بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اصول و روشهای تربیت انسان
‏‏خودسازى، مقدمه اصلاح جامعه ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏خودسازى، مقدمه اصلاح جامعه ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

‏‏خودسازى، مقدمه اصلاح جامعه ‏

‏خودسازى، مقدمه اصلاح جامعه ‏

‏هر اصلاحى نقطه اولش خود انسان است. چنانچه خود انسان تربیت نشود نمى تواند دیگران را تربیت کند. و شما دیدید که در این طول سلطنتها از اول تا حالا و این سلطنتهاى اخیرى که بسیاریتان همه اش را درک کردید و بعضى از شما بعضى اش را که چون کارها دست اشخاصى بود که تربیت اسلامى نداشتند و خودشان درست نشده بودند، براى خاطر همین نقیصه بزرگ، کشور ما را کشاندند به آنجایى که ملاحظه مى کنید و ملت ما را هم کشاندند به آنجایى که سالها باید طول بکشد تا اینکه ان شاءالله،‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 284


‏ ‏

‏اصلاح بشود. از این جهت، آن چیزى که بر همه ما لازم است ابتدا کردنِ به نفس خودمان است و قانع نشدن به اینکه همان ظاهر درست باشد و از قلبمان شروع کنیم، مغزمان شروع کنیم و هر روز دنبال این باشیم که روز دوّممان بهتر از روز اوّلمان باشد. و امیدوارم که این مجاهده نفسانى براى همه ما حاصل بشود و دنبال آن، مجاهده براى ساختن یک کشور.‏‏ 186‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 285