بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
جایگاه مردم
‏‏جامعه را اصلاح کنید‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جامعه را اصلاح کنید‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏جامعه را اصلاح کنید‏

‏جامعه را اصلاح کنید‏

‏کوشش کنید که احکام اسلام را هم عمل کنید؛ و هم وادار کنید که دیگران عمل کنند. همان طورى که هر شخص و هر فردى موظف است که خودش را اصلاح کند، موظف است که دیگران را هم اصلاح کند. اصل «امر به معروف و نهى از منکر» براى همین است که جامعه را اصلاح کند.‏‏ 318‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 431