بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏انبیا، برخاسته از طبقه محرومین ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏انبیا، برخاسته از طبقه محرومین ‏

نبوت

‏‏انبیا، برخاسته از طبقه محرومین ‏

‏انبیا، برخاسته از طبقه محرومین ‏

‏حضرت موسى یک شبانى بوده است و سالها براى حضرت شُعَیْب شبانى مى کرده است. و همین شبان را چون لیاقت داشته است، خداوند مبعوثش کرده است و در اسلام هم پیغمبر اسلام از قریش بوده لکن قریش آن ثروتمندهایشان و آن مستکبرینشان یک ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 70


‏ ‏

‏دسته بودند؛ و این طایفه پایینتر، که خود حضرت مى فرمایند من هم شبانى کرده ام،‏‎[1]‎‏ یک موجودى بوده است که از طایفه فقیر بوده است که اینها خود حضرت و عموهایش، اینها فقیر بوده اند. و لهذا در یک وقتى حضرت فرمود که ابوطالب نمى تواند بچه هایش را حفظ کند، ما برداریم هر کدام قسمت کنیم. این براى این بوده است که مال [نداشتند].‏

‏و این طایفه پایین را همیشه این طور بوده که پیغمبرها این مردم مستضعف را، این طایفه اى را که مستکبرین آنها را ضعیف مى شمردند و مى دیدند که شما چیزى نیستید در مقابل ماها، از همینها، خداوند یکى را انتخاب مى فرمود روى لیاقت ذاتى که داشت، و او را در مقابل مستکبرین قرار مى داد.‏‏ 44‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 71

  • ( 1). بحار الانوار؛ ج 15، ص 333.