بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
قوه قضاییه
‏‏استقلال قوه قضاییه ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏استقلال قوه قضاییه ‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏استقلال قوه قضاییه ‏

‏استقلال قوه قضاییه ‏

‏مطلبى که من باید به عموم مردم و بخصوص آنهایى که در کارهاى کشور و مملکت دست دارند تذکر دهم، این است که قوه قضاییه قوه اى است مستقل، و معناى استقلالش این است که در صورتى که حکمى از قضات صادر شد، هیچ کس حتى مجتهد، دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید. و احدى حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن، خلاف شرع و جلوگیرى از حکم قضات هم برخلاف شرع است.‏

‏و من به مردم عرض مى کنم که افراد این شورا را از سالهاى قبل مى شناسم و براى این مقام صلاحیت دارند، و اگر دستور و حکمى از آنها صادر شد، هیچ فردى حق جَوّسازى، نه در‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 456


‏ ‏

‏روزنامه ها و نه در نطقها و نه در بین مردم را ندارد. تضعیف قوّه قضاییه صلاح نیست و باید قوّه قضاییه را تقویت نمود.‏

‏من باز عرض مى کنم که استقلال قضایى معنایش این است که اگر قاضى حکمى کرد، احیاناً رسیدگى به آن حکمْ مرجع دارد و غیر از آن، هیچ کس حق دخالت ندارد. من امیدوارم که آقایان در قوّه قضاییه موفق باشند که به طور شایسته و با قدرت عمل کنند، و امیدوارم ملت و مجلس و دولت هم پشتیبان آنان باشد که خداى نخواسته صدمه اى به آن وارد نشود.‏‏ 349‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 457