بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احترام و حقوق متقابل
‏‏بنا نداریم حتى یک وجب به خاک عراق تعدى کنیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏بنا نداریم حتى یک وجب به خاک عراق تعدى کنیم

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏بنا نداریم حتى یک وجب به خاک عراق تعدى کنیم

‏بنا نداریم حتى یک وجب به خاک عراق تعدى کنیم ‏

‏ما از باب اینکه تابع اسلام هستیم و قراردادهایى که شده است محترم مى شماریم، هرگز بناى این مطلب را نداریم که حتى به یک وَجَب از مملکت عراق- که به حسبْ حالا مال عراق است- تعدى کنیم. و حتى یک وَجَب از زمین خودمان را نخواهیم به دیگران داد. نه ظلم مى کنیم به آنها؛ و نه تحت ظلم واقع مى شویم.‏‏ 422‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 522