خاطرات
آیت الله مرتضی بنی فضل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میرشکاری، اصغر- بصیرت منش، حمید (گردآورندگان)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آیت الله مرتضی بنی فضل

‏49ـ ‏‏وضع سادۀ منزل حضرت امام در قم در طول زندگی، حاکی از‏‎ ‎‏قناعت ایشان بود. معروف است که آجرهای پله های حیاط ایشان ساییده شده‏‎ ‎‏بود. بنا می گوید تعدادی آجر تهیه شود تا آن آجرهای ساییده شده را عوض‏‎ ‎‏کند. حضرت امام می فرمایند: همان آجرهای ساییده شده را پشت ورو بکنید‏‎ ‎‏و کار بگذارید.‏

50ـ‏ امام همیشه لباسهایش تمیز بود. لباسهای آخوندی (قبا) را چون زیاد‏‎ ‎‏پوشیده و شسته بودند، یقه اش زود پاره می شد و ما که پای درس امام حاضر‏‎ ‎‏می شدیم مشاهده می کردیم یقۀ عبای ایشان معمولاً وصله داشت که حاکی از‏‎ ‎‏قناعت ایشان بود.‏

‏***‏

‎ ‎