بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏پیامبران، ظل الله اند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏پیامبران، ظل الله اند‏

نبوت

‏‏پیامبران، ظل الله اند‏

‏پیامبران، ظل الله اند‏

‏ظل خدا- باید وقتى «ظل الله» است که حرکتش حرکت خدا باشد؛‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 65


‏ ‏

‏از خود هیچ نداشته باشد. پیغمبر اکرم «ظل الله» است؛ براى اینکه ...‏‏ وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ الله رَمى ‏‏ آنهایى که با تو مبایعه کردند‏‏ یُبایِعُونَ الله ‏‏؛ بیعت با پیغمبر بیعت خداست. چرا؟ براى اینکه پیغمبر هر چه دارد از خدا، و هر چه مى بیند خدا، و فانى است در او. هر حرکتى پیغمبرها مى کنند همانى است که مطابق رضاى خداست. به حرکت او، به تحریک او حرکت مى کنند.‏‏ 35‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 66