حشمت الله رنجبر
تکریم و احترام به همسر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رنجبر، حشمت الله

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

تکریم و احترام به همسر

‏خانم ثقفی، همسر حضرت امام، دچار مشکلی گردید و بنا به توصیه‏‎ ‎‏پزشکان باید چند روز در بیمارستان مجاور حسینیه تحت نظر باشد.‏‎ ‎‏در دو روز اول بستری شدن ایشان، امام با فرستادن افراد خانواده،‏‎ ‎‏جویای حال ایشان می شوند و در سومین روز بستری شدن خانم، امام‏‎ ‎‏آراسته و موقر در حالی که فرزندان و اهل خانه ایشان را همراهی‏‎ ‎‏می کنند، عصا به دست و قدم زنان به عیادت همسرشان می روند. در‏‎ ‎‏این حال، اگر شخصی نا آشنا این صحنه را ببیند، خیال می کند که‏‎ ‎‏ملاقات شونده حتماً مقامی بالاتر از امام خمینی(س) است! البته این‏

کتابگوهری در دستهای لرزانصفحه 34

‏از برنامه های روزانه امام بود که هر روز بعد از نماز قدم زنان به‏‏ ‏‏سوی‏‎ ‎‏محل اقامت خانم می رفتند تا ناهار را با ایشان صرف کنند و پس از‏‎ ‎‏دیدار همسر، برای شنیدن اخبار نیم روزی به اتاق خودشان باز‏‎ ‎‏می گشتند. شبها نیز اتاق امام محل تجمع اعضای خانواده است،‏‎ ‎‏همسر و فرزندان و نوه ها همه دور ایشان حلقه می زنند و تا ساعتی از‏‎ ‎‏شب به گفتگو می پردازند.‏

‏     در داخل راهرو عده ای از افراد کادر درمانی نزدیک به در ورودی‏‎ ‎‏به انتظار ایستاده اند، آنها چشمشان به جمال امام روشن می گردد و‏‎ ‎‏همگی به ایشان سلام و خوشامد می گویند. امام نیز جواب سلامها را‏‎ ‎‏می دهند؛ اما متفاوت با آنچه تاکنون از کسانی دیگر دیده ایم. ایشان به‏‎ ‎‏یک جواب بسنده نمی کنند؛ بلکه چندین بار پشت سرهم و با نگاه به‏‎ ‎‏چهره یکایک افرادِ منتظر، جواب سلام می دهند؛ طوری که این‏‎ ‎‏احساس در هر کس به وجود می آید که امام جواب سلام او را‏‎ ‎‏به‏‏ ‏‏صورت انفرادی و خصوصی داده است! این رفتار پیامبرگونه و‏‎ ‎‏بدون تکبر ایشان واقعاً دیدنی و زیباست. ایشان هنگامی که وارد اتاق‏‎ ‎‏محل بستری همسر خود می شوند، ضمن سلام و احوالپرسی مدتی‏‎ ‎‏در کنار شریک زندگی شان روی صندلی می نشینند و با مهربانی از‏‎ ‎‏حال او می پرسند. جوّ اتاق آنچنان شلوغ و در عین حال صمیمی‏‎ ‎‏است که همه به این وضع غبطه می خوریم که چقدر بین این زن و‏‎ ‎‏شوهر و اعضای خانواده صمیمیت و صداقت و احترام‏‎ ‎‏حکمفرماست؛ و در طول یک ساعتی که نظاره گر این صحنه بودیم،‏

کتابگوهری در دستهای لرزانصفحه 35

‏همه محبت و سادگی و مهربانی بود. امام پس از یک ساعت حضور‏‎ ‎‏در کنار همسر با همان تواضع و صمیمیت از ایشان دلجویی، و‏‎ ‎‏خداحافظی می کنند و در حین ترک بیمارستان، تشکر خود را نیز به‏‎ ‎‏کادر درمانی اعلام، و برای همه دعای خیر می کنند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابگوهری در دستهای لرزانصفحه 36