بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احترام و حقوق متقابل
‏‏سیاست ما حفظ استقلال و احترام متقابل است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏سیاست ما حفظ استقلال و احترام متقابل است

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏سیاست ما حفظ استقلال و احترام متقابل است

‏سیاست ما حفظ استقلال و احترام متقابل است ‏

‏[سیاست خارجى جمهورى اسلامى، خصوصاً در رابطه با ابرقدرتها، چه خواهد بود؟]‏

‏سیاست دولت اسلامى، حفظ استقلال، آزادى ملت و دولت و کشور و احترام متقابل بعد از استقلال تمام خواهد بود و فرقى بین ابرقدرتها و غیر آنها نیست.‏‏ 423‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 522