بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏معناى صدور انقلاب این است که معنویت موجود در ایران را گسترش دهیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏معناى صدور انقلاب این است که معنویت موجود در ایران را گسترش دهیم

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏معناى صدور انقلاب این است که معنویت موجود در ایران را گسترش دهیم

‏معناى صدور انقلاب این است که معنویت موجود در ایران را گسترش دهیم ‏

‏ما که مى گوییم «انقلابمان را مى خواهیم صادر کنیم»، مى خواهیم این را صادر کنیم، مى خواهیم این مطلب را، همین معنایى که پیدا شده، همین معنویتى که پیدا شده است در ایران، همین مسائلى که در ایران پیدا شده، ما مى خواهیم این را صادر کنیم. ما نمى خواهیم شمشیر بکشیم و تفنگ بکشیم و حمله کنیم. عراق با ما الآن مدتهاست دارد حمله مى کند و ما هیچ حمله اى به آنها نمى کنیم. آنها حمله مى کنند ما دفاع مى کنیم. دفاع لازم است. ما مى خواهیم که این انقلابمان را، انقلاب فرهنگى مان را، انقلاب اسلامى مان را‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 531


‏ ‏

‏به همه ممالک اسلامى صادر کنیم. و اگر این انقلاب صادر شد، هر جا صادر بشود این انقلاب، مشکل حل مى شود.‏

‏شما کوشش کنید که اینطورى که ایران انقلاب کرد و اینطورى که ایران الآن هم حاضر براى همه چیز است، ملتهاى خودتان را بیدار کنید. آنهایى که براى اسلام دلشان مى سوزد، آنهایى که براى کشورشان دلشان مى سوزد، ملتهاى خودشان را بیدار کنند تا این تحول الهى، که در ایران پیدا شد، در آنجاها پیدا بشود. هر جا پیدا بشود، مسئله حل است. دیگر آن وقت نترسید که چهار تا فاسد بیایند مسجد الاقصى را بگیرند. آن وقت دیگر ترس نکنید. حل است مسئله. اما وقتى یک ملتى، دو طایفه، ده طایفه، صد طایفه مى شوند و هر کدام به خلاف دیگرى هستند، و حکومتها هم اینجور حکومتها هستند، دیگر توقّع نداشته باشید که با این طرز فکر و با این طرز حکومت، بتوانید غلبه بکنید.‏‏ 443‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 532