بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اتحاد امت اسلامی و حمایت از فلسطین
‏‏قرآن عقد اخوت بین همه مسلمین خوانده است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏قرآن عقد اخوت بین همه مسلمین خوانده است

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏قرآن عقد اخوت بین همه مسلمین خوانده است

‏قرآن عقد اخوت بین همه مسلمین خوانده است ‏

‏و من امیدوارم که تمام برادرهاى ما در اطراف ایران، چه برادرهاى اهل سنت و چه برادرهاى اهل تشیع و تمام کسانى که در این ملت هستند از اقلیتهاى مذهبى، همه با هم مجتمع باشند و همه مثل برادر با هم رفتار کنند تا اینکه، این مملکت به پیش برود و احکام اسلام در او جارى بشود و رفاه همه مسلمانها و همه کسانى که در کشور اسلامى سکونت دارند حاصل بشود. و من امیدوارم که همه ملتهاى اسلامى، گمان نکنند این ملتهاى اسلامى که ما در یک گوشه اى هستیم و آنها در گوشه دیگر، قرآن همه شما را برادر خوانده، قرآن عقد اخوت بین همه شما [بسته است ]. آن کسى که در آخر نقطه عالم هست و مسلم است و مؤمن است، با آن کسى که در اول نقطه عالم هست- و بین مشرق و مغرب، با آنها جدایى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 510


‏ ‏

‏هست- اینها جدایى از هم ندارند و همه با هم برادرند، و باید به حکم اسلام همه با هم برادرى کنند و متفرق نشوند و جداى از هم نباشند و مصالح خودشان را مصالح اسلام و مسائل همه ملتها بدانند. و هر ملتى مصلحت ملت دیگرى را مصلحت خودش بداند و مؤمنین در هر جا که هستند برادر باشند و به برادرى رفتار کنند. و اگر یک جائرى به یکى از ممالک اسلامى تعدى کرد، این را تعدى به خودشان بدانند. و من امیدوارم که با نظر کردن به این حکم اسلامى که همه مردم، همه مسلمانها برادر هستند، این مملکت مصالح خودش را به دست بیاورد و همه ممالک اسلامى بر ابرقدرتها غلبه کنند و موفق به این بشوند که احکام اسلام را تا آخر اجرا بکنند.‏‏ 405‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 511