ‎‏عملیات بعد که عملیات فاو بود. شما ببینید نقش حاج احمدآقا‏‎ ‎‏را که در شرایط سخت چگونه تشخیص داد ضرورت دارد حضرت‏‎ ‎‏امام به کسانی که در میدان جنگ هستند یک پیام بدهد. این کمک‏‎ ‎‏را با هیچ میزان مادی نمی‌توان مقایسه کرد. حتی اگر ما تعداد‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 196

‏فراوانی تانک و نفربر به فرماندهانمان می‌دادیم باز هم‏‎ ‎‏نمی‌توانست آن قدر که این پیام آنان را تقویت کرد به پای کار‏‎ ‎‏بیاورد»‏

‏ ‏

‏فرمانده کل [سابق] سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از‏‎ ‎‏نقش یادگار امام در جنگ چنین یاد می‌کند:‏

‏ ‏

‏«در مسئله جنگ نقش حاج احمدآقا را به دو شکل می‌توان‏‎ ‎‏بیان کرد. یکی اینکه، ایشان بهترین رابط با امام بودند که خیلی‏‎ ‎‏خوب جنگ و رزمندگان را درک و به خوبی به امام منتقل‏‎ ‎‏می‌کردند.‏

‏دستورات و فرامین امام را به رزمندگان و فرماندهان منتقل‏‎ ‎‏می‌کردند. مسئله دیگر این بود که خود ایشان در مورد جنگ‏‎ ‎‏تحلیل داشتند وقتی بسیاری از مشکلات بود که حل نشده‏‎ ‎‏می‌ماند، ایشان وارد عمل شده و با انعکاس به محضر امام، مسئله‏‎ ‎‏را دنبال و به نتیجه می‌رساندند»‏‎[5]‎

‏ ‏

‏در پایان این فصل فرازی از سخنان یادگار امام را در‏‎ ‎‏حالیکه تنها 6 روز پس از آغاز جنگ تحمیلی در دیدار با‏‎ ‎‏یاسر عرفات ایراد شده است نقل می‌کنیم. ملاحظه این فراز‏‎ ‎‏گویای تحلیل روشن او از عاملان اصلی جنگ و ایمان قاطع‏‎ ‎‏وی به پیروزی نهایی است و نشان می‌دهد که بین مواضع و‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 197

‏تحلیل او و حضرت امام از آیندۀ جنگ چقدر قرابت و‏‎ ‎‏همسویی وجود دارد و البته این خود حکایتگر تأثیر عمیق امام‏‎ ‎‏بر روح و رفتار و مواضع ایشان است. مرحوم حاج احمد آقا‏‎ ‎‏در این دیدار می‌گوید:‏

‏«مسئله‌ای که الآن برای ما مطرح است مسئله جنگ است‏‎ ‎‏که ما مصمم هستیم این جنگ را ادامه دهیم و ما مطمئن هستیم‏‎ ‎‏که پیروز خواهیم شد. البته ما با عراق نمی‌جنگیم، ما در حقیقت‏‎ ‎‏با آمریکا می‌جنگیم، با آنکه می‌دانیم آمریکا یا شوروی اگر‏‎ ‎‏بخواهند، از نظر نظامی می‌توانند ایران را نابود کنند. امّا ما مطمئن‏‎ ‎‏هستیم که با اعتماد بر خدا و ملت ایران پیروز خواهیم شد. چون‏‎ ‎‏ما این ملت مصمم را داریم، این ملتی که هم‌اکنون هزاران نفر از‏‎ ‎‏زن و مرد به دفتر امام نامه‌ها ارسال کرده‌اند و آمادگی خود را برای‏‎ ‎‏مقابله با تانکهای دشمن با دست خالی اعلام داشته‌اند. آنچه برای‏‎ ‎‏ما در حقیقت مهم است «لا» گفتن به ابرقدرتها و قدرتهاست، «لا»‏‎ ‎‏گفتن به زور و ظلم است و ما مطمئن هستیم که حتی اگر آنها‏‎ ‎‏بتوانند ما را در داخل یک دهکده هم محاصره کنند، از این محل‏‎ ‎‏اسلامِ مستقل به همۀ جهان صادر خواهد شد. تانکها و توپها و یا‏‎ ‎‏قوای نظامی که جای خود دارند، اگر آنها هم نباشند باز این ملتِ‏‎ ‎‏به پا خاسته که قوای نظامی هم جزئی از آن است خود را پیروز‏‎ ‎‏می‌داند...‏

‏ما با پشتیبانی ارتش و سپاه و ملت خود می‌جنگیم و مطمئن‏‎ ‎‏هستیم که پیروز خواهیم شد. ما با آنکه از نظر آذوقه تأمین هستیم و‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 198

‏از نظر وسایل جنگی و وسایل یدکی هم برخلاف آنچه گفته‏‎ ‎‏می‌شود تأمین هستیم، اما بر فرض آنکه از این نظر هم تأمین‏‎ ‎‏نباشیم، باز هم از نظر داشتن یک ملت مصمم که پشتوانۀ اساسی‏‎ ‎‏یک پیروزی است، تأمین هستیم»‏‎[6]‎

‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 199

  • . گنجینۀ دل، مصاحبه با حضرت آیةالله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
  • . گنیجینۀ دل، مصاحبه با آقای هاشمی رفسنجانی.
  • . حجةالاسلام آقای محمد علی انصاری از اعضای دفتر حضرت امام.
  • . گنجینۀ دل، مصاحبه با آقای محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران  انقلاب اسلامی.
  • . همان.
  • . مجموعه آثار یادگار امام، در دیدار با آقای یاسر عرفات، 6 / 7 / 1359.