مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه
مقصد بیست و چهارم در «صبر» و ضد آن است که «جزع» است
فصل چهارم در بیان آنکه «صبر» از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره است، و «جزع» و بی تابی از جنود جهل و لوازم فطرت محجوبه است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم در بیان آنکه «صبر» از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره است، و «جزع» و بی تابی از جنود جهل و لوازم فطرت محجوبه است

‏بدان که چون فطرت اصلیۀ انسانی بر حبّ کمال و جمال است، و خداخواه‏‎ ‎‏و خدابین است، پس آنچه از واردات بر او وارد شود از جانب خدا ـ گرچه به‏‎ ‎‏حسب طبیعت ناگوار باشد ـ ، اظهار جزع نکند، و جزع از واردات حق را عیب‏‎ ‎‏شمارد. و چون محتجب به حجب نفسانیّۀ طبیعیّه شد و زنگار خودبینی و‏‎ ‎‏خودخواهی مرآت قلب او را فراگرفت، بر واردات بی تابی و جزع کند، و از‏‎ ‎‏فقدان مطلوبات طبیعیّه ناشکیبائی نماید.‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 420

‏رجل روحانی که به فطرت اصلیۀ خدا داده باقی باشد، صبر و ثبات در هر‏‎ ‎‏چیز کند، و عنان گسیختگی ننماید، و قوّت روح او بر مطلوبات طبیعت چیره‏‎ ‎‏شود، و دست و پای خود را در پیش آمدها گم نکند، و چون از حبّ دنیا و نفس‏‎ ‎‏وارسته است، فقدان آنها او را نلرزاند؛ چه که تمام لغزشها از حبّ دنیا و نفس‏‎ ‎‏ریشه می گیرد.‏

‏و مبدا اصلی احتجابات احتجاب به حُجب دنیا و نفس است. و حُجب‏‎ ‎‏ظلمانیّه ـ که در حدیث شریف وارد است‏‎[1]‎‏ ـ همان حُجب دنیا و نفس است.‏

‏پس فطرت، که حبِّ به کمال مطلق دارد، چون محتجب به حجاب طبیعت و‏‎ ‎‏نفس شد، کمال را در مطلوبات طبیعیّه و نفسانیّه پندارد، و برای فقدان آن جزع و‏‎ ‎‏بی ثباتی کند. و چون از این احتجاب بیرون آید، فقط فقدان وصال محبوب برای‏‎ ‎‏او ناگوار است، و جزع او بر فراق محبوب حقیقی باشد؛ و صبر عن الله برای او‏‎ ‎‏اصعب امور است. والله الهادی.‏

‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 421

  • )) نگاه کنید به: بحار الانوار، ج 55، ص 44ـ42، کتاب السماءِ و العالم، باب 5، احادیث 3، و5  و12ـ10.