بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
وابستگی و استبداد رژیم شاه
حمایت شاه از رژیم اسرائیل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حمایت شاه از رژیم اسرائیل

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

حمایت شاه از رژیم اسرائیل

‏حمایت شاه از رژیم اسرائیل ‏

‏یکى از علل قیام مردم مسلمان ایران علیه شاه، حمایت بى دریغ او از اسرائیل غاصب است. و شاه، نفت اسرائیل را تأمین مى کند. ایران را بازار مصرف کالاهاى اسرائیل کرده است و حمایتهاى معنوى دیگر. و براى فریب افکار جهانى صرفاً به محکوم کردن اسرائیل مى پردازد. ملت مسلمان ایران و هیچ مسلمانى و اصولًا هیچ آزاده اى، اسرائیل را به رسمیت نمى شناسد و ما همواره حامى برادران فلسطینى و عرب خود خواهیم بود.‏‏ 132‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 200