بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مستضعفین و مستکبرین
‏‏مقصد ما نجات مظلومین از دست ستمکاران است ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏مقصد ما نجات مظلومین از دست ستمکاران است ‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏مقصد ما نجات مظلومین از دست ستمکاران است ‏

‏مقصد ما نجات مظلومین از دست ستمکاران است ‏

‏فرمایش امام این است که خدایا تو مى دانى ما براى به دست آوردن منصب و حکومت قیام نکرده ایم؛ بلکه مقصود ما نجات مظلومین از دست ستمکاران است. آنچه مرا وادار کرد که فرماندهى و حکومت بر مردم را قبول کنم، این بود که «خداى تبارک و تعالى از علما تعهد گرفته و آنان را موظف کرده که بر پرخورى و بهره مندى ظالمانه ستمگران و گرسنگى جانکاه ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 376


‏ ‏

‏ستمدیدگان سکوت ننمایند.» یا مى فرماید:‏

‏أللهمَّ، إنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذی کانَ مِنّا مُنافَسةً فِی سُلْطانٍ، وَ لا الْتِماسَ شَیْى ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ.‏

‏خدایا، تو خوب مى دانى که آنچه از ما سرزده و انجام شده، رقابت براى به دست گرفتن قدرت سیاسى، یا جستجوى چیزى از اموال ناچیز دنیا نبوده است.‏‏ 267‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 377