فصل چهارم: گلچین (کلمات قصار، پندها و حکمتها)
معیارهای انتخاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

معیارهای انتخاب

فصل چهارم: گلچین (کلمات قصار، پندها و حکمتها)

معیارهای انتخاب

‏معیارهاى انتخاب ‏

‏ ‏

‏اگر یک نفر آدمى باشد که فیلسوف باشد، یک آدمى باشد که تمام عالم را در تحت سیطره علمى خودش برده باشد لکن جمهورى اسلامى را نمى خواهد، این را تعیین نکنید.‏‏ 274‏

‏2/ 3/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏آن چیزى که الآن لازم است بر همه آقایان، بر همه شما جوانان، بزرگان، و بر همه قشرهاى ملت، این است که چشمهایشان را باز کنند با مطالعه، با دقت، افرادى که براى شوراها تعیین مى کنند صفات خاصى را داشته باشند. اول: اینکه مؤمن باشند؛ مؤمن به این نهضت باشند؛ جمهورى اسلامى را بخواهند؛ طرفدار مردم باشند؛ امین باشند؛ اسلامى باشند، و شرقى و غربى نباشند، انحرافات مکتبى نداشته باشند.‏‏ 275‏

‏17/ 7/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏اشخاصى را که انتخاب مى کنید سوابقشان را مطالعه کنید ... در زمان سابق چه جور بودند؛ در زمان انقلاب چه جور بودند؛ از اول انقلاب تا حالا چه جور بودند؛ سوابق خانوادگیشان چه هست؛ عقایدشان چه هست؛ مقدار معلوماتشان چه هست.‏‏ 276‏

‏18/ 7/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 327


‏ ‏

‏ما مجلس سنا نداریم. مجلس شورا داریم. مجلس شورا هم نمى خواهیم از طبقه بالا درست بشود.‏‏ 277‏

‏16/ 8/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏من متواضعانه از شما مى خواهم که حتى الامکان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نمایید و اشخاصى اسلامى، متعهد، غیر منحرف از صراط مستقیم الهى را در نظر بگیرید.‏‏ 278‏

‏23/ 11/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏افرادى را انتخاب کنید که متعهد به اسلام، شرقى و غربى نباشند.بر صراط مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند.‏‏ 279‏

‏12/ 12/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏امروز همه باید با هم پاى صندوقها برویم، و همه با هم اشخاص متعهد مسْلم، کسانى که نه گرایش چپ دارند، نه گرایش راست دارند، نه ما را مى خواهند به آنها بفروشند، نه ما را مى خواهند به آن طرف بفروشند، این اشخاص را تعیین کنید تا سرنوشت شما و سرنوشت اسلام، سرنوشت صحیح باشد.‏‏ 280‏

‏22/ 12/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏امید است ملت مبارز متعهد به مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 328


‏گروهها، آراى خود را به اشخاصى دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسى وفادار باشند، و از تمایلات چپ و راست، مبرا باشند، و به حُسن سابقه و تعهد به قوانین اسلام و خیرخواهى امت معروف و موصوف باشند.‏ ‏ 281‏

‏21/ 12/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏دنبال این باشید که یک نفر صد در صد مکتبى، اسلامى، در خط اسلام، براى ریاست جمهور انتخاب کنید.‏‏ 282‏

‏11/ 4/ 60‏

‏ ‏

‏***‏

‏تعیین رئیس جمهور یکى از چیزهایى است که بر همه مسلمانهاى ایران، بر همه مکلّفهاى ایران واجب است که در این امر دخالت داشته باشند. اگر دخالت نکنند و یک صدمه اى به اسلام برسد، هر یک یک ما در محکمه عدل الهى مسئول هستیم.‏‏ 283‏

‏10/ 4/ 60‏

‏ ‏

‏***‏

‏این تکلیف آقایان است که راجع به مسائل اسلامى، که پیش مى آید، چه وکیل بخواهید تعیین کنید و چه ... رئیس جمهور بخواهید تعیین کنید، باید در صحنه باشید؛ عذرى ندارید که بروید کنار بنشینید.‏‏ 284‏

‏10/ 4/ 60‏

‏ ‏

‏***‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 329

‏نگویید که دیگران رأى مى دهند. من هم باید رأى بدهم، تو هم باید رأى بدهى، آن روستایى هم که در کنار مزرعه خودش کار مى کند باید رأى بدهد؛ تکلیف است. این یک تکلیف الهى است.‏‏ 285‏

‏10/ 4/ 60‏

‏ ‏

‏***‏

‏همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مکلف همان طور که باید نماز بخواند، همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند.‏‏ 286‏

‏11/ 4/ 60‏

‏ ‏

‏***‏

‏[مردم ] با شرکتشان در انتخابات ثابت کنند که از اسلام رویگردان نیستند.‏‏ 287‏

‏3/ 9/ 61‏

‏ ‏

‏***‏

‏آزاد هستید و رضاى خدا را در نظر بگیرید، و توجه به خدا داشته باشید و پاى صندوقها بعد از اینکه اعلام کردند، تشریف ببرید و رأى خودتان را بدهید. این رأى به اسلام است.‏‏ 288‏

‏11/ 9/ 61‏

‏ ‏

‏***‏

‏من امیدوارم که ملت شریف ایران در این امر مهم الهى که منحرفان از هر چیزى بیشتر با آن مخالفت کرده و مى کنند و این نیز از‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 330


‏ ‏

‏اهمیت آن است، یکدل و یک جهت در روز انتخابات به سوى صندوقها هجوم برند و آراى خود را به صندوقها بریزند.‏‏ 289‏

‏16/ 9/ 61‏

‏ ‏

‏***‏

‏کسانى را که انتخاب مى کنید باید مسائل را تشخیص دهند، نه از افرادى باشند که اگر روس یا امریکا یا قدرت دیگرى تشرى زد بترسند، باید بایستند و مقابله کنند.‏‏ 290‏

‏12/ 10/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏مجرد اینکه این آدم یک آدم خوبى است خیلى، اول وقت نمازش را مى خواند و نماز شب مى خواند، این براى مجلس کفایت نمى کند. مجلس اشخاص سیاسى لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهورى اسلامى باشد لکن این مسائل هم باشد.‏‏ 291‏

‏13/ 10/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏مجلس چنانچه محتاج به علما و روحانیون مطلع از احکام شرعى و سیاسى اسلام است، محتاج به متخصصین رشته هاى مختلفى است که کشور احتیاج به آنها دارد.‏‏ 292‏

‏22/ 11/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 331

‏مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانى رأى دهند که ... طعم تلخ فقر را چشیده باشند، و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین ... و مدافع اسلام ناب محمدى- صلى الله علیه و آله و سلم- باشند.‏‏ 293‏

‏11/ 1/ 67‏

‏ ‏

‏***‏

‏مردم شجاع ایران ... افرادى را که طرفدار اسلام سرمایه دارى، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بى درد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان، و در یک کلمه، اسلام امریکایى هستند طرد نموده و به مردم معرفى نمایند.‏‏ 294‏

‏11/ 1/ 67‏

‏ ‏

‏***‏

‏از مهمات امور، تعهد وکلاى مجلس شوراى اسلامى است.‏‏ 295‏

‏15/ 3/ 68‏

‏ ‏

‏***‏

‏توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلاى مجلس از طبقه اى باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و زمینخواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخى محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمى توانند بفهمند.‏‏ 296‏

‏15/ 3/ 68‏

‏ ‏

‏***‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 332