بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏معنى صدور انقلاب این است که بین ملتها و دولتها آشتى بدهیم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏معنى صدور انقلاب این است که بین ملتها و دولتها آشتى بدهیم ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏معنى صدور انقلاب این است که بین ملتها و دولتها آشتى بدهیم ‏

‏معنى صدور انقلاب این است که بین ملتها و دولتها آشتى بدهیم ‏

‏ما که مى گوییم انقلابمان را مى خواهیم صادر کنیم به همه کشورهاى اسلامى، بلکه به همه کشورهایى که مستکبرین بر ضد مستضعفین هستند، مى خواهیم یک همچو وضعیتى پیش بیاوریم که دولت یک دولت زورگوى جبّار آدمکش- امثال ذلک- نباشد و ملت یک ملتى نباشد که دشمن با دولت است. ما مى خواهیم بین ملتها و دولتها آشتى بدهیم. دولتها اگر توجه بکنند و یا مطالعه کنند وضع ایران را و ببینند ملت ایران با دولت چه وضعى دارد، گمان ندارم که آنها تحت تأثیر واقع نشوند.‏‏ 444‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 532