فصل چهارم: خاطرات حسن ملک
بازدید نمایندگان صلیب سرخ از زندان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بازدید نمایندگان صلیب سرخ از زندان

‏زمانی که در قصر بودم، نمایندگان صلیب سرخ جهانی برای دیدار از ‏‎ ‎‏زندانها آمدند، اما مسؤولین زندان افرادی را که جراحتی داشتند و آثار ‏‎ ‎‏شکنجه در بدنشان بود، به آنها نشان نمی دادند. فقط بچه هایی را که سالم ‏‎ ‎‏بودند نشان می دادند. البته نمی دانم آنها اسامی را داشتند یا نه. من جزو  ‏‎ ‎‏افرادی بودم که به دلیل جراحت به نمایندگان صلیب سرخ نشان داده ‏‎ ‎‏نشدم.‏

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 193