بخش اول: مبانی اندیشه
ابعاد سیاسی اسلام (اسلام دین زندگی، عبادت و سیاست)
استعمار و شعار جدایى دین از سیاست ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

استعمار و شعار جدایى دین از سیاست ‏

امامت و تشیع

استعمار و شعار جدایى دین از سیاست ‏

‏استعمار و شعار جدایى دین از سیاست ‏

‏شعار سیاست از دین جداست، از تبلیغات استعمارى است، که مى خواهند ملتهاى مسلمان را از دخالت در سرنوشت خویش باز دارند. در احکام مقدس اسلام، بیش از امور عبادى در امور سیاسى و اجتماعى بحث شده است. روش پیامبر اسلام نسبت به امور داخلى مسلمین و امور خارجى آنها، نشان مى دهد، که یکى از مسئولیتهاى بزرگ شخص رسول اکرم (ص) مبارزات سیاسى آن حضرت است. شهادت امیرالمؤمنین- علیه السلام- و نیز حسین- علیه السلام- و حبس و شکنجه و تبعید و مسمومیتهاى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 155


‏ ‏

‏ائمه- علیهم السلام- همه در جهت مبارزات سیاسى شیعیان، علیه ستمگریها بوده است. و در یک کلمه مبارزه و فعالیتهاى سیاسى بخش مهمى از مسئولیتهاى مذهبى است.‏‏ 94‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 156