مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏در زمان حیات پربار حضرت امام خمینی(س) بسیاری از خصوصیات فردی،‏‎ ‎‏جنبه های عاطفی و روحیات اجتماعی ایشان کمتر در گفته ها و نوشته ها مطرح‏‎ ‎‏شده است. همگی امام را به یک مرجع دینی و فقیه والا مقام و یک سیاستمدار‏‎ ‎‏دینی بیشتر می شناسند تا فیلسوفی بزرگ یا مربی اخلاق، حال آنکه به گفته‏‎ ‎‏یادگار امام «کسانی که با زندگی و سیر نهضت حضرت امام آشنایی دارند به این‏‎ ‎‏نکته واقفند که امام بیش از آنکه یک سیاستمداری قاطع و انقلابی باشد و پیش‏‎ ‎‏از آنکه به عنوان مرجعی عام زعامت دینی و مرجعیت را معنایی تازه بخشد یک‏‎ ‎‏مربی بزرگ و معلمی نمونه بود».‏

‏     تربیت در اندیشه امام به عنوان یک مربی انسان ساز از ارزش و جایگاه‏‎ ‎‏والا برخوردار است. بطوری که یکی  از رموز موفقیت امام در برپایی‏‎ ‎‏حکومتی مبتنی بر اندیشه های اصیل اسلامی را می توان در توجه به تربیت‏‎ ‎‏نسل انقلاب دانست. حضرت امام در عرصه تربیت تنها به بیان رهنمودهای‏‎ ‎‏تربیتی و اخلاقی بسنده نکرده و در میدان عمل قبل از آنکه آراء و اندیشه های‏‎ ‎‏خویش را به دیگران توصیه کنند خود به کار بسته اند. در این میان نکات بسیار‏‎ ‎‏آموزنده و تربیتی فراوانی در رفتار اجتماعی و خانوادگی امام وجود دارد که‏

‏می تواند ما را به معیارهای تربیتی مورد نظر امام و درک شیوه های رفتاری ایشان‏‎ ‎‏رهنمون سازد.‏

‏     یکی از ابعاد تربیتی حضرت امام نحوه رفتار و برخورد ایشان با کودکان و‏‎ ‎‏نوجوانان می باشد. ایشان علاوه بر اینکه همیشه با چهره ای خندان و دستانی‏‎ ‎‏مهربان از کودکان استقبال می کردند نسبت به تربیت صحیح آنان بسیار حساس‏‎ ‎‏و دقیق بودند و خانواده ها را به تربیت سالم و الهی فرزندان دعوت می کردند؛ که از‏‎ ‎‏لابه لای سخنان گهربار و نیز سیره عملی ایشان می توان در این زمینه به نکات‏‎ ‎‏بسیار آموزنده ای دست یافت.‏

‏     در تنظیم این مجموعه که تحت عنوان «پدر مهربان» به زیور طبع آراسته‏‎ ‎‏شده است سعی گردیده تا گوشه هایی از ارتباط عاطفی امام با کودکان و نوجوانان‏‎ ‎‏و نیز گوشه هایی از ویژگیهای رفتاری و تربیتی حضرت امام به تصویر کشیده‏‎ ‎‏شود. در این راستا ذکر مطالبی چند ضروری می نماید:‏

‏     1. این مجموعه در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول که شامل هشت‏‎ ‎‏بخش می باشد بیشتر به روابط عاطفی و محبت بین امام و کودکان توجه شده‏‎ ‎‏است و در عین حال مسائل تربیتی فراوانی در لابه لای خاطرات به چشم‏‎ ‎‏می خورد. در فصل دوم به جنبه های تربیت دینی، اخلاقی ـ اجتماعی و علمی در‏‎ ‎‏سه بخش مجزا اشاره گردیده و در پایان نامه های محبت آمیز کودکان و نوجوانان‏‎ ‎‏به امام و جواب ایشان به این نامه ها درج گردیده است. ‏

‏     2. نقل خاطرات در هر بخش بر اساس حروف الفبای اسامی راویان خاطرات‏‎ ‎‏بوده و سعی گردیده از ذکر مطالب تکراری پرهیز شود مگر مواردی که نقل آن از‏‎ ‎‏افراد مختلف ضرورت داشته است.‏

‏     3. عمده مطالب این کتاب از مصاحبه های واحد خاطرات مؤسسه انتخاب‏‎ ‎‏شده است و چنانچه از منابع دیگر، مطلبی نقل گردیده، در پاورقی همان صفحه‏

‏مأخذ آن ذکر شده است.‏

‏     4. در نقل خاطرات سعی گردیده با وجود ویرایشهای لازم و تبدیل مطالب‏‎ ‎‏گفتاری به نوشتاری، اصالت مطالب حفظ گردد. ضمن آنکه مسئولیت صحت و‏‎ ‎‏سقم مطالب برعهده راویان می باشد.‏

‏     در خاتمه از کوششهای صادقانه همکاران گروه تاریخ که در تنظیم این‏‎ ‎‏مجموعه ما را یاری کردند صمیمانه تقدیر می گردد.‏

‏ ‏

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س)‏

‏                                                                        معاونت‏ ‏پژوهشی‏                            

‏                                                                       گروه تاریخ                                 ‏


‎ ‎