بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احترام و حقوق متقابل
‏‏شرایط ما در برقرارى رابطه با دولتهاى اجنبى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏شرایط ما در برقرارى رابطه با دولتهاى اجنبى

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏شرایط ما در برقرارى رابطه با دولتهاى اجنبى

‏شرایط ما در برقرارى رابطه با دولتهاى اجنبى ‏

‏اگر عقد رابطه چه سیاسى و چه تجارى بین یکى از دول اسلامى و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست این گونه رابطه، و اگر دولتى اقدام بآن نمود، بر سایر دول اسلامى واجب است آن را الزام کنند بقطع رابطه، بهر نحو ممکن است.‏‏ 427‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 523