مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ میریان، احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

‏ ‏

صحیفه دل(2): خاطرات مکتوب از شاگردان امام خمینی(س) /  به کوشش حمید بصیرت منش، احمد میریان. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی(س)،1379. 181ص. ــ (یادها؛ 5)  ISBN: 964 - 335 - 362 - 1                                     فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.1. خمینی، روح‌الله، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ  شخصیت ـ ـ  شاگردان و پیروان ـ ـ خاطرات. الف. مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی(س) ـ واحد خاطرات. ب. بصیرت منش، حمید؛ میریان، احمد، گردآورنده. ج. عنوان.3 ص 6ب/1576DSR                                                                    0842/  955               کتابخانه ملی ایران                                                                       10554ـ 78 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

            کد/ م 430 

‏ ‏

   

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

 صحیفه دل(2): (خاطرات مکتوب از شاگردان امام خمینی(س))

به کوشش:  حمید بصیرت منش، احمد میریان

ناشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ ونشر عروج 

چاپ دوم:  1385/ 3000 نسخه

       قیمت:  1000 تومان 

مراکز پخش:   

           خیابان انقلاب، بین فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                            خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297 

               خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                            حرم مطهرحضرت امام خمینی (س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                            کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                     نشانی الکترونیکی:                pub@imam-khomeini.ir 

‎ ‎