ضمایم
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

فصل اول

علاقه و محبت‏··· 3‏

‏     محبت به کودکان··· 3‏

‏     مهربانترین چهره··· 3‏

‏     طوری نشده؟··· 4‏

‏     آزادی عمل··· 4‏

‏     علاقۀ خاص··· 5‏

‏     حواسم پیش بچه هاست··· 5‏

‏     نوازش کودک خردسال··· 5‏

‏     با همۀ بچه ها··· 6‏

‏     علاقه امام به علی··· 6‏

‏     تماشای برنامه کودک··· 7‏

‏     زهرا کجاست؟··· 7‏

‏     علی آقا مهمان دارد··· 7‏

‏     مهمان امام··· 8‏


‏     من با کسی قهر نمی کنم··· 8‏

‏     دلتنگی علی··· 9‏

‏     مرا بیدار کن··· 9‏

‏     در مسجد است··· 9‏

‏     پذیرایی از نوجوانان عزادار··· ‏10

‏     ‏‏من را دعا کنید··· ‏10

‏     ‏‏سلام، بدون جواب نمی ماند··· ‏10

‏     ‏‏امام خمینی، سلام··· ‏11

‏     ‏‏همین جا بازی کند··· ‏11

‏     ‏‏اوقات خوش··· ‏12

‏     ‏‏با او خندیدم··· ‏12

‏     ‏‏علی را نگاه می کنم··· ‏13

‏     ‏‏به او قول داده ام··· ‏13

‏     ‏‏چرا گریه او را در آوردی؟··· ‏14

‏     ‏‏در را قفل کنم؟··· ‏14

‏     ‏‏شما ملاقات دارید··· ‏15

‏     ‏‏مهربانی و ملاطفت··· ‏16

‏     ‏‏او را بالا بیاورید··· ‏16

‏     ‏‏بگذارید صحبت کند··· ‏17

‏     ‏‏با هم غذا می خوریم··· ‏18

‏     ‏‏چرا دوربین نیاوردی؟··· ‏18

‏     ‏‏عکس امانتی··· ‏20

‏     ‏‏صمیمی و مهربان··· ‏20


‏     ‏‏آنها را خیلی دوست داشتم··· ‏21

‏     ‏‏به بهانۀ بچه ها··· ‏21

‏     ‏‏تولد علی··· ‏21

‏     ‏‏آنها را نوازش کن··· ‏22

فرزندان شهدا‏··· ‏23

‏     ‏‏محبت به فرزندان شهدا··· ‏23

‏     ‏‏برای آنها دعا می کردند··· ‏23

‏     ‏‏احترام به فرزندان شهدا··· ‏23

‏     ‏‏نوازش فرزندان شهدا··· ‏24

‏     ‏‏از آنها جدا نبود··· ‏24

‏     ‏‏علاقه ویژه··· ‏24

‏     ‏‏گردنبند طلا··· ‏25

‏     ‏‏من هم پدرم را ندیدم··· ‏26

‏     ‏‏توجه بیشتر··· ‏26

‏     ‏‏ملاقات بدون هماهنگی··· ‏26

‏     ‏‏دست محبت··· ‏27

علاقه به فرزند دختر‏··· ‏29

‏     ‏‏دعا کنید دختر باشد··· ‏29

‏     ‏‏از آنها تعریف می کردند··· ‏29

‏     ‏‏مورد علاقه··· ‏29

‏     ‏‏دختر اولاد است··· ‏30

‏     ‏‏دختر خیلی خوب است··· ‏30

‏     ‏‏تو اولاد نداری··· ‏31


‏     ‏‏یک اولاد و دو پسر··· ‏31

‏     ‏‏محبت خاص··· ‏32

نامگذاری کودکان‏··· ‏33

‏     ‏‏از علی بهتر؟··· ‏33

‏     ‏‏پیشنهاد من، حسن است··· ‏34

‏     ‏‏اسامی فرزندان امام··· ‏34

‏     ‏‏اهمیت به نام ائمه(ع)··· ‏35

‏     ‏‏عبدالله و فاطمه··· ‏35

اهتمام به سلامت کودکان‏··· ‏37

‏     ‏‏سفارش امام··· ‏37

‏     ‏‏شیر مادر··· ‏37

‏     ‏‏سرما نخورد··· ‏37

‏     ‏‏چرا پایت شکسته؟··· ‏38

‏     ‏‏پرهیز از خطر··· ‏38

‏     ‏‏چرا او را معالجه نمی کنند؟··· ‏39

‏     ‏‏این موقع نیاور··· ‏39

‏     ‏‏گم نشوند··· ‏40

‏     ‏‏نگران علی هستم··· ‏40

‏     ‏‏اینجا خطرناک است··· ‏41

‏     ‏‏چنگال نگذارید··· ‏42

‏     ‏‏با طبیعت وفق دهید··· ‏42

‏     ‏‏نگران بودم··· ‏43

‏     ‏‏خیالم راحت است··· ‏43


‏     ‏‏مراقبت تا بهبودی کامل··· ‏44

‏     ‏‏پیشگیری··· ‏45

‏     ‏‏مواظب باشید··· ‏45

عیدی و هدیه‏··· ‏47

‏     ‏‏عیدی امام··· ‏47

‏     ‏‏سوغات سفر··· ‏47

‏     ‏‏هدیه امام··· ‏48

‏     ‏‏جایزه··· ‏48

‏     ‏‏هدیۀ تولد··· ‏49

‏     ‏‏قبول هدیه··· ‏49

‏     ‏‏انگشتر طلا··· ‏49

بازی و تفریح‏··· ‏51

‏     ‏‏تفریح و ورزش··· ‏51

‏     ‏‏فوتبال در حیاط منزل امام··· ‏51

‏     ‏‏مشاعره··· ‏51

‏     ‏‏تماشای فوتبال··· ‏52

‏     ‏‏چه کسی برد؟··· ‏52

‏     ‏‏بگذارید بازی کند··· ‏52

‏     ‏‏روی دوش امام··· ‏53

‏     ‏‏دوست دارم علی اذیت کند··· ‏53

‏     ‏‏گربه ای در حیاط··· ‏54

‏     ‏‏بیایید علی را ببرید··· ‏54

‏     ‏‏این مال پیرهاست··· ‏54


‏     ‏‏همبازی کودکان··· ‏55

‏     ‏‏رضایت علی··· ‏55

‏     ‏‏پدر بزرگ··· ‏56

‏     ‏‏من امام می شوم··· ‏56

‏     ‏‏تلافی··· ‏57

‏     ‏‏دکتر امام··· ‏57

‏     ‏‏تو بُردی··· ‏58

‏     ‏‏رفع خستگی··· ‏59

‏     ‏‏بازی بیست دقیقه ای··· ‏59

‏     ‏‏همبازی··· ‏60

شوخی و مزاح‏··· ‏61

‏     ‏‏در آسمان چه خبر؟··· ‏61

‏     ‏‏تعریف کن··· ‏61

‏     ‏‏مغول سبزپوش··· ‏62

‏     ‏‏حرفهایت را امسال بگو··· ‏62

‏     ‏‏با یک سرعت!··· ‏62

‏     ‏‏دستم درد گرفت!··· ‏63

‏     ‏‏تو شهید نشدی!··· ‏63

‏     ‏‏اِنَّها کجاست؟··· ‏63

‏     ‏‏چه کسی را؟··· ‏64

فصل دوم

تربیت دینی‏··· ‏67

‏     ‏‏نماز اول وقت··· ‏67


‏     ‏‏تفاوتی نداری··· ‏67

‏     ‏‏احتیاج به عطر نداری··· ‏67

‏     ‏‏از آقای توسلی بپرس··· ‏68

‏     ‏‏تأکید بر واجبات··· ‏68

‏     ‏‏هنوز نامحرم نیستی··· ‏68

‏     ‏‏ثواب نماز اول وقت··· ‏69

‏     ‏‏نماز صبح··· ‏70

‏     ‏‏روزی، پنجاه آیه··· ‏70

‏     ‏‏فقط حمد و سوره··· ‏70

‏     ‏‏حجاب براساس عرف··· ‏71

‏     ‏‏عبادت در جوانی··· ‏72

‏     ‏‏از عبا استفاده کنید··· ‏72

‏     ‏‏چه پوشیده بودی؟··· ‏73

‏     ‏‏از دین زده نکنید··· ‏73

‏     ‏‏آموزشهای راهگشا··· ‏74

‏     ‏‏آرام بخوان··· ‏74

‏     ‏‏آستینت را پایین بکش··· ‏74

‏     ‏‏عادت به حجاب··· ‏75

‏     ‏‏از هفت سالگی··· ‏75

‏     ‏‏تشویق به نماز··· ‏75

‏     ‏‏پاسخ به مسائل شرعی··· ‏76

‏     ‏‏نماز، راه حرف زدن با خدا··· ‏76

‏     ‏‏نماز مهم است··· ‏76


‏     ‏‏آزادی عمل تا نُه سالگی··· ‏77

‏     ‏‏شما مسافر هستید··· ‏77

‏     ‏‏پیراهن آستین کوتاه··· ‏78

‏     ‏‏مراقبت در ماه رمضان··· ‏78

‏     ‏‏عادت به نماز··· ‏79

‏     ‏‏باید از شهر خارج شود··· ‏79

‏     ‏‏خدا باید قبول کند··· ‏81

‏     ‏‏ثواب نماز شب··· ‏82

‏     ‏‏لباست را عوض کن··· ‏82

‏     ‏‏چهرۀ شیرین اسلام··· ‏83

‏     ‏‏تنبیه و دیه··· ‏83

‏     ‏‏دربارۀ دیگران حرف نزنید··· ‏84

‏     ‏‏ارتباط با همسایگان··· ‏84

‏     ‏‏یادآوری تکالیف دینی··· ‏85

‏     ‏‏هیچ فرقی نیست··· ‏85

‏     ‏‏اشکالی ندارد··· ‏86

‏     ‏‏رعایت آداب اسلامی··· ‏86

‏     ‏‏ترس برای کار خلاف··· ‏86

‏     ‏‏خودتان بیدار شوید··· ‏87

‏     ‏‏اهمیت روزه گرفتن··· ‏87

‏     ‏‏اهمیت نماز··· ‏88

‏     ‏‏وقت نماز··· ‏88

‏     ‏‏بدون چادر بخوان··· ‏89


ابعاد تربیتی‏··· ‏91

‏     ‏‏مهمان نوازی··· ‏91

‏     ‏‏بعد بیایید پیش من··· ‏91

‏     ‏‏شما مهمان هستی··· ‏92

‏     ‏‏من پیر و خسته شدم··· ‏92

‏     ‏‏اسراف نکنید··· ‏92

‏     ‏‏پرهیز از امر و نهی··· ‏92

‏     ‏‏قدر مادر را بدانید··· ‏93

‏     ‏‏بگذارید بچگی کنند··· ‏93

‏     ‏‏اوقات فراغت··· ‏94

‏     ‏‏دست محبت··· ‏94

‏     ‏‏مگر بدی می کند؟··· ‏95

‏     ‏‏تو هم می زدی··· ‏95

‏     ‏‏دو رفیق··· ‏95

‏     ‏‏تشر و اعتراض··· ‏96

‏     ‏‏بهشت زیر پای مادران··· ‏96

‏     ‏‏احترام به مادر··· ‏97

‏     ‏‏پول کثیفه··· ‏97

‏     ‏‏ادای قرض··· ‏97

‏     ‏‏در جوانی··· ‏98

‏     ‏‏پسر مقصر است··· ‏98

‏     ‏‏دیگران حسرت نخورند··· ‏98

‏     ‏‏اول بچه ها··· ‏99


‏     ‏‏گول شیطان را نخوری··· ‏99

‏     ‏‏مواظب رفیق باش··· ‏100

‏     ‏‏بهترین پدربزرگ··· ‏100

‏     ‏‏دلجویی··· ‏101

‏     ‏‏ناراحتی من و دلجویی امام··· ‏101

‏     ‏‏رفتار کودکانه··· ‏101

‏     ‏‏آن بالا بگذارید··· ‏102

‏     ‏‏شکلات ایرانی··· ‏103

‏     ‏‏زبان مشترک··· ‏103

‏     ‏‏سبقت در سلام··· ‏104

‏     ‏‏احترام به بچه ها··· ‏104

‏     ‏‏حیوانات را اذیت نکنید··· ‏104

‏     ‏‏صبر در مصائب··· ‏104

‏     ‏‏سفارش مادر··· ‏105

‏     ‏‏به او وعده نده··· ‏105

‏     ‏‏رعایت دیگران··· ‏106

‏     ‏‏مراقبت در سن بلوغ··· ‏106

‏     ‏‏نگویید دست نزن··· ‏107

‏     ‏‏فرار از تنبیه··· ‏107

‏     ‏‏منع از مشاجره··· ‏108

‏     ‏‏صبر در فوت پدر··· ‏109

‏     ‏‏از خودت دفاع کن··· ‏109

‏     ‏‏سوغاتی مشهد··· ‏110


‏     ‏‏یکی را صدا می کردند··· ‏111

‏     ‏‏تنبیه··· ‏111

‏     ‏‏لحن ملایم··· ‏112

‏     ‏‏نظارت در سن بلوغ··· ‏112

‏     ‏‏تفریح و تحصیل··· ‏113

‏     ‏‏فقط یک بار··· ‏113

‏     ‏‏پول تو جیبی··· ‏113

‏     ‏‏طرفداری از حق··· ‏114

‏     ‏‏چرا نشسته اید؟··· ‏114

‏     ‏‏رفتار با همسایگان··· ‏114

‏     ‏‏تربیت دینی و اخلاقی··· ‏114

‏     ‏‏جذبۀ امام··· ‏115

‏     ‏‏بی تفاوت نبودند··· ‏115

‏     ‏‏بگذارید بازی کنند··· ‏116

‏     ‏‏ثواب تمام عبادات··· ‏116

‏     ‏‏صداقت در رفتار··· ‏116

‏     ‏‏غذای پیرمرد··· ‏117

‏     ‏‏مراعات همسایه··· ‏117

‏     ‏‏اگر به چشمش می خورد؟··· ‏117

‏     ‏‏چرا گردن بچه را می گیری؟··· ‏118

تشویق به علم و تحصیل‏··· ‏119

‏     ‏‏اهمیت به درس و تحصیل··· ‏119

‏     ‏‏درس و تفریح··· ‏119


‏     ‏‏توصیه به تحصیل··· ‏119

‏     ‏‏برو به دَرست برس··· ‏120

‏     ‏‏بروید درس بخوانید··· ‏120

‏     ‏‏توجه به مسائل درسی··· ‏120

‏     ‏‏قلم بردار و بنویس··· ‏121

‏     ‏‏مدرسه می روی؟··· ‏121

‏     ‏‏رو به قبله··· ‏122

‏     ‏‏تعلیم خط··· ‏122

‏     ‏‏گمان نکنم چیزی بشوی··· ‏122

‏     ‏‏خوب درس بخوان··· ‏123

‏     ‏‏درس بی تفریح!··· ‏123

‏     ‏‏در جوانی درس بخوان··· ‏123

‏     ‏‏خودم درس می دهم··· ‏124

‏     ‏‏اگر استعداد داشته باشد··· ‏124

‏     ‏‏باید درس بخوانی··· ‏124

‏     ‏‏دنبال مدرک نروید··· ‏125

فصل سوم

نامه ها‏··· ‏129

‏     ‏‏نامه ات را خواندم··· ‏129

‏     ‏‏نامه ای به نجف··· ‏129

‏     ‏‏نامۀ دانش آموزان دبستان فاطمیه··· ‏130

‏     ‏‏نامۀ دانش آموزان «اسپرینگ دال» امریکا··· ‏133

‏     ‏‏نامۀ یک دختر آلمانی··· ‏134


‏     ‏‏نامۀ فرزند شهید به امام··· ‏134

‏     ‏‏نامۀ دانش آموزان روستای معدن فیروزه نیشابور··· ‏136

‏     ‏‏نامۀ دانش آموزان دبستان سلمان فارسی··· ‏137

‏     ‏‏نامۀ فرزند شهید··· ‏138

‏     ‏‏نامۀ یک دانش آموز··· ‏139

‏ ‏


‎ ‎