بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
بخشهای مختلف اقتصادی
خودکفایی در کشاورزی، اساس استقلال است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

خودکفایی در کشاورزی، اساس استقلال است

اقتصاد

خودکفایی در کشاورزی، اساس استقلال است

‏بخشهاى مختلف اقتصادى ‏

‏ ‏

‏خودکفایى در کشاورزى، اساس استقلال است ‏

‏ما اگر چنانچه زراعت خودمان، کشاورزى خودمان، نتواند کفاف براى خودمان باشد، و دستمان دراز باشد پیش امریکا و امثال امریکا براى ارزاقمان، خوب ما وابسته خواهیم بود؛ نمى توانیم کارى انجام بدهیم؛ آن وقت در جهات سیاسى هم باید وابسته بشویم. باید شماهایى که، مردمى که مشغول کشاورزى بودند، باز هم مشغول باشند. کسانى که پیشتر به واسطه مشکلاتى که برایشان ایجاد شده بود، نمى توانستند عمل بکنند، حالا عمل کنند، دولت هم لازم است که پشتیبانى کند از کشاورزها؛ همراهى کند با آنها؛ هم آنها مشغول باشند؛ و هم دولت تا اینکه راجع به کشاورزى- که یکى از امور مهمه مملکت ماست و ما باید صادر کنیم محصولات خودمان را به خارج- اینطور نباشد که ما باز هم گرفتار باشیم، و دستمان پیش خارجیها دراز باشد براى اینکه نان به ما بدهید.‏‏ 557‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 599