بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اهداف و ضرورت مبارزه
‏‏با توجه به ماهیت انقلاب ما همیشه احتمال تجاوز ابرقدرتها وجود دارد‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏با توجه به ماهیت انقلاب ما همیشه احتمال تجاوز ابرقدرتها وجود دارد‏

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏با توجه به ماهیت انقلاب ما همیشه احتمال تجاوز ابرقدرتها وجود دارد‏

‏با توجه به ماهیت انقلاب ما همیشه احتمال تجاوز ابرقدرتها وجود دارد‏

‏با قبول و اجراى صلح کسى تصور نکند که ما از تقویت بنیه دفاعى و نظامى کشور و توسعه و گسترش صنایع تسلیحاتى بى نیاز شده ایم، بلکه توسعه و تکامل صنایع و ابزار مربوط به قدرت دفاعى کشور از اهداف اصولى و اولیه بازسازى است و ما با توجه به ماهیت انقلابمان در هر زمان و هر ساعت احتمال تجاوز را مجدداً از سوى ابرقدرتها و نوکرانشان باید جدى بگیریم.‏‏ 471‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 550