میرزا محمود حجت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ میریان، احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

میرزا محمود حجت

 میرزا محمود حجت‏آشنایی چندین ساله با امام قسمتی در نتیجه تماس علمی و استفاده مباحث‏‎ ‎‏فلسفی و عرفانی از محضر ایشان (که پس از مراجعت از درس خارج آیت الله ‏‎ ‎‏العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری ـ قدس سره الشریف ـ در یکی از‏‎ ‎‏حجرات مدرسۀ فیضیه با شرکت پنج ـ شش نفر از فضلای حوزه انجام‏‎ ‎‏می شد) و قسمتی نیز در امور عادی و غیر علمی که اوقات فراغت از درسها‏‎ ‎‏پیش می آمد، بوده که به واسطه بُعد زمانی(قریب شصت سال) و عدم اجازه‏‎ ‎‏محیط آن زمان به مذاکره در امور سیاسی و عدم مظنّه زعامت معظم له بر‏‎ ‎‏مسلمین که ایجاب نماید جزئیات رفتار و گفتار و نظرات ایشان دقیقاً یادداشت‏‎ ‎‏شود، خاطرات از ذهن محو گردیده و با کهولت و ضعف قوه حافظه، تجدید‏‎ ‎‏آن غیرمقدور می باشد. البته برخی مطالب از جنبه مثبت بودن آن به خاطر‏‎ ‎‏خطور می نماید؛ از آن جمله منظم بودن معظم له در رفتار و نداشتن یک بار‏‎ ‎‏تأخیر در حضور به موقع در درس و بحث؛ و همچنین آداب معاشرت ایشان با‏‎ ‎‏شاگردان که گاهی به واسطه دقت و اهمیت و بلندی معانی و مقاصد در درس‏‎ ‎‏اسفار صدرالمتألهین ـ قدس سره ـ اشکالات و ایرادات شاگردان با صدای‏‎ ‎‏بلند ادا می شد و ایشان با صبر و حوصله کامل با بیانی مشمول آیه مبارکه «و‏‎ ‎‏جادلهم بالتی هی احسن» پاسخ کافی می فرمودند و در همین هنگام عده ای از‏‎ ‎‏طلاب مدرسه جلو ایوان حجره جمع می شدند که ببینند موضوع چیست؛ و‏‎ ‎‏مطالبی که در درس فلسفه مطرح شد، حاکی از این بود که معظم له از علم‏‎ ‎‏هیأت و نجوم اطلاع کافی داشتند.‏


‎ ‎