بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احزاب و تشکلهای اسلامی
‏‏حزب الله ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏حزب الله ‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏حزب الله ‏

‏احزاب و تشکلهاى اسلامى ‏

‏حزب الله ‏

‏هر مسلمانى که موازین و اصول اسلام را پذیرفته است و در اعمال ‏‏و رفتار از انضباط دقیق شیعى برخوردار است یک عضو از اعضاى حزب الله است؛ و تمامى دستورات این حزب و خطمشى آن را قرآن و اسلام بیان کرده است. این حزب غیر از حزبهاى متداول امروز دنیاست. امروز تمام مردم ایران- در هر سِنى که هستند- از زن و مرد که با شعارهاى اسلامى مبارزه مى کنند جزء حزب الله هستند.‏‏ 360‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 473