فصل سوم: خاطرات حجت الاسلام محمدکاظم شکری
شهید جاوید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع حسینی، فرامرز (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شهید جاوید

‏یکی از مسائل انحرافی که پیش آمد و رژیم هم از این بابت خوشحال ‏‎ ‎‏بود بحث و جدل درباره کتاب «شهید جاوید» بود. این کتاب می‌خواست ‏‎ ‎‏اثبات کند که حضرت امام حسین (ع) برای تشکیل حکومت رفته و در ‏‎ ‎‏فرآیند این بحث فکر کرده بود که اگر علمِ امامت را مورد خدشه قرار ‏‎ ‎‏بدهد، حکومت‌طلبی امام را اثبات می‌کند. به همین دلیل ده‌ها کتاب ‏‎ ‎‏موضوع شهید جاوید را مورد خدشه قرار داد. در این جهت جریان‌های ‏‎ ‎‏موسوم به ولایتی‌ها که اصل حکومت‌طلبی را انکار می‌کنند و ساواک هم ‏‎ ‎‏می‌خواست تقویت‌شان کند، مقابل این کتاب می‌ایستادند. ‏

‏این یک بحث عالمانه‌ای بود که باید برخورد منطقی با آن کرد و دعوا ‏‎ ‎‏در حوزه رفع و رجوع شود. طرفداران تند هر دو طرف، بدون تفکر، ‏‎ ‎‏خیلی نپخته عمل می‌کردند و ساواک هم برای تشدید اختلافات و ایجاد ‏‎ ‎‏سرگرمی درونی بین انقلابیون دست به کار می‌شد، تا از توطئه‌‌های ‏‎ ‎‏امپریالیزم جهانی خصوصا آمریکا علیه دین بی‌خبر باشند. اصول ششگانه‌، ‏‎ ‎‏رفراندوم‌، انجمن‌های ایالتی و ولایتی‌، جشن‌های دو هزاره و پانصد ساله‌، ‏‎ ‎‏حزب رستاخیز و عوض کردن تاریخ شمسی‌ هم در راستای دین‌‌زدایی ‏‎ ‎‏بود که در این برهه هم مطلب «شهید جاوید» از جانب بعضی‌ها مسأله ‏‎ ‎‏اصلی قلمداد می‌شد و مدتی انقلابیون را مشغول کرد و سر این مسأله ‏‎ ‎‏برخورد فیزیکی هم پیش آمد. ‏