وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)
حسن ختام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

حسن ختام

‏ ‏

‏ ‏

‏الا یا ایها الساقی ز می پر ساز جامم را‏

‏که از جانم فرو ریزد هوای ننگ و نامم را‏

‏ ‏

‏از آن می ریز در جامم که جانم را فنا سازد‏

‏ برون سازد ز هستی هسته نیرنگ و دامم را‏

‏از آن می ده که جانم را ز قید خود رها سازد‏

‏ بخود گیرد زمامم را فرو ریزد مقامم را‏

‏از آن می ده که در خلوتگه رندان بی حرمت ‏

‏ بهم کوبد سجودم را بهم ریزد قیامم را‏

‏نبودی در حریم قدس گلرویان میخانه ‏

‏ که از هر روزنی آیم گلی گیرد لجامم را ‏

‏روم در جرگه پیران از خود بی خبر شاید‏

‏ برون سازند از جانم به می افکار خامم را ‏

‏تو ای پیک سبک باران دریای عدم از من ‏

‏ بدریادارِ آن وادی رسان مدح و سلامم را ‏

‏بساغر ختم کردم این عدم اندر عدم نامه ‏

‏ به پیر صومعه برگو به بین حُسن ختامم را ‏

‏ ‏

‏دی ماه 1367‏

‎ ‎

‎ ‎

کتابوصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)صفحه 96