بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
انتخابات
‏‏ممنوعیت صرف اموال عمومى در تبلیغات کاندیداها‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ممنوعیت صرف اموال عمومى در تبلیغات کاندیداها‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏ممنوعیت صرف اموال عمومى در تبلیغات کاندیداها‏

‏ممنوعیت صرف اموال عمومى در تبلیغات کاندیداها‏

‏باید مردم را براى انتخابات آزاد گذاریم، و نباید کارى بکنیم که فردى بر مردم تحمیل شود. بحمدالله مردم ما داراى رشد دینى و سیاسى مطلوب مى باشند، و خودْ افراد متدین و درد مستضعفان چشیده و آگاه به مسائل دینى- سیاسى و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد. و در چنین اوضاعى هیچ فرد و گروهى و هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعى نمى تواند در حوزه انتخابات دیگران دخالت نماید، و براى غیر حوزه خودْ فرد یا افرادى را کاندیدا نموده و از آنان تبلیغ نماید. در شرایط کنونى، اینجانب به هیچ وجه و به هیچ کس اجازه نمى دهم تا از سهم مبارک امام- علیه السلام- و یا از اموال دولت و اموال دفاتر و سازمانها و مجامع و اموال عمومى خرج انتخابات کند. باید مردم را براى شرکت در انتخابات تشویق کرد.‏‏ 334‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 443