بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احزاب و تشکلهای اسلامی
‏‏توجه به سوابق افراد براى گزینش اعضاى تشکلها‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏توجه به سوابق افراد براى گزینش اعضاى تشکلها‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏توجه به سوابق افراد براى گزینش اعضاى تشکلها‏

‏توجه به سوابق افراد براى گزینش اعضاى تشکلها‏

‏مسئله مهم دیگر قضیه عضوگیرى است. شما باید سوابق افراد را قبل و بعد از انقلاب بررسى کنید. اینکه خانواده اش کیست، بعد از انقلاب چه جورى بوده است؛ این را باید حتى الامکان، دقت کنید تا افرادى نیایند و مثل حزب و نخست وزیرى، آنچه شد بشود.‏‎[1]‎‏ این امرى است که باید دقت کنید و نباید در آن مسامحه شود. البته رعایت چنین امرى در سراسر مملکت مشکل است،‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 480


‏ ‏

‏اما اگر مسامحه شود کار مشکلتر مى شود. باید از افرادى صحیح که مى دانید ریشه فاسدى ندارند، عضوگیرى کنید. اگر گروهى بدین وضع عمل کند و با گروههایى که مقصدشان یکى است هم جهت شود، هم کارش تا آخر ادامه پیدا مى کند و هم نظر مردم را که مهم است، جلب مى کند. امیدوارم شما با این شکل عمل کنید و کارتان براى خدا باشد. وقتى کار براى خدا باشد، همه چیز به دنبالش هست.‏

‏من براى همه گروههایى که براى اسلام و کشورشان خدمت مى کنند، دعا مى کنم. ان شاءالله خدا، به همه ما توفیق عنایت فرماید. ان شاءالله، پیروزمند باشید.‏‏ 364‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 481

  • ( 1). اشاره است به دو انفجار مهیب ناشى از بمب گذارى عناصر نفوذى گروهک منافقین. حادثه اول انفجار دفترمرکزى حزب جمهورى اسلامى در تاریخ 7/ 4/ 1360 بود که به شهادت شهید بهشتى و 71 نفر دیگر از مسئولین عالیرتبه نظام نو پاى جمهورى اسلامى در سطوح وزیر، نماینده مجلس شوراى اسلامى و مدیران ارگانها و مؤسسات عمده منجر گردید. حادثه دوّم انفجار دفتر نخست وزیرى در تاریخ 8/ 6/ 1360 بود که بر اثر آن رئیس جمهور( محمدعلى رجایى) و نخست وزیر( دکتر باهنر) به شهادت رسیدند. این دو انفجار توسط عناصر نفوذى منافقین که به لحاظ شرایط اولیه انقلاب و عدم دقت کافى در سوابق آنها توانسته بودند به ارگانهاى نظام و تشکلهاى اسلامى راه یابند صورت گرفت و حضرت امام توجه به سوابق افراد را با اشاره به عبرتهاى حاصله از این دو انفجار یادآورى مى فرمایند.