بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اتحاد امت اسلامی و حمایت از فلسطین
‏‏باید کوشش کنیم وحدت بین مستضعفان تحقق پیدا کند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏باید کوشش کنیم وحدت بین مستضعفان تحقق پیدا کند‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏باید کوشش کنیم وحدت بین مستضعفان تحقق پیدا کند‏

‏اتحاد امت اسلامى و حمایت از فلسطین ‏

‏باید کوشش کنیم وحدت بین مستضعفان تحقق پیدا کند‏

‏مستضعفین جهان، چه آنها که زیر سلطه امریکا و چه آنها که زیر سلطه سایر قدرتمندان هستند اگر بیدار نشوند و دستشان را به هم ‏‏ندهند و قیام نکنند، سلطه هاى شیطانى رفع نخواهد شد. و همه باید کوشش کنیم که وحدت بین مستضعفان در هر مسلک و مذهبى که باشند، تحقق پیدا کند که اگر خداى ناخواسته، سستى پیدا شود، این دو قطب مستکبر شرق و غرب مانند سرطان همه را به هلاکت خواهند رساند. ما عازم هستیم که تمام سلطه ها را نابود‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 502


‏ ‏

‏سازیم، و شما هم کوشش کنید که ملتها را با حق همراه کنید. و آنچه مهم است این است که شما در مذهب خود و ما در مذهب خودمان اخلاص را حفظ و به خداى تبارک و تعالى اعتماد داشته باشیم تا عنایت او شامل حال ما باشد و ما را از تحت این سلطه ها خارج سازد.‏‏ 396‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 503