بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏دست به دست هم بدهیم تا ریشه فقر و استضعاف را برکنیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏دست به دست هم بدهیم تا ریشه فقر و استضعاف را برکنیم

اقتصاد

‏‏دست به دست هم بدهیم تا ریشه فقر و استضعاف را برکنیم

‏دست به دست هم بدهیم تا ریشه فقر و استضعاف را برکنیم ‏

‏ملت عزیز! برادران و خواهران دلیر و مبارز- ایّدهم الله تعالى ‏

‏اینک به مرحله حساسى از دوران انقلاب اسلامى خود رسیده ایم. دوران سازندگى، دورانى که باید از ثمرات انقلابمان مردم محروم و ستمدیده ایران بهره مند شوند؛ دورانى که باید شکوه نظام عدل اسلامى را لمس کنید؛ دورانى که همه باید دست به دست هم بدهیم تا ریشه فقر و استضعاف را برکنیم. شما مردم شریف ایران در جریان مبارزه با استعمار و استثمار پیروزى بزرگى به دست آوردید و توانستید با اتکال به خداى متعال و وحدت کلمه و مشارکت همه قشرها بر طاغوت زمان غلبه کنید و پشت ابرقدرتها را بلرزانید. اکنون نیز با خودیارى و همکارى براى مبارزه علیه فقر و محرومیت بسیج شوید، و با تأیید الهى به نجات مردم مستضعف کمر همت ببندید.‏

‏در رژیم منفور پهلوى مسئله مسکن یکى از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعى مردم ما بود. بسیارى از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند، و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانکها و سودجویان و غارتگران به سر مى بردند تا بتوانند پناهگاهى را براى خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمى از مستضعفان جامعه هم بکلى از داشتن خانه محروم بودند و در زوایاى بیغوله ها و اتاقکهاى تنگ و تاریک و خرابه ها به سر مى بردند؛ و چه بسا قسمت مهمى از درآمد ناچیزشان را بایستى براى اجاره آن بپردازند؛ و این میراث شوم براى ملت ما باقى مانده ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 590


‏ ‏

‏و اکنون جامعه ما با چنین مصیبتى دست به گریبان است. نظام اسلام چنین ظلم و تبعیضى را تحمل نخواهد کرد؛ و این از حداقل [حقوق ] هر فرد است که باید مسکن داشته باشد.‏

‏مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهى استفاده کنند.‏

‏همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسى در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد.‏‏ 542‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 591