بخش اول: مبانی اندیشه
جامعیت اسلام
‏‏جهان شمول بودن اسلام ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جهان شمول بودن اسلام ‏

جامعیت اسلام

‏‏جهان شمول بودن اسلام ‏

‏جهان شمول بودن اسلام ‏

‏اسلام براى بشر آمده است؛ نه براى مسلمین و نه براى ایران. انبیا مبعوث اند بر انسانها، و پیغمبر اسلام مبعوث بود بر انسانها. خطاب به ناس [است:]‏‏ «یا أَیُّهَا النَّاسُ».‏‏ ما که نهضت کردیم، براى اسلام نهضت کردیم؛ جمهورى جمهورى اسلامى است؛ نهضت براى اسلام نمى تواند محصور باشد در یک کشور، و نمى تواند محصور باشد در حتى کشورهاى اسلامى. نهضت براى اسلام، همان دنباله نهضت انبیاست. نهضت انبیا براى یک محل نبوده است. پیغمبر اکرم اهل عربستان است؛ لکن دعوتش مال عربستان نبوده؛ محصور نبوده به عربستان؛ دعوتش مال همه عالم است.‏‏ 82‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 148