بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏اسلام براى اقامه حکومت عدل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اسلام براى اقامه حکومت عدل

اقتصاد

‏‏اسلام براى اقامه حکومت عدل

‏اسلام براى اقامه حکومت عدل ‏

‏اسلام براى اقامه حکومتى عدل گستر آمده است. چه، در این آیین، قوانین مربوط به امور مالى، از قبیل مالیات و بیت المال و شیوه جمع آورى مالیات از همه اقشار و طبقات جامعه، به طرز عادلانه اى تدوین و تنظیم شده است.‏‏ 527‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 584